Gmina Goleniów

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Goleniów
Gmina Goleniów
Urząd Miasta i Gminy Goleniów
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 33[1]
Liczba miejscowości 54[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Goleniów – gmina miejsko-wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą władz gminy jest miasto Goleniów.

Geografia

Położenie

Położenie gminy na tle powiatu goleniowskiego

Gmina Goleniów położona jest w północno-wschodniej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 443 km2 (44.285 ha)[3]. Od północy graniczy z gminami Stepnica i Przybiernów, od wschodu z gminami Osina i Maszewo, od południa z gminami Stargard i Kobylanka, a od zachodu z gminą Police. Siedzibą władz gminy jest Goleniów.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krain: Gryficko-Nowogardzkiej i Pyrzycko-Goleniowskiej[5].

Krainy klimatyczne gminy Goleniów według Krzysztofa Prawdzica
Dane klimatyczne Kraina Gryficko-Nowogardzka Kraina Pyrzycko-Goleniowska
średnia temperatura roczna 7 - 7,6°C 7,7 - 7,9°C
średnia temperatura okresu V-VII 14 - 15°C 15 - 15,6°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 - 625 mm 525 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180 - 190 mm 180 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalna poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Rzeka Ina

Wzniesienia[7]:

Wody płynące[8]

 • ujściowy odcinek Odry Zachodniej;
 • Ina - rzeka, z całkowitej jej długości (129,1 km) na obszar gminy przypada 21 km, przepływa przez Puszczę Goleniowską i Goleniów, uchodzi do Odry na północ od Inoujścia;
 • Wisełka – struga, prawy dopływ Iny;
 • Wiśniówka - struga, prawy dopływ Iny, ma ujście w Goleniowie;
 • Gowienica - rzeka, płynie przez gminę na odcinku 15 km (całkowita długość 47,9 km);
 • Krępa - struga o długości 15 km, płynie w północnej części gminy.

Przyroda

Leśnictwo

Nadleśnictwo Goleniów

Lasy położone na obszarze gminy podlegają zarządowi:

Leśnictwo w gminie Goleniów[12]</ref>
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w tym własność gminy Lesistość %
21386,8 21312,3 41,0 48,3

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 na terenie gminy[13]:

 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry (PLB320003)
Obszar doliny Odry pomiędzy Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim wraz z Jeziorem Dąbie, powierzchnia ok. 60.207 ha. Administracyjnie obejmuje m. in. tereny należące do gminy Goleniów.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński (PLB 320009)
Zajmuje powierzchnię ok. 47.195 ha. Położony m. in. w gminach Stepnica i Goleniów.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH 320018)
Zajmuje powierzchnię ok. 52.612 ha. Położony m. in. w gminie Stepnica i Goleniów.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Goleniowska (PLB 320012)
Zajmuje powierzchnię ok. 25.039 ha. Położony na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica i Wolin. Na terenie obszaru wydzielono rezerwaty przyrody: Uroczysko Święta im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego, Olszanka.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH 320033)
Zajmuje powierzchnię ok. 2.749 ha. Położony na terenie gmin Goleniów i Stepnica, w południowo-wschodniej części Puszczy Goleniowskiej. Obejmuje obszar dwóch, sąsiadujących ze sobą rezerwatów: Olszanka i Uroczysko Święta.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH 320013)
Zajmuje powierzchnię ok. 8.419 ha. Położony na terenie gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Nowogard. Ostoja obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich.

Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat przyrody Uroczysko Święta im. prof. Mieczysława Jasnowskiego – rezerwat torfowiskowy, obszar lasu położony w Leśnictwie Olszanka (Nadleśnictwo Goleniów), o powierzchni 207,77 ha. Celem utworzenia rezerwatu przyrody jest ochrona lasów bagiennych z licznymi stanowiskami paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis) oraz wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum)[14].
 • Rezerwat przyrody Olszanka – rezerwat torfowiskowy, obejmuje obszar lasu, bagien i wód, o powierzchni 1.354,39 ha, położony w gminach Stepnica i Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków[15].
 • Rezerwat przyrody Żółwia Błoć - rezerwat torfowiskowy, o powierzchni 15,13 ha i otulinie 88,62 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Niedamierz. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych oraz ochrona bogatej flory torfowców, innych mchów i charakterystycznej dla mszarów flory naczyniowej[16].

Użytki ekologiczne

 • Użytki bez nazwy w Nadleśnictwie Kliniska o łącznej powierzchni 217.50 ha, należące do gmin Goleniów i Stargard[17];
 • Uroczysko Majorka – użytek zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym wsi Danowo, położony na terenie Nadleśnictwa Nowogard, Leśnictwo Maszewo, zajmujący powierzchnię 3,59 ha. Ustanowiony został w celu ochrony populacji roślin i zwierząt, w tym szczególnie zbiorowisk roślinnych związanych z terenami podmokłymi oraz miejsc rozrodu bezkręgowców, płazów i ptaków[18].
 • Łozy nad Gowienicą – użytek o powierzchni 5,72 ha, położony w Leśnictwie Mosty, w obrębie ewidencyjnym Burowo. Celem ustanowienia użytku jest ochrona cennego obszaru silnie podmokłych, zabagnionych łąk oraz zadrzewień przylegających zachodnim krańcem do rzeki Gowienicy. Charakterystyczną cechą obszaru jest sukcesja lasu łęgowego związanego z ekosystemem rzeki. Na obszarze tym występuje licznie chroniony storczyk listera jajowata (Listera ovata). [19].

