Gmina Karlino: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: Linia 2:
 
  |gmina_nazwa        = Gmina Karlino
 
  |gmina_nazwa        = Gmina Karlino
 
  |gmina_grafika      = Karlino gmina flaga.png
 
  |gmina_grafika      = Karlino gmina flaga.png
  |opis_zdjęcia       = Flaga Gminy Karlino
+
  |opis_zdjecia       = Flaga Gminy Karlino
 
  |powiat              = [[powiat białogardzki|białogardzki]]
 
  |powiat              = [[powiat białogardzki|białogardzki]]
 
  |gmina_rodzaj        = miejsko-wiejska
 
  |gmina_rodzaj        = miejsko-wiejska

Wersja z 19:55, 3 paź 2013

Gmina Karlino
Gmina Karlino
Flaga Gminy Karlino
Nazwa niemiecka {{{nazwa_niemiecka}}}
Nazwa przejściowa {{{nazwa_dawna}}}
Powiat białogardzki
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 18
Liczba miejscowości 28
Strona internetowa miejscowości.Gmina Karlino - gmina miejsko-wiejska położona w powiecie białogardzkim, w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Siedziba gminy jest miasto Karlino.

Geografia

Położenie

Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomomorskiego, przy skrzyżowaniu dróg: krajowej Nr6 (Szczecin-Gdańsk) oraz wojewódzkiej Nr 163 (Kołobrzeg-Poznań). Jej powierzchnia wynosi 14, 103 ha.[1]

Klimat

Gmina Karlino znajduje się w obrębie strefy klimatycznej IV, tzw. Koszalińskiej. Obejmuje ona wysoczyzny morenowe płaskie, jak i faliste w dolinach rzek Parsęty i Radwi. Klimat ten charakteryzuje się:

 • większym zachmurzeniem a w związku z tym także mniejszym usłonecznieniem,
 • średnia roczna temperatura wynosi od 7,9°C do około 7,5°C,
 • przymrozki wiosenne kończą się później, jesienne natomiast zaczynają się wcześniej,
 • okres gospodarczy trwa od 243 do 251 dni,
 • długość okresu wegetacyjnego waha się między 214 a 219 dniami w roku,
 • duża częstotliwość występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: duże sumy opadów atmosferycznych, opóźnienie okresu wegetacyjnego, burze atmosferyczne,
 • roczne sumy opadów wynoszą około 775 mm,
 • pokrywa śnieżna występuje od około40 do 50 dni.[2]

Obiekty fizjograficzne

Rzeki na terenie Gminy Karlino:

 • Parsęta
 • Radew
 • Pokrzywnika (dł. 28 km)
 • Młynówka (dł. 15 km)
 • Pysznica (dł. 20 km)

Przyroda

Pomniki przyrody[3]

Nazwa gatunku Lokalizacja Forma
buk pospolity Lubiechowo, park podworski pojedynczy
dąb szypułkowy Krukowo pojedynczy
dąb szypułkowy Lubiechowo grupa
grab pospolity Karścino-kościół pojedynczy
jesion wyniosły Karwin 24 pojedynczy
jodla pospolita (biała) Poczernin (nadleśnictwo Gościno, Nadleśnictwo Karlino) grupa
klon jawor Poczernin (nadleśnictwo Gościno, Nadleśnictwo Karlino) pojedynczy
lipa drobnolistna Lubiechowo pojedynczy
lipa drobnolistna, buk pospolity Kozia Góra, nieczynny cmentarz grupa
lipa drobnolistna, żywotnik zachodni droga Karwin-Domacyno, nieczynny cmentarz ewangelicki grupa
sosna pospolita Wietszyno pojedyncza
dąb szypułkowy, buk pospolity Zwartowo aleja
dąb szypułkowy Domacyno pojedynczy
dąb szypułkowy Domacyno pojedynczy

