Edward Rymar

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Edward Rymar
historyk mediewista, bliotekarz
brak zdjecia
Fot. Jan Surudo
Data urodzenia 28 grudnia 1936
Miejsce urodzenia Haczów
Tytuły i nagrody prof. nauk humanistycznych


Edward Rymar (ur. 1936) - historyk mediewista. Specjalizuje się w dziejach Nowej Marchii i Pomorza.

Życiorys

Edward Rymar urodził się 28 grudnia 1936 roku w Haczowie w powiecie brzozowskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Edward Rymar książka.jpg

W 1958 roku rozpoczął pracę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach. W latach 19612002 był jej kierownikiem.

W 1964 roku obronił na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu napisaną pod kierunkiem Gerarda Labudy pracę magisterską „Początki i rozwój Pyrzyc do XIV wieku”.
30 czerwca 1977 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „O (rzekomym) księstwie sławieńsko-słupskim w XII–XIII wieku”.
21 listopada 1996 roku Edward Rymar uzyskał habilitację na Uniwersytecie Gdańskim. Jako rozprawę habilitacyjną przedstawił „Rodowód książąt pomorskich”.
W 1997 roku otrzymał stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 5 marca 2004 roku posiada tytuł profesora nauk humanistycznych.

Książnica Pomorska, 2016. Fot. Jan Surudo

Edward Rymar zajmuje się głównie średniowiecznymi dziejami Nowej Marchii i Pomorza (szczególnie ziemi pyrzyckiej), genealogią dynastyczną, a także prawno-politycznymi stosunkami Polski i Niemiec. Jest autorem licznych książek i kilkuset artykułów naukowych.

Działalność społeczno-polityczna

Edward Rymar był radnym:
- Rady Miejskiej w Pyrzycach (1965-1969, 1969-1973),
- Rady Miasta i Gminy w Pyrzycach (1973-1977),
- Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie (1976-1980, 1984-1988),
- Rady Miejskiej Pyrzyc (1990-1994),
- Rady Powiatu Pyrzyckiego (1999-2002).

Członek Stronnictwa Demokratycznego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Przynależał do związków zawodowych: ZSP, Związek Zawodowy Pracowników Kultury, NSZZ "Solidarność".

Od 1991 Edward Rymar jest dziennikarzem "Gazety Ziemi Pyrzyckiej". W latach 1994-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Publikacje (wybór)