Parki podworskie

Parki podworskie wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[20]:

park pałacowy w Mostach z pierwszej połowy XIX wieku o powierzchni 28 ha. Drzewostan stanowią m. in.: buki zwyczajne (obwód 375-450 cm), dęby szypułkowe (obwód 400-640 cm), glediezja trójcierniowa (obwód 200 cm);

Pomniki przyrody

Wykaz istniejących pomników przyrody <br\>w gminie Goleniów[21]
Nazwa Liczba obiektów Miejscowość
Dąb szypułkowy 1 Goleniów
Lipa drobnolistna 2 Kliniska Wielkie
Dąb szypułkowy 1 Imno
Dąb szypułkowy 2 Imno
Świerk pospolity 1 Kąty
Aleja dębów szypułkowych 40 Imno

Historia

Do roku 1945 roku miejscowości należące do obecnej gminy Goleniów wchodziły w skład powiatu nowogardzkiego (Landkreis Naugard).

Landkreis Naugard

Gmina miejska Goleniów ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku jako jedna z czterech gmin miejskich powiatu nowogardzkiego (do powiatu wchodziło wówczas również 12 gmin wiejskich)[22].

1 października 1954 roku utworzono powiat goleniowski, do którego weszło wydzielone z powiatu nowogardzkiego miasto Goleniów, stając się jednocześnie siedzibą Powiatowej Rady Narodowej[23].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Goleniów wchodziły miejscowości: Białomącze, Budzisław, Chochołki, Ciechno, Domastryjewo, Inina, Ininka, Janiszewo, Jawornik, Kępki, Krzewno, Mikorzyn, Piskorze, Skórnica, Strzałkowo, Twarogi, Wygonki, Zabród, Zarosty, Żółwia[24].

W 1968 roku zniesiono gromady Krępsko i Żółwią Błoć a z ich obszarów utworzono Gromadę Goleniów z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Goleniowie. Do nowoutworzonej gromady włączono również miejscowości Bolechowo oraz Podańsko (ze zniesionej Gromady Stawno)[25].

Kolejne obwieszczenie (1969 rok) dotyczące podziału administracyjnego województwa szczecińskiego wymieniało w składzie jednostki Goleniów następujące miejscowości: Białomącze, Budzisław, Chochołki, Ciechno, Jawornik, Kępki, Mikorzyn, Piskorze, Skórnica, Strzałkowo, Wygonki, Zarosty. Natomiast w Gromadzie Goleniów znalazły się sołectwa:

- Bolechowo (Bolechowo);
- Podańsko (Podańsko wraz z leśniczówką Krzewno i tuczarnią Zabród);
- Białuń (Białuń wraz z gajówką Grabina i leśniczówką Niedamierz);
- Glewice (Glewice);
- Kąty (Kąty);
- Krępsko (Krępsko wraz z osadami: Jedliny, Kalikowice, Kiełpinek, Kiełpnica);
- Łaniewo (Łaniewo);
- Modrzewie (Modrzewie wraz z majątkami Bolesławice i Kamieniska, wsią Świętą, osadami Czołpino, Marłecz, Nadrzecze, Przerośliny, Raduń, Trawica, Zgorznica, Domastryjewo oraz tuczarniami Inina i Ininka);
- Marszewo (Marszewo wraz z osadą Żółwia);
- Miękowo (Miękowo wraz z tuczarnią Gniazdowo i leśniczówką Twarogi);
- Wierzchosław (Wierzchosław);
- Żdżary (Żdżary);
- Żółwia Błoć (Żółwia Błoć wraz z osadą Janiszewo)[26].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Goleniów z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Goleniowie. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Białuń (Białuń);
- Bolechowo (Bolechowo, Bącznik, Łęsko, Smolniki, Roztocze);
- Budno (Budno, Żółwia);
- Burowo (Burowo, Burówko);
- Danowo (Danowo);
- Glewice (Glewice);
- Imno (Imno, Mosty Osiedle, Przepiórki);
- Kąty (Kąty);
- Krępsko (Krępsko);
- Łaniewo (Łaniewo);
- Marszewo (Grabina, Janiszewo, Marszewo);
- Miękowo (Gniazdowo, Miękowo, Niedamierz, Twarogi)
- Modrzewie (Bolesławice, Czołpino, Domastryjewo, Inina, Ininka, Jedliny, Kalikowice, Kamieniska, Kiełpinek, Kiełpinica, Marłecz, Modrzewie, Nadrzecze, Przerośliny, Raduń, Święta, Trawica, Zgorznica);
- Mosty (Mosty);
- Niewiadowo (Niewiadowo);
- Podańsko (Krzewno, Pątlica, Podańsko, Tarnówko, Zabród);
- Stawno (Stawno);
- Tarnowiec (Tarnowiec);
- Tarnówko (Tarnówko);
- Wierzchosław (Wierzchosław);
- Żdżary (Żdżary);
- Żółwia Błoć (Żółwia Błoć)[27].

Z dniem 1 stycznia 1992 roku dokonano połączenia miasta Goleniów i gminy Goleniów w jedną gminę miejsko-wiejską[28].

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[29]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[30].