Historia

Okolice Karlina należały w pierwszej kolejności do książąt pomorskich, jednak w 1280 roku przeszły one w posiadanie biskupów kamieńskich. Pierwszy źródłowy zapis o miejscowości Karlino pojawia się w 1299 roku. W 1372 roku miasto staje się oficjalnie siedziba biskupów. W 1534 roku ziemia karlińska staje się-podobnie jak całe Pomorze - protestancka. W latach 1618-1648 trwa wojna trzydziestoletnia, która w dużym stopniu hamuje rozwój gospodarczy miasta i jego okolic. W 1668 roku tereny Karlina stają się własnością Prus. Następnie Karlino zostaje zajęte przez wojska rosyjskie w 1751 roku. Kolejnym etapem w historii ziemi karlińskiej są wojny napoleońskie, który również przyczyniły się do upadku Karlina. Miasto zdołało odbudować swój potencjał gospodarczy i przestrzenny dopiero w latach 30-tych XX wieku. W 1873 roku zlikwidowano powiat karliński (najmniejszy na Pomorzu)i utworzono powiat kołobrzesko-karliński, który istniał do 1946 roku. Kryzys lat 20-tych i 30-tych XX wieku dotknął Karlino i okolice w niewielkim stopniu. W 1945 roku, kiedy miasto zostaje zajęte przez oddziały radzieckie; władze powiatu zostają ulokowane właśnie w Karlinie. W 1958 roku Karlino staje się częścią powiatu białogardzkiego, a w 1975 roku połączono gminę z miastem. Pierwszym Naczelnikiem Karlina został Lucjan Wolski.

9 grudnia 1980 roku, we wsi Krzywopłoty, doszło do erupcji ropy i w konsekwencji do wybuchy pożaru. Sytuacje opanowano w nocy z 13 na 14 stycznia 1981 roku. W 1992 roku powstaje Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, zrzeszający 22 gminy, z siedziba w Karlinie. Od 1993 roku Gmina Karlino, dzięki pozyskaniu środków finansowych, staje się miejscem nowych inwestycji: rozbudowywana jest infrastruktura oraz zaplecze turystyczno-rekreacyjne. 29 października 1995 roku we wsi Domacyno zostaje postawiona Figura Matki Boskiej Królowej Świata. W 1995 roku Karlino weszło w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2000 roku Bieg Papieski zostaje przeniesiony do Karlina. W dniu 19 czerwca 2000 przedstawiciele władz Karlina oraz miasta Dargun podpisali Umowę Partnerską o wzajemnej współpracy. 3 stycznia 2006 Miasto i Gmina Karlino podpisało umowę z niemieckim miastem Wolgast.[4].

Gospodarka i infrastruktura

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, według danych GUS na 31.12.2012 wynosiła ogółem 943 osoby.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (stan w dniu 31.12.2012) wynosiła ogółem 892. W sektorze prywatnym było ich 783, w publicznym – 109.[5]

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007[6]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 47
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 65
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 10
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 3
Sekcja F – Budownictwo 143
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 183
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 40
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 26
Sekcja J - Informacja i komunikacja 11
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 22
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 143
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 31
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 33
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6
Sekcja P – Edukacja 27
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 39
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 20
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 42
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 0


Ze względu na swoje korzystne usytuowanie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, oraz niewielką odległość od Morza (28 km do portu w Kołobrzegu), Gmina Karlino stanowi atrakcyjne miejsce dla rozwoju nowych inwestycji oraz turystyki. W Karlinie działają ponadto 2 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE): Kostrzyńsko-Słubicka (37 ha do zagospodarowania) i Słupska (180 ha). Inwestorzy działający w jej ramach mogą liczyć na ulgi podatkowe przy budowie nowych inwestycji.[7] W 2006 roku Gmina Karlino została uhonorowana statuetką Gminy Fair Play, przyznawaną przez Krajowa Izbę Gospodarczą. Wyróżnienie miało potwierdzić status gminy jako miejsca otwartego dla rozwoju biznesu.[8]


Infrastruktura:

 • Kanalizacja – stopień skanalizowania Gminy wynosi 82 %. Liczba mieszkańców podłączona do kanalizacji wynosi 7890.
 • Wodociągi – zaopatrzenie Gminy w sieć wodociągową wynosi 99 %. Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej wynosi 9561.
 • Oczyszczalnia ścieków – została zmodernizowana w latach 1994-1995. Jej przepustowość wynosi 1.329 m3/d.
 • Sieć ciepłownicza – w roku 2000 podłączono do sieci gazowej budynki mieszkalne Osiedla Kolejowego w Karlinie; w tym roku tez rozpoczęto także akcję gazyfikacji Pobłocia Wielkiego i Karścina.
 • Sieć gazowa – od 1998 roku realizowany jest program wykonania sieci gazowej dla całej Gminy Karlino