 • Banie nad Tywą : z dziejów Ziemi Bańsko-Swobnickiej : praca zbiorowa pod red. Edwarda Rymara. Pyrzyce : Wydaw. "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej", 1999.
 • Biskupi - mnisi - reformatorzy : studia z dziejów diecezji kamieńskiej. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002.
 • Der Heilige Brunnen, oder Die Missionsreise Ottos von Bamberg, des Schutzheiligen von Pyritz und das Andenken an Ihn im Lauf der Jahrhunderte. Pyrzyce : Print Group Daniel Krzanowski : Öffentliche Bibliothek, 2006.
 • Klucz do ziem polskich czyli Dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich. Gorzów Wielkopolski : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2007.
 • Lekcje biblioteczne: poradnik bibliograficzny. Pyrzyce, Szczecin 1979, 1981, 1984.
 • Lipiany i okolice poprzez wieki : (do 1945 roku) z exkursem o polskich pionierskich latach 1945-1950 (Lipianach "powiatowych"). Lipiany : Urząd Miejski, 2014.
 • Nowomarchijskie miasteczko, dziś wieś Danków na przestrzeni wieków. Strzelce Krajeńskie : Urząd Miejski, 2009.
 • Pomerania : kronika pomorska z XVI wieku. T. 1, (Księga 1 i 2) / Thomas Kantzow ; tł. Krzysztof Gołda ; przypisy i komentarze Tadeusz Białecki, Edward Rymar ; [tł. tekstów łac. Elwira Buszewicz]. Uniwersytet Szczeciński : Archiwum Państwowe, 2005.
 • Pomerania : kronika pomorska z XVI wieku. T. 2 (Księga 3 z fragmentami redakcji dolnoniemieckiej i księga 4) / Thomas Kantzow ; tł. Krzysztof Gołda ; przypisy i komentarze Tadeusz Białecki, Krzysztof Gołda, Edward Rymar ; [tł. tekstów łac. Elwira Buszewicz]. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński : Archiwum Państwowe, 2005.
 • Pomorze militarne XII-XXI wiek : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich : praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara. Szczecin : Oficyna Wydawnicza AP "Dokument", 2004.
 • Protokół. Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem. Kamieńska kronika - rodowód książąt pomorskich przeł. Elwira Buszewicz. Tzw. Stargardzka genealogia wszystkie przekł. oprac., wstępem, wprowadzeniami, przypisami i indeksami opatrzył Edward Rymar. Stargard : Muzeum, 2008.
 • Pyrzyce i okolice poprzez wieki. T. 1, Do roku 1950. Pyrzyce : Pyrzycka Biblioteka Publiczna, 2009.
 • Rodowód książąt pomorskich. T. 1-2. Szczecin : Książnica Pomorska im. S. Staszica, 1995.
 • Rodowód książąt pomorskich : suplement. Gdańsk : "WiM", 2003.
 • Rodowód książąt pomorskich. Wyd. 2 popr. i uzup. Szczecin : Książnica Pomorska, 2005.
 • Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku). Strzelce Krajeńskie : Urząd Miejski ; Gorzów Wlkp. : Drukarnia "Sonar", 2011.
 • Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa : szkice historyczne. Gorzów Wlkp. : Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości , 1999.
 • Święta studnia, czyli Misyjne dzieło patrona Pyrzyc św. Ottona, biskupa Bamberskiego i pamięć o nim poprzez wieki. Pyrzyce : Pyrzycka Biblioteka Publiczna, 2006.
 • Święta studnia w Pyrzycach : kalendarium. Pyrzyce : Miejska Biblioteka Publiczna, 1993.
 • Trzy relacje o wojnie pomorsko-brandenburskiej z lat 1478-1479 : (Anonim - Wilwolt von Schaumburg - Tomasz Kantzow). Szczecin : Wydawnictwo "Dokument" Oficyna Archiwum Państwowego : Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze", 2003.
 • Widuchowa nad Odrą : z dziejów dawnych i nowych : praca zbiorowa pod red. Edwarda Rymara. Widuchowa : nakł. Urzędu Gminy ; Pyrzyce : Gazeta Ziemi Pyrzyckiej, 1997.
 • Wielka podróż wielkiego księcia : wyprawa Bogusława X Pomorskiego na niemiecki dwór królewski do Ziemi Świętej i Rzymu (1496-1498). Szczecin : "Książnica Pomorska", 2004.
 • Wojny i spory pomorsko-brandenburskie w XV-XVI wieku. Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo inforteditions, 2012.
 • Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", 2012.

Odznaczenia

Prof. Edward Rymar jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień, m. in.:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1972)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1979)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986)
 • Medal 40-lecia PRL (1984)
 • Medal Zasługi Szczecińskiego Towarzystwa Kultury (1984)
 • Nagroda i Medal Zygmunta Glogera (1995)
 • Medal Stolema klubu "Pomerania" Zrzeszenia Kaszubskiego(1997)
 • Odznaka "Gryfa Pomorskiego" (1967)
 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1974)
 • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1980)

Bibliografia

 • Białecki, T. O Profesorze Edwardzie Rymarze. "Przegląd Zachodniopomorski" 2006, z. 4, s. 9–18.
 • Bibliografia prac prof. dr. hab. Edwarda Rymara. Oprac. Sylwia Wesołowska. "Przegląd Zachodniopomorski" 2006, z. 4, s. 19–56.

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Radosław Skrycki