Gospodarka i infrastruktura

Rolnictwo

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2010 roku w gminie istniały 333 gospodarstwa rolne (w tym 328 indywidualne) zajmujące się uprawami. Powierzchnia gospodarstw wyniosła 5896,26 ha (w tym indywidualnych 4338,30 ha). Ogółem na 3846,88 ha uprawiano zboża, na 350,32 ha ziemniaki, na 689,75 ha uprawy przemysłowe, na 688,99 ha rzepak i rzepik, a na 408,96 ha warzywa gruntowe[31].

W 91 gospodarstwach rolnych hodowano bydło, w 63 trzodę chlewną, 74 konie, 163 drób[32].

Użytkowanie gruntów w gminie Goleniów w ha <br\> stan na 2010 rok[33]
Gmina Grunty ogółem Użytki rolne ogółem Pod zasiewami Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi Uprawy trwałe Sady ogółem Ogrody przydomowe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty
Goleniów 16036,18 14555,75 5896,26 459,32 34,82 30,08 9,41 6701,07 712,23 742,65 398,56 1081,87
Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w ha <br\> stan na 2010 rok[34]
Gmina ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 - 5 ha 1 - 10 ha 1 - 15 ha 5 - 10 ha 5 - 15 ha 10 -15 ha 5 ha i więcej 10 ha i więcej 15 ha i więcej
Goleniów 16036,18 105,58 15930,60 682,20 1527,76 2488,35 845,56 1806,15 960,59 15248,40 14402,84 13442,25

Transport

Transport drogowy

Przez gminę Goleniów przebiegają:

 • drogi krajowe:
- droga krajowa nr 3, będąca na odcinku Goleniów – Szczecin Kijewo drogą S-3;
- droga krajowa nr 6, która na odcinku Rzęśnica – Goleniów przebiega wspólnie z drogą krajową nr 3 i oznakowana jest jako S-6;
 • drogi wojewódzkie:
- nr 113 relacji Święta – Goleniów – Mosty – Marszewo;
 • drogi powiatowe[35]:
nr 0854Z - Warcisławiec – Borzysławiec – Lubczyna - Czarna Łąka – Pucice;
nr 0701Z - Goleniów – Warcisławiec – Rurzyca – Kliniska –Pucice – Załom;
nr 0702Z - Rurzyca - Rurka Stacja PKP;
nr 0703Z - Iwno - Rurzyca;
nr 0704Z - Warcisławiec – Łozienica – Ininka – Komarowo;
nr 0705Z - Modrzewie – Ininka;
nr 0706Z - Goleniów – Lubczyna;
nr 0707Z - Goleniów – Podańsko – Tarnówko – Przemocze;
nr 0708Z - Kliniska Wielkie – Stawno – Tarnowo;
nr 0709Z - Kliniska Wielkie – Strumiany – Sowno;
nr 0710Z - Goleniów – Bolechowo – Stawno;
nr 0711Z - Podańsko – Danowo – Dobrosławiec;
nr 0712Z - Miękowo – Goleniów;
nr 0713Z - Goleniów-Marszewo-Żółwia Błoć;
nr 0714Z - Krępsko – Łaniewo – Żdżary;
nr 0715Z - Krępsko – Miękowo – Białuń;
nr 0716Z - Zielonczyn – Widzieńsko – Wierzchosław – Miękowo;
nr 0742Z - Goleniów – Twarogi – Kąty;
nr 0743Z - Glewice – Bodzęcin – Węgorza;
nr 0744Z - Osina – Krzywice – Glewice;
nr 0745Z - Mosty – Burowo – Przypólsko – Osina.

Transport kolejowy

W Goleniowie krzyżują się dwie linie kolejowe o numerach 401 i 402. Linia kolejowa nr 401, przebiegająca przez gminę Goleniów z północy na południe (Szczecin Dąbie - Świnoujście), jest jednocześnie fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E 59. Linia kolejowa nr 402 (Goleniów - Koszalin) łączy wschodnią i zachodnią część województwa zachodniopomorskiego.

Transport lotniczy

Na terenie sołectwa Glewice, znajduje się jedyny na terenie województwa zachodniopomorskiego Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność. Swoje usługi oferują tu następujący przewoźnicy[36]:

 • Polskie Linie Lotnicze LOT - połączenia z Warszawą,
 • Ryanair - połączenia z Bristolem, Dublinem, Edynburgiem, Liverpoolem i Londynem,
 • Norwegian Air Shuttle - połączenia z Oslo,
 • Wizz Air - połączenia z Oslo i Stavanger.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2010 roku na terenie gminy znajdowały się 4402 budynki mieszkalne (w tym 2122 w Goleniowie), a w nich w sumie 11555 mieszkań (w tym 8139 w Goleniowie)[37]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w mieście 64,6 m2, na obszarze wiejskim 91,8 m2[38].

