1945

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
rok 1945 / MCMXLV
XIX wiek « XX wiek » XXI wiek
1943 « 1944 « 1945 » 1946 » 1947

Rok 1945
Nadprezydent prowincji Franz Reinhold Schwede-Coburg (Gauleiter)
Prezydent regencji Hugo Ernst Karl Lotz


Rok 1945
Wojewoda Leonard Borkowicz
Prezydent Szczecina Piotr Zaremba


Wydarzenia

styczeń

 • 22 stycznia – skasowano kursy pociągów dalekobieżnych przechodzących przez Szczecin. Pociągi z uciekinierami ze wschodu przetrzymywano na stacjach podmiejskich po kilka dni, izolując ewakuowanych Niemców od miejscowej ludności, by nie rozprzestrzeniać wiadomości wśród mieszkańców Szczecina o wielkim odwrocie niemieckim ze wschodu i postępującej inwazji armii radzieckiej
 • 22 stycznia – ogłoszenie ewakuacji w Kreis Arnswalde
 • 23 stycznia – silnie ograniczono ruch pocztowy, pozwalając wysyłać ze Szczecina listy tylko do obszarów podmiejskich. Elektrownia ograniczyła dostawę prądu do trzech razy na dzień po 2-3 godziny, skasowano również niektóre linie tramwajowe
 • 31 stycznia – zajęcie bez walk Bierzwnika przez wojska radzieckie


luty

 • 2 lutego – dwa kolejne naloty alianckie zniszczyły doszczętnie fabrykę benzyny syntetycznej w Policach, położoną w skrajnie północnej części szczecińskiej aglomeracji. Zginęło wówczas wielu polskich robotników pracujących przymusowo w tych zakładach
 • 2 lutego – zdobycie Recza (Reetz) przez wojska radzieckie
 • 4 lutego – rozpoczęto likwidację poszczególnych przedsiębiorstw i firm prywatnych w Szczecinie oraz zaczęto regularny wywóz zdemontowanych maszyn i urządzeń na zachód. Osoby cywilne nie zatrudnione w ważnych przedsiębiorstwach otrzymywały indywidualnie polecenia opuszczenia z rodzinami miasta
 • 8 lutegoKrzęcin (Kranzin) został zajęty przez wojska 61 Armii Radzieckiej
 • 9 lutego – potajemnie stracono szczecińskiego komunistę i antyfaszystę Waltera Empachera i członków jego grupy
 • 12 lutego – zdobycie Drawna (Neuwedell) przez wojska radzieckie
 • 16 lutego – powołano pod broń drugie, trzecie i czwarte pospolite ruszenie, jak również zmobilizowano niepracujące kobiety do kopania rowów przeciwczołgowych oraz polowych umocnień na przedmieściach Szczecina
 • 18 lutego – do władz terenowych zostało rozesłane zarządzenie o wysiedleniu ludności niemieckiej zarówno z lewobrzeżnego, jak i z prawobrzeżnego Szczecina na zachód od Odry. Z instrukcji podpisanej przez Oberbereichsleitera Hube wynikało, że Szczecin musi opuścić około 200 tysięcy Niemców koleją oraz transportem rzeczno-morskim na wyspę Rugię i do powiatów nadmorskich. Instrukcja ewakuacyjna nr 318 przewidywała ewakuowanie tą drogą ze Szczecina 2500-3000 osób dziennie
 • 20 lutego – Józef W. Stalin w zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony godzi się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego
 • 21 lutego – na polecenie władz hitlerowskich z 18 lutego 1945 rozpoczęto przymusową ewakuację mieszkańców Szczecina na tereny na wschód od Odry. Pierwsze transporty wyruszyły barkami i statkami do Ückermünde, i dalej koleją do miejsc przeznaczenia. W mieście pozostało ok. 5 tys. rodzimych mieszkańców
 • 22 lutego – na wieść o zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony z 20 lutego 1945 roku, w którym Józef Stalin zgodził się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego, „Pommersche Zeitung” donosił „Stettin - slawisch!” (Szczecin słowiański)
 • 22 lutego – zajęcie Choszczna (Arnswalde) przez wojska radzieckie
 • 23 lutego – silnie ograniczono ruch pocztowy, pozwalając wysyłać ze Szczecina listy tylko do obszarów podmiejskich


marzec


kwiecień


maj


czerwiec


lipiec


sierpień


wrzesień


październik

 • 6 października – rozpoczęto wydawanie „Kuriera Szczecińskiego”
 • 14 października – przybyła pierwsza grupa polskich repatriantów z Zachodu, którzy ze Szczecina rozjeżdżali się dalej po kraju. Otwarto pierwszy odbudowany most i uruchomiono dwie linie tramwajowe. Statek „Piast” rozpoczął stałą komunikację między Szczecinem i Świnoujściem. Rozpoczęły działalność pierwsze spółdzielnie: „Społem”, „Robotnik”, „Samopomoc Chłopska” oraz Państwowa Centrala Handlowa. Odbył się pierwszy zjazd onomastyczny z udziałem ks. prof. Stanisława Kozierowskiego, autora wielu nazw geograficznych Pomorza
 • 14 października – erygowano parafię św. Antoniego przy ul. Szczecińskiej


listopad


grudzieńLudzie

Urodzili się


Zmarli


Linki zewnętrzne