Adolf Diestelkamp

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Adolf Diestelkamp
historyk, archiwista
Data urodzenia 30 stycznia 1900
Miejsce urodzenia Hanower
Data śmierci 26 lutego 1955
Miejsce śmierci Koblencja
Narodowość niemiecka

Adolf Diestelkamp (1900-1955) - niemiecki historyk i archiwista.

Życiorys

Adolf Diestelkamp urodził się 30 stycznia 1900 roku w Hanowerze. Studiował historię na uniwersytecie w Getyndze i we Freiburgu. Jako student początkowo poświęcił się badaniom historii prawa, kościoła i gospodarki. Po uzyskaniu zaś tytułu doktora kontynuował swoje dalsze kształcenie w zakresie archiwistyki w Berliner Geheimen Staatsarchiv. Lata 1924-1933 spędził w Archiwum Państwowym w Magdeburgu, gdzie został mianowany w roku 1929 Staatsarchivrat (radca archiwalny). W Magdeburgu został członkiem zarządu Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen und des Freistaats Anhalt, równocześnie należał do komitetu redakcyjnego czasopisma tego towarzystwa. Działalność w Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen und des Freistaats Anhalt umożliwiła mu zdobycie doświadczenia w dziedzinie organizacji pracy naukowej, jak również redakcji naukowych czasopism. W roku 1928 objął stanowisko sekretarza Magdeburger Geschichtsverein, w którym również współredagował "Magdeburger Geschichtsblätter", periodyku towarzystwa.

Artykuł A. Diestelkampa na łamach Baltische Studien, 1935

Po dziewięcioletniej działalności w Magdeburgu Diestelkamp otrzymał propozycję przeniesienia do Archiwum Państwowego w Szczecinie. W roku 1933 objął funkcję sekretarza w Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde (Towarzystwo Historii Pomorza i Starożytności), w dwa lata później przekazano mu stanowisko przewodniczącego towarzystwa. Jednocześnie został redaktorem "Baltische Studien", periodyku szczecińskiego towarzystwa. W wieku trzydziestu pięciu lat objął stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie, stając się tym samym najmłodszym dyrektorem archiwum w Prusach. Prawie jednocześnie przekazano mu urząd sekretarza i kierownika naukowego Landesgeschichtlichen Forschungsstelle der Provinz Pommern, jak również został wyznaczony na dyrektora Archivberatungsstelle Pommern.

Przy swojej rozległej dzielności urzędniczej starał się też kontynuować własne badania naukowe. Przygotowywał recenzje dla pism naukowych, jak też sprawował opiekę nad projektami badawczymi innych naukowców. Nie mniej istotne dla niego było przekazywanie wyników badań nad historią regionu w formie zrozumiałej dla szerszego ogółu społeczeństwa, nie tylko dla węższego kręgu badaczy. Temu służyły liczne publikacje w prasie codziennej, jak również wydawanie powszechnie kształtującej literatury regionalnej. Nie mniej ważną działalność prowadził w budowaniu struktur niepaństwowej opieki archiwalnej nad gminnymi i prywatnymi archiwami, które starano się zabezpieczyć i przygotować do udostępnienia.

Wybuch drugiej wojny światowej przekreślił plany Diestelkampa, który w roku 1945 osiadł w Münster, gdzie rozpoczął pracę w Archiwum Państwowym, następnie przeniósł się do Hanoweru, by w roku 1952 ostatecznie osiąść w Koblencji. Należał do Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat oraz do ponownie założonego Historischen Kommission für Pommern, w którym objął funkcję przewodniczącego.

Adolf Diestelkamp zmarł 26 lutego 1955 roku w Koblencji.

Publikacje (wybór)

  • Päpstliche Urkunden zur Geschichte Pommerns von 1378-1415. “Baltische Studien”, NF 36, 1934, s. 268-275.
  • Päpstliche Urkunden zur Geschichte Pommerns von 1378-1415. II. “Baltische Studien”, NF 37, 1935, s. 274-281.
  • Gesellschaften und Einrichtungen zur Pflege der Heimatgeschichte in Pommern. “Monatsblätter”. Jg. 50, 1936, s. 157-178, 219-220.
  • Das Staatsarchiv Stettin seit dem Weltkriege. “Monatsblätter”. 52. Jg., 1938, s. 70–82.
  • Die Lage der deutschen Ostarchive. Gesamtüberblick. „Der Archivar”, 3. Jg., 1950, s. 78-94.
  • Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neisse. In Verbindung mit Adolf Diestelkamp. Bd. 1-2. Bonn: Bundesministerium für Vertriebene 1953-1954.
  • Die Historische Kommission für Pommern. “Zeitschrift für Ostforschung”. 2. Jg., 1953, . 282-285.

Bibliografia

  • Kunkel, Otto. Adolf Diestelkamp 30.I.1900 – 26.II.1955. Baltische Studien, NF 43, 1955, s. 7-9.
  • Kurt Dülfer, Kurt. Adolf Diestelkamp (1900-1955). Zeitschrift für Ostforschung. Jg. 5, 1956, s. 538-542.
  • Nachruf. Adolf Diestelkamp, geb. Hannover 30.1.1900, gest. Koblenz 26.2.1955. Der Archivar, Jg. 8, 1955, s. 139-142.