W zasobach gminy znajdowało się w 2011 roku 67 mieszkań socjalnych (w tym 46 w Goleniowie)[39]

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne <br\> stan na 2010 rok[40].
Jednostka terytorialna Wodociąg Ustęp spłukiwany Łazienka Centralne ogrzewanie Gaz sieciowy
Gmina 11416 10920 10745 9593 6935
Miasto 8131 7847 7675 7118 6133
Obszar wiejski 3285 3073 3070 2475 802

W 2011 roku z sieci wodociągowej korzystało 91,7% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 78,9%, a z gazowej 58,2%[41]. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 235,3 km (w tym 160,3 km na obszarze wiejskim)[42], a sieci kanalizacyjnej 148,5 km (w tym 82,8 km na obszarze wiejskim)[43]. Do sieci gazowej podłączonych było 7084 gospodarstw domowych (w tym 882 na obszarze wiejskim). Gaz używany był do ogrzewania w 3141 mieszkaniach (w tym 779 na obszarze wiejskim)[44].

Mieszkańców gminy zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki firma Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., powołana uchwałą Nr XI/102/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 sierpnia 2007 roku. Ludność zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęć w miejscowościach: Goleniów, Krępsko, Budno, Marszewo, Miękowo, Gniazdowo, Komarowo, Kliniska Wielkie, Zabród, Bolesławice, Danowo, Stawno, Wierzchosław, Glewice, Święta, Mosty. Obecnie brak jest zasilania w wodę wodociągową w miejscowościach Żdżary i Niewiadowo. Na terenie gminy funkcjonują następujące oczyszczalnie ścieków:

- Oczyszczalnia Ścieków Goleniów,
- Oczyszczalnia Ścieków Białoń,
- Osadnik Imhoffa Budno,
- Oczyszczalnia Ścieków Komarowo,
- Osadnik Imhoffa Załom,
- Osadnik Imhoffa Kucice,
- Oczyszczalnia Ścieków Święta,
- Oczyszczalnia Ścieków Mosty (własność Spółdzielni Mieszkaniowej),
- Oczyszczalnia Ścieków Mosty Osiedle (AMW),
- Oczyszczalnia Ścieków Glewice (własność Portu Lotniczego).

Za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie. Odpady komunalne transportowane są na gminne składowisko w Podańsku.

Wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Goleniowie[45].

Rynek pracy i bezrobocie

W odległości trzech kilometrów od Goleniowa usytuowano Goleniowski Park Przemysłowy, będący uzbrojonym technicznie terenem, na którym zlokalizowanych jest około 50 firm, zajmujących się m. in. „przetwórstwem rolnym, produkcją żywności, obróbką skór, konfekcjonowaniem i obróbką kamieni dekoracyjnych, produkcją przędzy dywanowej, tapet, artykułów higienicznych, produkcją naczep i przyczep, kadłubów do jachtów, montażem sprzętu komputerowego oraz łopat dla siłowni wiatrowych”[46]. Park zarządzany jest bezpośrednio przez Burmistrza Gminy, a wszelkie prace związane z jego rozwojem, inwestycjami i funkcjonowaniem prowadzone są przez pracowników gminy Goleniów[47].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2013 roku) [48]
Gmina Goleniów Goleniów Obszar wiejski
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
2 123 1 36 1 87
B
Górnictwo i wydobywanie
0 2 0 2 0 0
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 417 0 228 0 189
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
1 12 1 6 0 6
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
3 23 3 18 0 5
F
Budownictwo
1 600 1 369 0 231
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
2 998 2 681 0 317
H
Transport i gospodarka magazynowa
2 388 0 251 2 137
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 143 0 91 0 52
J
Informacja i komunikacja
0 80 0 63 0 17
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 146 0 99 0 47
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
80 174 80 135 0 39
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 359 0 239 0 120
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 128 0 85 0 43
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
13 5 12 1 1 4
P
Edukacja
31 113 19 78 12 35
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
9 259 9 207 0 52
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
3 63 3 39 0 24
S
Pozostała działalność usługowa
0 256 0 185 0 71
Ogółem 147 4289 131 2813 16 1476

Liczba bezrobotnych w gminie Goleniów według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 wyniosła ogółem 1586 osób (w tym 831 kobiet). Na obszarze wiejskim zamieszkiwało 629 osób pozostających bez pracy (w tym 324 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 6,9%.[49]

Samorząd

Organami gminy, w tym także miasta Goleniów jest Rada Miejska i Burmistrz. W skład Rady wchodzi 21 radnych[50].

Od 2010 do 2014 funkcje te pełnią[51]:

Burmistrz Gminy - Robert Krupowicz

Zastępca Burmistrza – Henryk Zajko, Tomasz Banach

Przewodniczący Rady Miejskiej – Czesław Majdak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Mieczysław Sypień, Andrzej Zdzisław Wojciechowski

Pozostali radni: Mieczysław Bździuch, Dorota Chodyko, Teresa Dołęga, Irena Henkelman, Sylwester Kinik, Roman Latuszek, Wojciech Maciejewski, Czesław Majdak, Łukasz Mituła, Halina Nebratenko, Waldemar Ogrodniczak, Marzena Pach, Alina Rozdeba, Krzysztof Rutkowski, Tadeusz Skałecki, Robert Ślepaczek, Andrzej Zdzisław Wojciechowski, Krzysztof Zajko, Mariusz Żebiełowicz.

Jednostkami pomocniczymi gminy są 33 sołectwa: Białuń, Bolechowo, Borzysławiec, Budno, Burowo, Czarna Łąka, Danowo, Glewice, Imno, Kąty, Kliniska Wielkie, Komarowo, Krępsko, Lubczyna, Łaniewo, Łozienica, Marszewo, Miękowo, Modrzewie, Mosty, Mosty Osiedle, Niewiadowo, Podańsko, Pucice, Rurzyca, Stawno, Święta, Tarnowiec, Tarnówko, Wierzchosław, Załom, Żdżary, Żółwia Błoć.