W 2002 roku otwarto w Karlinie obwodnicę, z dwoma mostami: na Parsęcie oraz Radwi. Jej długość wynosi 5,325 km. Nad droga zbiorczą i nad linią kolejową Kołobrzeg-Białogard znajdują się dwa wiadukty. [9]

Drogi dojazdowe:

 • krajowe, Nr 6: Kołbaskowo-szczecin-Goleniów-Koszalin-Słupsk-Reda-Gdynia-Gdańsk-Łegowo
 • wojewódzkie, Nr 163: Kołobrzeg-Białogard-Połczyn Zdrój-Czaplinek-Wałcz

Stacja kolejowa w Karlinie posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z : Warszawą, Katowicami, Krakowem, Szczecinem i Łodzią.[10]

Samorząd

 • Burmistrz Karlina – Waldemar Miśko.
 • Zastępca Burmistrza – Piotr Woś
 • Sekretarz – Danuta Piwowarczyk
 • Skarbnik – Krystyna Granat


 • Rada Miejska (Plac Jana Pawła II 6) – organ stanowiący i kontrolny.
 • Skład Rady Miejskiej w Karlinie (Kadencja 2010 – 2014):


 • Piotr Gwóźdź - Przewodniczący
 • Wojciech Tomczyk - Wiceprzewodniczący
 • Waldemar Grażyński - Wiceprzewodniczący
 • Leszek Gago,
 • Beata Klepuszewska,
 • Tamara Korzeniowska,
 • Angelika Maszkiewicz,
 • Barbara Michałek,
 • Tomasz Mycio,
 • Bożena Nadziejko,
 • Bogdan Piłkowski,
 • Agnieszka Piskorek,
 • Tomasz Rusiecki,
 • Anna Semenowicz,
 • Grażyna Tomczyk[11].

Kultura

Lokalne ośrodki kultury we wsiach gminy Karlino stanowią świetlice wiejskie. Funkcjonuja one w miejscowościach: Daszewo,Domacyno, Garnki, Gościnko, Kowańcz, Krukowo, Lubiechowo, Malonowo, Kozia Góra, Mierzyn, Pobłocie Wielkie, Syrkowice, Ubysławice, Zwartowo.[12]

W świetlicach organizowane są cyklicznie zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, plastycznie oraz muzyczne. Są one również miejscami, w których organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka), jak i dyskoteki, bale karnawałowe, urodzinowe, czy wigilie. Dzieci i młodzież mogą brać udział w nauce gry na instrumentach, korzystać z siłowni lub boisk.[13]


Wiele imprez kulturalnych na terenie Gminy Karlino odbywa się dzięki szerokiej współpracy międzynarodowej. Najważniejsze imprezy w Gminie to:[14]

 • Wymiany młodzieży z młodzieżowych Drużyn Strażackich w Karlinie i Dargun
 • XI Bieg Papieski
 • Warsztaty Plastyczne
 • Przeglądy chórów z Polski i Niemiec
 • Obozy integracyjne w kompleksie wypoczynkowym w miejscowości Krzywopłoty, gm.Karlino, w których udział brały dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionej miejscowości Dargun
 • Europejski Festiwal Twórczości Młodych "Co nam w duszy gra...?"
 • Warsztaty Plastyczne
 • Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Śladami Hartiga"
 • Giełda Turystyczna dla Regionu Szwajcarii Meklemburskiej w Dargun
 • Zawody wędkarskie połączone ze spływem kajakowym
 • Wyjazd młodzieży z MKS Karlino (wyjazd do Dargun).