Kultura

Placówkami kształtującymi życie kulturalne gminy są Goleniowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Goleniowie, Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej[52].

Goleniowski Dom Kultury prowadzi działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród organizowanych stałych zajęć należy wymienić: zajęcia wokalne i taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe. <br\>

Goleniowski Dom Kultury

Przy placówce działają m. in.:

Na terenie Goleniowa działają również:

Biblioteka Miejska i Powiatowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie posiada oprócz siedziby głównej filię na Osiedlu Helenów oraz oddziały w Kliniskach Wielkich, Krępsku, Mostach, Żółwiej Błoci i Lubczynie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego księgozbiór biblioteki w mieście Goleniów liczył w 2011 roku 44.637 woluminów, w filiach wiejskich zaś 18.746 egzemplarzy[53].

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej Żółty Domek działa od 2008 roku, a jego celem jest dokumentowanie, opracowywanie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu[54].

Goleniów był i jest organizatorem wielu imprez cyklicznych. Zaliczyć do nich należy: Goleniowskie Dni Muzyki i Tańca (organizowane do 1991), plenery rzeźbiarskie, Festiwal Teatralny Bramat, Dni Kultury Ukraińskiej, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej, Festiwal Hanzeatycki, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Nad Iną, Międzynarodowy Konkurs Modeli Kartonowych, Plastikowych i Klas C Miast Hanzeatyckich, Majowe Dni Biblioteki, Festiwal Młodości Teatralnej Łaknienia.

Od marca 1990 roku w mieście wydawany jest tygodnik regionalny pod tytułem Gazeta Goleniowska[55].

Oświata

Na terenie gminy Goleniów działają publiczne placówki oświatowe, prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego oraz placówki niepubliczne, prowadzone przez inne organa, np. osoby prywatne.

Gimnazjum nr 1 w Goleniowie

Gmina jest organem prowadzącym dla[56]:

 • 2 przedszkoli miejskich:
Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej
Przedszkole Publiczne Nr 4
 • 3 szkół podstawowych miejskich:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego
 • 2 szkół podstawowych wiejskich:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Joanny Kulmowej w Komarowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku
 • 3 zespołów szkół:
Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach, w skład którego wchodzą: Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Zespół Szkół Publicznych w Białuniu, w skład którego wchodzą: Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego
 • 2 gimnazjów miejskich:
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich
Gimnazjum Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego. <br\>

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 38,8% wydatków budżetu gminy w 2011 r.[57]

Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym dla[58]:

Poza wymienionymi wyżej placówkami oświatowymi na terenie gminy działają[59]:

 • w Goleniowie:
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 Tęczowa Kraina;
Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Akademia;
Prywatne Przedszkole Językowe Promyczek;
Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Jedynka;
Przedszkole Niepubliczne Misiowe Przedszkole;
Niepubliczne Przedszkole Puchatek;
Niepubliczne Przedszkole Stokrotka;
Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda, Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Policealna Szkoła Administracji Publicznej;
Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa Promyczek;
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk
 • w Lubczynie:
Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego
Punkt Przedszkolny Fundacji Świętej Siostry Faustyny
 • w Świętej:
Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • w Stawnie:
Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • w Kliniskach Wielkich
Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W Goleniowie działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe[60].

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Teren gminy Goleniów należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów i Szczecin-Dąbie. Znajduje się tu 19 kościołów (w tym 7 parafialnych)[61]:

Kościół św. Katarzyny w Goleniowie


Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Grupa w Goleniowie należy do Okręgu Zachodniopomorskiego Diecezji Zachodniej[62].


Kościół Zielonoświątkowy

Zbór w Goleniowie należy do Okręgu Zachodnio-Wielkopolskiego[63].


Świadkowie Jehowy

Na terenie gminy znajdują się trzy zbory: dwa zlokalizowane w Goleniowie (Wschód i Zachód) oraz jeden w Mostach. W 2010 roku w Mostach oddano do użytku nowowybudowaną Salę Zgromadzeń, mogącą pomieścić 1000 uczestników[64].

Sport

Stadion Miejski w Goleniowie

Na terenie gminy Goleniów działają następujące kluby sportowe[65]:

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JF DUET, działający przy Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Barnim Goleniów;
 • Parafialny Klub Sportowy Juvenia Goleniów;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Karate - Goleniów;
 • Uczniowski Klub Sportowy Lider, działający przy Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Siódemka, działający przy Szkole Podstawowej nr 7 w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Tańca Sportowego Santori, działający przy Szkole Podstawowej nr 4 w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Prestige z siedzibą w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Delfinusy w Goleniowie;
 • Klub Turystyki Kolarskiej Passat Goleniów;
 • Stowarzyszenie Brydża Sportowego Progres w Goleniowie;
 • Rugby Klub Goleniów;
 • Osiedlowy Klub Sportowy Euroinsbud Goleniów;
 • Klub Piłkarski Hanza Goleniów z siedzibą w Goleniowie;
 • Klub Koszykówki Gryf Goleniów z siedzibą w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Sigma w Danowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Leśnik z siedzibą w Rurzycy;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Promień Mosty, założony w 1950 roku (piłka nożna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Pikander Lubczyna, działający przy Szkole Podstawowej w Lubczynie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Komarex Lubczyna, działający przy Szkole Podstawowej w Lubczynie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Feniks Żdżary;
 • Uczniowski Klub Sportowy Orły Kliniska Wielkie (piłka nożna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Judo – Bushido, działający przy Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich;
 • Uczniowski Klub Sportowy Aviator, działający przy Zespole Szkół Publicznych w Mostach;
 • Uczniowski Klub Sportowy Odra w Świętej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krępsku;
 • Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Kliniska w Kliniskach Wielkich, działający przy Zespole *Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich;
 • Ludowy Klub Sportowy Huragan Wierzchosław.


Bazę sportowo-rekreacyjną na terenie gminy Goleniów tworzą m. in.:

 • Stadion Miejski w Goleniowie,

boiska sportowe w miejscowościach: Goleniów, Imno, Kliniska Wielkie, Komarowo, Mosty, Pucice, Wierzchosław;

 • Kompleks Reakreacyjno-Sportowy Fala;
 • Ośrodek Wodny, Przystań Żeglarska w Lubczynie;
 • Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy (strzelnica zewnętrzna i strzelnica kryta).


Organizatorem wielu wydarzeń sportowych na terenie gminy Goleniów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

Do cyklicznie odbywających się imprez należą m. in.[66]:

 • Goleniowska Mila Niepodległości - organizowana od 1989 roku;
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorek „Goleniów Cup”, który po raz pierwszy odbył się w 1998 roku;
 • Grand Prix Goleniowa - impreza sportowa urządzana od 2009 roku, której celem jest propagowanie aktywnych form wypoczynku, przed wszystkim biegania;
 • Sportowy Piknik z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bądź Fit” (od 2010 roku);
 • Otwarte Mistrzostwa Goleniowa w Tenisie Stołowym (od 2009 roku);
 • Goleniowska Gala Sportowców, na której nagradzani są zawodnicy z Gminy Goleniów, reprezentujący swój powiat i gminę na regionalnych, polskich, europejskich i światowych imprezach sportowych;
 • Goleniowskie Święto Latawca;
 • Regaty Żeglarskie Dziennikarzy Lubczyna Dąbie Cup;
 • Żeglarski Memoriał Norberta Ohla;
 • Regaty o Złotą Kotwicę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Turystyka

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są na terenie miasta i gminy Goleniów[67]

w mieście Goleniów:

 • teren Starego Miasta (wpis nr 46 z dnia 30 lipca 1955);
 • obwarowania miejskie (wpis nr 267 z dnia 06 kwietnia 1957);
 • spichlerz - trzykondygnacyjna budowla pochodząca z XVIII wieku (wpis nr 33 z dnia 22 kwietnia 1955);
 • kościół św. Katarzyny – zbudowany w XV wieku na fundamentach kościoła romańskiego (wpis nr 323 z dnia 12 września 1958);
 • więzienie przy ulicy Grenadierów 66 (otoczenie wpis nr 128 z dnia 11 lipca 2003);
 • budynek poczty (wpis nr 1247 z dnia 30 listopada 1993);
 • szkoła (zespół), obecnie Gimnazjum nr 1 przy ul. Kilińskiego 11 (wpis nr 251 z dnia 03 marca 2006)
 • relikty kaplicy i kościoła św. Jerzego (otoczenie) – kaplica pochodząca z XIII wieku została zniszczona w 1686 roku, a w 1720 roku rozebrana. W latach 1722-1725 wybudowano w tym miejscu ryglowy kościół, który został zniszczony w 1945 roku (wpis nr 227 z dnia 5 pażdziernika 2005);

w pozostałych miejscowościach gminy:

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę przebiegają następujące szlaki rowerowe[68]:

 • szlak żółty o długości 21 km, biegnący trasą Goleniów - Osiedle Helenów - Podańsko - Tarnówko - Stawno - Bącznik - Bolechowo – Goleniów;
 • szlak czerwony o długości 26,5 km, przebiegający trasą: Goleniów – Marszewo – Imno – Mosty – Danowo – Budno – Goleniów;
 • szlak zielony o długości 45 km, przebiegający trasą: Goleniów - Żdżary - Łaniewo - Krępsko – Miękowo - Żółwia Błoć – Niewiadowo – Glewice – stacja PKP Mosty – Burowo – Mosty;
 • szlak niebieski o długości 31 km, biegnący trasą: Goleniów – Góra Lotnika – Łęsko – Lipa Anna – Kliniska – Rurzyca – Goleniów;
 • szlak czarny, o długości 12 km, przebiegający trasą Modrzewie – Bolesławice – Święta.

Szlak Sentymentalny Nr 2. Trasa: Goleniów – Żółwia Błoć – Niewiadowo – Glewice – Osiedle Mosty – Imno – Mosty – Danowo – Budno – Podańsko – Tarnówko – Stawno – Bolechowo. Długość 48 km.