W Domacynie działają: Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół ludowy „Pomorzanki”.[15]

Oświata

Placówki edukacyjne na terenie gminy Karlino:[16][17]

 • Przedszkole w Daszewie (tzw. Małe Przedszkole)
 • Przedszkole w Karścinie (tzw. Małe Przedszkole powstałe w ramach projektu "Małe Przedszkole w każdej wsi")
 • Szkoła Podstawowa im L. Kruczkowskiego w Karścinie (funkcjonuje przy niej Kub Europejski)
 • Szkoła Podstawowa w Daszewie
 • Szkoła Podstawowa w Karwinie
 • Przedszkole im. Kubusia Puchatka (ul. Moniuszki 8)
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty (ul. Traugutta 2)
 • Gimnazjum (ul. Księdza Brzóski 6)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Parkowa 1)

Kościoły i związki wyznaniowe

Parafie rzymskokatolickie na terenie Gminy Karlino:[18].

 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie (diecezja koszalińsko-kołobrzeska, dekanat Białogard; kościół filialny: Kościół Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie; miejsca odprawiania mszy: Kowańcz, Garnki
 • Parafia pw. Św. Kazimierza w Karwinie(diecezja koszalińsko-kołobrzeska, dekanat Gościno)
 • Parafia pw. Trójcy Świętej w Karwinie (diecezja koszalińsko-kołobrzeska, dekanat Gościno); kościół filialny: Kościół Św. Maksymiliana Kolbe w Daszewie

Sport

W ramach projektu KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE STREF REKREACJI NA TERENIE MIASTA I GMINY KARLINO, podpisanego w 2007 roku przez Gminę Karlino oraz Norweskie Mechanizmy, na terenie gminy utworzono nowa infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Realizacja projektu objęła budowę:

 • 12 boisk sportowych (w tym 5 trawiastych do piłki nożnej oraz 7 wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni tartanowej); 5 boisk wybudowano w Karlinie, 2 w Mierzynie, 1 w Syrkowicach, 2 w Pobłociu Wielkim, 2 w Karścinie
 • 11 placów zabaw we wsiach: Syrkowice, Krukowo, Daszewo, Malonowo, Domacyno, Ubysławice, Gościnko, Kowańcz, Karwin, Daszewo oraz mieście Karlino.


Wydarzenia sportowe w Gminie Karlino:

• Bieg Papieski – organizowana od 2000 roku przez władze Miasta i Gminy Karlino międzynarodowa impreza sportowa, której głównym celem jest uczczenie wizyty papieża Jana Pawła II w Koszalinie w roku 1991

• Rajd rowerowy

• Rajd Monte Karlino

• Zimowy Spływ Kajakowy i Kąpiel Morsów w ramach WOŚP

• Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie

• Gwiaździsty Rajd Rowerowy o Puchar Bałtyku

• Rajd Rowerowy „Nasza przygoda z rowerem”

• Turnieje piłkarskie i siatkarskie o Puchar Burmistrza Karlina, Puchar Prezesa Firmy „AgroPomorze”, Puchar Prezesa Firmy „Raiffpol” w Pobłociu Wielkim.


Kluby Sportowe:

 • Miejski Klub Sportowy Sokół Karlino (piłka nożna)[19]
 • Klub Sportowy Mluks Karlino (zapasy)
 • Klub Sportów Wali "Róża Karlino"
 • Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Karlino (zapasy)[20]
 • Ludowy Klub Sportowy "Płomień Pobłocie Wielkie".


W 2013 roku Gmina Karlino otrzymała wyróżnienie "Sportowa Gmina 2013" w ramach programu "Budujemy sportową Polskę".

Turystyka

Zabytki [21] [22][23].


Mierzyn:

 • kościół pw. Świętej Trójcy, zbudowany w stylu neogotyckim w latach 1849-1851
 • park – założony w II poł. XIX wieku o pow. 4 ha, w stylu eklektycznym
 • pałac – rozebrany w latach 7o-tych XX wieku, jego ostatnim właścicielem był baron von Barnekov


Krukowo:

 • kościół poewangelicki – obecnie pozostały jedynie ruiny, kościół budowano w latach 1820-1824
 • park pałacowy o pow. 15 ha, z 1733 roku


Karścino:

 • park pałacowy o pow. 5,2 ha wraz z aleja dojazdową, z II poł. XVIII wieku, przebudowany w wieku XIX dodając elementy romantyczne
 • pałac – klasycystyczny, z początku XIX wieku, murowany, w tympanonie znajduje się kartusz herbowy, obecnie jest własnością prywatnych właścicieli
 • kościół pw. MB Częstochowskiej, zbudowany w XIII wieku, przebudowany w 1830


Malonowo:

 • park o pow. 2,4 ha, rozciąga się na zachód od dworu, obejmuje tereny przy rzece Młynówce
 • dwór – zbudowany w wieku XVIII, w wieku XIX ponownie dobudowano poszczególne jego części
 • zajazd z 1913 roku
 • młyn wodny z początku XX wieku


Pobłocie Wielkie:

 • park dworski o pow. 2,7 ha
 • dwór z I poł. XIX wieku, przebudowany w wieku XX w stylu neoklasycystycznym


Poczernino:

 • park dworski o pow. 3,5 ha, zbudowany około 1890 roku,


Mierzynek:

 • park dworski o pow. 4,3 ha z II połowy XIX wieku, wybudowany w stylu eklektycznym
 • dwór z I połowy XIX wieku, wybudowany w stylu eklektycznym


Syrkowice:

 • park dworski o pow. około 2 ha, w stylu eklektycznym
 • dwór z II poł. XIX wieku wraz z parkiem w stylu klasycystycznym


Wyganów:

 • park dworski o pow. 1,3 ha, założony około 1850 roku, w stylu eklektycznym i krajobrazowym
 • dwór – zbudowany w I poł. XIX wieku, przebudowany po 1950 roku


Lubiechowo:

 • park dworski z II poł. XIX wieku, o powierzchni 11 ha
 • ruiny pałacu wybudowanego w 1835 roku, w stylu neoklasycystycznym
 • grodzisko wyżynne - znajduje się 2 km na północ od wsi, na przełomie wieku VII i VIII stał w tym miejscu gród; obecnie zachowały się wały ziemne wysokie na 3-4 metry
 • kościół pw. Świętego Józefa Oblubieńca – zbudowany w XIX wieku, neogotycki, murowany z cegły, z wieża trzykondygnacyjna
 • budynek nr 23, z XIX wieku, murowany, secesyjny


Domacyno:

 • cmentarzysko i osada
 • park wiejski o powierzchni 16 ha z I poł. XIX wieku
 • ruiny zabudowań gospodarczych ze spękaniami – śladami trzęsienia ziemi z 11-12 lutego 1909 roku
 • statua Matki Bożej Królowej Świata (statua z brązu wykonana przez włoskiego artystę Eduardo Castrillo, usytuowana na wzgórzu około 1 km od wsi w dniu 4 lipca 1995)


Kozia Góra:

układ urbanistyczno-przestrzenny założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego:

 • pałac wybudowany w XVII wieku w stylu barokowym , przebudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim
 • park o powierzchni 3,98 ha, założony w XVIII wieku
 • spichlerz zbudowany w połowie XVI wieku
 • dziedziniec gospodarczy wraz z budynkami (szachulcowa oborą, budynkiem gospodarczym i oficyną, aleja dojazdowa, pozostałościami mauzoleum, miejscem po młynie wodnym, budynkiem gospodarczym i gorzelnią)
 • murowane czworaki z 1906 roku
 • nieczynny cmentarz ewangelicki z pomnikami przyrody.


Usytuowanie gminy nad rzekami Parsętą i Radew stwarza dobre warunki dla aktywności sportowo-rekreacyjnej. Popularne formy aktywności to kajakarstwo, jazda rowerowa oraz wędkarstwo. W miejscowości Garnki, na rzece Pokrzywnicy organizowany jest tzw. "survival" - spływy kajakowe o dużym stopniu trudności. W Karlinie otwarta jest od 2005 roku Przystań Kajakowa „Wodnik”. Dostępne dla turystów są: pole namiotowe, 5 stanowisk dla karawaningu, hangar na kajaki, dwa mosty do cumowania. Korzystać można także z plaży piaszczystej i trawiastej, placu zabaw czy boiska do siatkówki. Największa impreza kajakową organizowaną przez gminę jest Międzynarodowy Spływ Kajakowy Radwią i Parsętą.