Wytyczono także tzw. Szlaki Sentymentalne po Starych Cmentarzach Gminy Goleniów[69].:

 • Szlak Sentymentalny nr 1 o długości 7,5 km, rozpoczyna się i kończy przy Bramie Wolińskiej w Goleniowie. Na jego trasie znalazły się miejsca, w których zlokalizowane były nekropolie np. plac przy kościele św. Katarzyny, „Wyk”, park miejski czy plac przy Zakładzie Karnym;
 • Szlak Sentymentalny nr 2 o długości 48 km, biegnący trasą: Goleniów – Żółwia Błoć – Niewiadowo – Glewice – Osiedle Mosty – Imno – Mosty – Danowo – Budno – Podańsko – Tarnówko – Stawno – Bolechowo;
 • Szlak Sentymentalny nr 3 o długości 13 km, przebiegający trasą: Borzysławiec – Lubczyna – Czarna Łąka – Pucice – Rurzyca.

Szlak kajakowy „Meandry Iny”, o długości 34 km, rozpoczyna się w Bączniku i prowadzi przez Zabrodzie, Goleniów (Basen Kąpielowy i Port Rzeczny), Modrzewie, Bolesławice, Inoujście do Lubczyny.

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 30 września 2012 roku gminę zamieszkiwało 35.351 osób: 17.323 mężczyzn i 18.028 kobiet, co stanowi 43,1% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[70]. Gęstość zaludnienia w Gminie Goleniów wynosi 79 osób na 1 km2[71].

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2011)[72]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 3.547 3.410 6.957
Wiek produkcyjny 12.159 10.897 23.056
Wiek poprodukcyjny 1.528 3.623 5.151
Razem 17.234 17.930 35.164
Ludność gminy w latach 2003-2011[73]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Miasto 22.409 22.399 22.480 22.399 22.440 22.377 22.404 22.349 22.844
Obszar wiejski 9.939 10.255 10.549 10.830 11.137 11.402 11.686 12.015 12.320
Ogółem 32.348 32.654 33.029 33.229 33.577 33.779 34.090 34.364 35.164

W 2002 roku w powszechnym spisie ludności na 31.998 mieszkańców gminy narodowość niepolską zadeklarowało 49 osób, w tym 19 niemiecką i 10 ukraińską[74]. Liczba obywateli polskich, którzy zadeklarowali używanie w kontaktach domowych języka mniejszości wyniosła 81 osób (język niemiecki)[75].

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011 roku funkcjonowało 13 zakładów opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 2.705[76].

Opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają m. in.[77]:

w Goleniowie:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polmed Sp. z o.o.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profi-Med. Sp. z o.o.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwo Środowiskowe-Rodzinne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalista S.C.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginmed S.C.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reumatologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz
 • Centrum Gastrologii i Leczenia Otyłości
 • Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych Edukacja, Profilaktyka, Terapia J. Z. Szeliga S.C.

w Kliniskach Wielkich:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profi-Med. Sp. z o.o.

W Goleniowie działa jeden z dwóch szpitali w powiecie goleniowskim - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. z oddziałami: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, neonatologii, położniczo-ginekologiczny.

W gminie świadczą usługi także gabinety stomatologiczne i apteki.

Herb

Herb Goleniowa
Flaga Goleniowa

Symbolami Gminy Goleniów są herb, flaga, sztandar oraz hejnał[78].

Szczegóły herbu są zgodne z obowiązującymi zasadami heraldycznymi. Jego wzór został ustanowiony Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Goleniowie Nr VI/251/93 z 28 października 1993 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów. Herb gminy stanowią dwa złote półksiężyce, odwrócone do siebie grzbietami oraz cztery srebrne sześcioramienne gwiazdy położone symetrycznie na tarczy herbowej, dwie w środku zakoli półksiężyców z prawej i lewej strony oraz po jednej w górnej i dolnej części tarczy herbowej, częściowo w rozwidleniach utworzonych przez półksiężyce. Tło tarczy jest niebieskie.

Wzór flagi Gminy Goleniów ustanowiony został Uchwałą Nr II/263/69 Rady Miejskiej w Goleniowie z 16 lutego 1996 roku. Flaga Gminy Goleniów stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach 2/3 X (szerokość: długość) w barwie niebieskiej. W lewym górnym rogu, przy drzewcu umieszczone są elementy herbu, dwa odwrócone do siebie plecami złote półksiężyce i cztery symetrycznie rozłożone srebrne gwiazdy w proporcjach odpowiednich proporcjom herbu.

Sztandar samorządu gminy Goleniów wykonany w 1993 roku stanowi prostokątny płat tkaniny o długości 110 cm i szerokości 100 cm oraz bokach ozdobionych pomarańczowymi frędzlami. Z jednej strony, na pomarańczowym tle znajduje się herb Gminy Goleniów, nad którym widnieje niebieski napis MIASTO I GMINA GOLENIÓW, poniżej herbu znajduj się data 27-V-1990, z drugiej symbol państwa polskiego: godło na tle flagi. Nad godłem znajduje się napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod godłem znajduje się data 11.11.1918 – 11.11.1993. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca z głowicą zwieńczoną miniaturowym orłem w koronie.

Hejnał Goleniowa skomponowany został w 2002 roku przez prof. Marka Jasińskiego na zlecenie Zarządu Gminy i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/473/02 z dnia 29 sierpnia 2002 roku.