Ścieżki rowerowe:

 • Ścieżka rowerowa po nasypie kolejki wąskotorowej – inwestycja Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, zakończona w 2012 roku. Trasa ścieżki przebiega na terenie gmin: Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl. Liczy 57 km. Ścieżką można dojechać z Karlina do Gościna (17,9 km), następnie dzieli się ona na trzy kierunki:
Gościno-Dargocice (4,8km)
Gościno-Rymań-jezioro Popiel (23,4 km)
Charzyno-droga łącząca Kołobrzeg z Trzebiatowem-Grzybowo-Kołobrzeg (10,8 km) [24]


 • Ścieżka rowerowa wzdłuż Parsęty – rozpoczyna się przy ulicy Spacerowej w Karlinie, u podnóża tzw. Góry Karola i ciągnie wzdłuż Kanału Młyńskiego.[25]


Punkty rekreacyjne i wypoczynkowe na terenie gminy:

 • Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Petrico-Park" w Krzywopłotach
 • Gospodarstwo Agroturystyczne KAPRYS w Chotyniu
 • Gościniec Pomorski - zajazd z restauracją w Karwinie

Demografia

Ludność Gminy Karlino(stan na 31.12.2012): ogółem - 9347 (w tym: mężczyźni – 4671; kobiety – 4676).[26]


Ludność Gminy Karlino w ostatnich kilku latach (ogółem):[27]

 • 2009 - 9183
 • 2010 - 9438
 • 2011 - 9405


Ludność Gminy Karlino według grup wieku (stan na 31.12,2012): [28]

Grupa wiekowa Liczba ludności
0-4 lata 526
5-9 lat 482
10-14 lat 565
15-19 lat 650
20-24 lata 681
25-29 lat 773
30-34 lata 731
35-39 lat 730
40-44 lata 580
45-49 lat 553
50-54 lata 697
55-59 lat 736
60-64 636
65-69 301
70 lat i więcej 706

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Karlino według danych GUS (stan na 31.12.2012)[29]

Zakłady opieki zdrowotnej
ogółem 5 obiekty
praktyki lekarskie 3 obiekty
podstawowa opieka zdrowotna (porady) 35740 (jd)
Apteki ogólnodostępne
Apteki ogólnodostępne 2 obiekty
Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną 4674 osób

Herb

Gmina karlino.png

Herb Gminy Karlino przedstawia na białej tarczy niebieska, rozwidlona wstęgę, która symbolizuje rzeki Parsętę i Radew. U góry, nad rozwidleniem, umieszczona jest infuła biskupia. U dołu, z lewej jak i prawej strony błękitnego rozwidlenia widnieją dwa czerwone pastorały.

Miejscowości i sołectwa

Sołectwa Wsie wchodzące w skład sołectwa Sołtys[30]
Daszewo Brzeźno Franciszek Nadziejko
Domacyno Domacyno Stanisława Łepecka
Garnki Garnki Żaneta Wandycz
Gościnko Gościnko Beata Klepuszewska
Karlinko Krzywopłoty Jan Podsiadło
Karścino Chotyń Bożena Różańska
Karwin Karwin Andrzej Gmitrzuk
Kowańcz Kowańcz Jan Paszkowski
Krukowo Krukowo Ryszard Strychalski
Lubiechowo Czerwięcino Robert Ciach
Malonowo Kozia Góra Lech Kołodziejczyk
Mierzyn Wyganów Leszek Gago
Mierzynek Mierzynek Łukasz Gołębiowski
Pobłocie Wielkie Wietszyno Bożena Laskowska
Syrkowice Poczernino Andrzej Solecki
Ubysławice Ubysławice Krzysztof Kłodowski
Witolub Dębolas Jan Semenowicz
Zwartowo Zwartowo Barbara Świeczka


Przypisy

 1. Portret terytorialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane: 1.09.2013] Dostępne w:http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=18&p_nts=16&p_tery=3661
 2. Cz. Koźmiński, Klimat województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2012, str. 30-31. ISBN 978-83-7518-443-3
 3. Wykaz istniejących pomników przyrody ożywionej w: Geoprzyroda [online] [przeglądane: 31.08.2013] Dostępne w: http://geoprzyroda.pl/cms/images/Waloryzacje/zacho/zal5.pdf
 4. Historia w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 5.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-33-historia.html
 5. Portret terytorialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane:1.09.2012] Dostępne w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=18&p_nts=16&p_tery=3661
 6. Portret terytorialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane:1.09.2012] Dostępne w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=18&p_nts=16&p_tery=3661
 7. Strefa Ekonomiczna w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 1.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-51-strefa_ekonomiczna.html
 8. Strefa Ekonomiczna w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 1.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-104-oferty_inwestycyjne.html
 9. Infrastruktura w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 1.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.home.pl/archiwum/_portal/118182607246713c185b4d5/Infrastruktura.html
 10. Gmina Karlino w: Bałtycka Kraina Aktywności [online] [przeglądane: 1.09.2012] Dostępne w: http://www.baltyckakrainaaktywnosci.pl/czlonkowie/gminy/gmina-karlino
 11. Urząd Miejski w Karlinie w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie [online][przeglądane: 22.08.2013] Dostępne w: http://bip.karlino.pl/index.php?id=36809
 12. Sołectwa w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-46-solectwa.html
 13. Sołectwa w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-46-solectwa.html
 14. Budowa świetlicy wiejskiej w Pobłociu Wielkim, gm. Karlino - multikulturalny ośrodek współpracy polsko-niemieckiej w: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://ksow.gov.pl/baza-dobrych-praktyk.html?tx_ksow_pi1[bdp_po]=0&tx_ksow_pi1[dzial_skrot]=0&tx_ksow_pi1[bdp_tytul]=karlino&tx_ksow_pi1[bdp_iw_nazwa]=0&tx_ksow_pi1[bdp_kraj]=0&tx_ksow_pi1[bdp_woj]=0&tx_ksow_pi1[_search]=Wyszukaj&tx_ksow_pi1[item]=193&cHash=9ccdecc3e1
 15. Sołectwa w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-46-solectwa.html
 16. Wykaz szkół i placówek oświatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (stan na 31.03.2013) w: Kuratorium Oświaty w Szczecinie [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://www.kuratorium.szczecin.pl
 17. Sołectwa w: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Karlinie [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w:http://www.karlino.pl/strona-46-solectwa.html
 18. Parafie w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online] [przegladane: 4.09.2013] Dostępne w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 19. MKS Sokół Karlino w : ligowiec.net [online] [przegladane: 4.09.2013] Dostępne w: http://ligowiec.net/klub/sokolkarlino/0
 20. Zapasy: Gospodarze zdobyli Puchar Burmistrza Karlina w:Głos Koszaliński [online] [przeglądane: 4.09.2013] Dostępne w:http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100402/SPORT/54408942
 21. Rejestr zabytków nieruchomych w Gminie Karlino – z uwzględnieniem parków i cmentarzy w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie [online] [przeglądane: 2.09.2013] Dostępne w: http://bip.karlino.pl/index.php?id=38970
 22. A. Piotrowski, Powiat białogardzki. Zeszyt krajoznawczo-metodyczny, Szczecin, 2010, s. 13-14.
 23. Sołectwa w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 2.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-46-solectwa.html
 24. Szlakiem po nasypie kolejki wąskotorowej. Przewodnik rowerowy w: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://parseta.org.pl/uploads/media/Przewodnik_Rowerowy_Po_Nasypie_Kolejki_Waskotorowej.pdf
 25. Ścieżki rowerowe w: Urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 3.09.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-459-sciezki_rowerowe.html
 26. Portret terytorialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane: 2.09.2013] Dostępne w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims?p_nts=16&p_tery=3660&p_czas=18
 27. Portret terytorialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane: 2.09.2013] Dostępne w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims?p_nts=16&p_tery=3660&p_czas=18
 28. Portret terytorialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane: 2.09.2013] Dostępne w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims?p_nts=16&p_tery=3660&p_czas=18
 29. Portret terytoeialny Gminy Karlino w: Bank Danych Lokalnych GUS [online] [przeglądane: 03.10.2013] Dostępne w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=18&p_nts=16&p_tery=3661
 30. Sołectwa w: urząd Miejski w Karlinie [online] [przeglądane: 03.10.2013] Dostępne w: http://www.karlino.pl/strona-46-solectwa.html


Bibliografia

 • Koźmiński Cz., Klimat województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2012. ISBN 978-83-7518-443-3.
 • Piotrowski A., Powiat białogardzki. Zeszyt krajoznawczo-metodyczny, Szczecin, 2010.

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Gmina Karlino (Wikipedia)