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. [1] Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017 [online]. [Przeglądany 22 listopada 2018]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013, s. 166
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 50-51
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 8. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Goleniów do 2015 roku. W: Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów [online]. [Przeglądany 14 kwietnia 2013]
 9. Nadleśnictwo Kliniska. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 10. Nadleśnictwo Goleniów. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 11. Nadleśnictwo Nowogard. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 12. Goleniów - gmina miejsko-wiejska Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 13. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008, s. 97-142
 14. Rozporządzenie Nr 29/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2004, nr 90, poz. 1736
 15. Rozporządzenie Nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszanka”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2006, nr 109, poz. 2083
 16. Zarządzenie Nr 11/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Żółwia Błoć”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 70, poz. 1289
 17. Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2011, nr 102, poz. 1864
 18. Uchwała Nr XVIII/212/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2008, nr 62, poz. 1379
 19. Uchwała Nr XLVI/593/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszaru „Łozy nad Gowienicą” w obrębie ewidencyjnym Burowo, gm. Goleniów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 17, poz. 2158
 20. Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002, s. 247-249; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 21. Program Ochrony Środowiska – aktualizacja. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 16 maja 2013]
 22. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69
 24. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 25. Uchwała Nr XVII/94/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1968, nr 14, poz. 65
 26. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia aktualnego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1969, nr 23, poz. 140
 27. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. "Dziennik Ustaw" 1991, nr 87 poz. 397
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 31. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 32. Pogłowie zwierząt gospodarskich. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 33. Użytkowanie gruntów. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 34. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych. W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 35. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 36. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. [Przeglądany 15 kwietnia 2013]
 37. Budynki mieszkalne w gminie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 38. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 39. Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne). W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 40. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 41. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 42. Wodociągi. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 43. Kanalizacja. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 44. Sieć gazowa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 45. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Goleniów do 2015 roku. W: Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów [online]. [Przeglądany 14 kwietnia 2013]
 46. Goleniowski Park Przemysłowy. W: Goleniów.pl [online]. [Przeglądany 6 września 2013]
 47. Goleniowski Park Przemysłowy. W: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. [online]. [Przeglądany 6 września 2013]
 48. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 49. Bezrobotni wg gmin. W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 50. Uchwała Nr VIII/125/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, Nr 64, poz. 1152
 51. Organa władzy. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie [online]. Przeglądany 17 kwietnia 2013]
 52. Palica, Maria. Życie kulturalne Goleniowa 1945-2008. Goleniów: Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie, 2008, s. 87
 53. Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 54. Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek". W: Goleniów – serwis Miasta i Gminy Goleniów [online]. [Przeglądany 27 maja 2013]
 55. Aberbuch, Ewa. Goleniów – wczoraj, dziś, jutro. Wyd. 3. Goleniów: Gmina Goleniów, 2010, s. 90
 56. Jednostki organizacyjne. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 57. Goleniów – gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 58. Jednostki oświatowe. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 59. Wykaz szkół i placówek. W: Kuratorium Oświaty w Szczecinie [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 60. Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Goleniowskiemu. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie. [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 61. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 62. Grupa adwentystów w Goleniowie. W: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Diecezja Zachodnia [online]. [Przeglądany 17 maja 2013]
 63. Kościół Zielonoświątkowy w Goleniowie. [Przeglądany 17 maja 2013]
 64. Tarczykowska, Agnieszka. Mostach powstał gigant. "Głos Szczeciński" 2010, nr 16, s. 10
 65. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 66. Imprezy cykliczne. W: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie [online]. [Przeglądany 23 maja 2013]
 67. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 68. Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe. Szlaki sentymentalne. Szlak kajakowy. Goleniów: Gmina Goleniów, 2006, s. 2-16
 69. Tamże, s. 17-28
 70. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale. W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 04 maja 2013]
 71. Goleniów - gmina miejsko-wiejska Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 72. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 112
 73. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012
 74. Deklaracje narodowościowe w gminach. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 75. Mniejszości według województw, powiatów i gmin w 2002 roku. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 76. Goleniów - gmina miejsko-wiejska Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 77. [Gdzie się leczyć http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm Narodowy Fundusz Zdrowia]. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przegladany 17 maja 2013]
 78. Uchwała Nr VIII/125/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, Nr 64, poz. 1152, s. 7505; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2011, nr 102, poz. 1865, s. 14592-14597

Bibliografia

 • Aberbuch, Ewa. Goleniów – wczoraj, dziś, jutro. Wyd. 3. Goleniów: Gmina Goleniów, 2010
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1954, nr 15, poz. 69; 1965, nr 14, poz. 75; 1968, nr 14, poz. 65; 1969, nr 23, poz. 140; 1972, nr 15, poz. 111; 1973, nr 2, poz. 7
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2002, nr 79, poz. 1629; 2003, nr 64, poz. 1152; 2004, nr 90, poz. 1736; 2006, nr 109, poz. 2083; 2008, nr 62, poz. 1379; 2010, nr 17, poz. 2158; 2010, nr 70, poz. 1289; 2011, nr 102, poz. 1864-1865
 • „Dziennik Ustaw” 1991, nr 87 poz. 397; 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008. ISBN 9788392696001
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe. Szlaki sentymentalne. Szlak kajakowy. Goleniów: Gmina Goleniów, 2006
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. I*

SBN 8301130504

 • Palica, Maria. Życie kulturalne Goleniowa 1945-2008. Goleniów: Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie, 2008
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002. ISBN 8391082784
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1948, nr 13, poz. 103
 • Tarczykowska, Agnieszka. W Mostach powstał gigant. „Głos Szczeciński” 2010, nr 16, s. 10
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka