Gmina Maszewo

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Maszewo
Gmina Maszewo
Urząd Miasta i Gminy Maszewo
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 24[1]
Liczba miejscowości 34[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Maszewogmina miejsko-wiejska położona w południowej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą gminy jest miasto Maszewo.

Geografia

Położenie

Gmina Maszewo na tle powiatu goleniowskiego

Gmina Maszewo położona jest we południowej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 210 km2 (21.035 ha)[3]. Od zachodu graniczy z gminą Goleniów, od północy z gminami Osina i Nowogard, od zachodu z gminą Dobra, a od południa z gminami Chociwel, Stara Dąbrowa i Stargard. Siedzibą władz gminy jest Maszewo.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krainy Gryficko-Nowogardzkiej[5].

Klimat gminy Maszewo według Krzysztofa Prawdzica
średnia temperatura roczna 7 - 7,6°C
średnia temperatura okresu V-VII 14 - 15°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 - 625 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180 - 190 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalną poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[7]:

Wody stojące[8]:

Wody płynące[9]:

 • Wisełka – struga, prawy dopływ Iny, wypływa z łąk spod Rożnowa Nowogardzkiego i płynie w kierunku zachodnim na odcinku ponad 2 km wzdłuż granicy gminy;
 • Małka (Miałka) – struga, prawy dopływ Iny, wypływa z obniżenia powytopiskowego na południe od Radzanka i płynie wąską doliną w kierunku południowym;
 • Giełdnica (Biały Potok) – struga, prawy dopływ Krępieli (Krąpieli), wypływająca z obniżeń spod Dębic i Bielic;
 • Sokola - struga, prawy dopływ Krępieli;
 • Kania - struga, prawy dopływ Krępieli, bierze początek w okolicach wsi Mokre;
 • Sąpólna – rzeka, lewy dopływ Uklei, bierze początek w okolicy wsi Bagna i Mokre, w obniżeniach wytopiskowych, a następnie płynie na północ, częściowo stanowiąc granicę gminy;
 • Bukowina (Grabinka) - struga, lewy dopływ Sąpólnej, bierze początek na wschód od Dębic, przepływa przez Jenikowo i Korytowo;
 • Leśnica (Węgorzynka) – struga, dopływ Pieleszy bierze początek w okolicach Stodólska;
 • Stepnica - główna rzeka gminy, dopływ Gowienicy, bierze początek pod Maszewem;
 • Gowienica – rzeka, prawy dopływ Płoni, bierze swój początek w lasach północno-zachodniej części gminy i po około 2 km opuszcza jej granicę.

Przyroda

Leśnictwo

Lasy na obszarze gminy Maszewo podlegają zarządowi:

Leśnictwo w gminie Maszewo[13]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w tym własność gminy Lesistość %
3644,6 3535,9 15,4 17,3

Pomniki przyrody

W gminie znajdują się dwa pomniki przyrody[14]:

Historia

Gmina miejska Maszewo ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku jako jedna z czterech gmin miejskich powiatu nowogardzkiego (do powiatu wchodziło wówczas również 12 gmin wiejskich)[15].

1 października 1954 roku utworzono powiat goleniowski, do którego weszło wydzielone z powiatu nowogardzkiego miasto Maszewo. Siedzibą Powiatowej Rady Narodowej został mianowany Goleniów[16].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Maszewo wchodziły miejscowości: Urwite i Wisławie[17].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Maszewo z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Maszewie. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Darż (Darż, Swojcino);
- Dąbrowica (Dąbrowica);
- Dobrosławiec (Dobrosławiec);
- Budzieszowce (Budzieszowce);
- Jarosławki (Brudzeń, Dołgie, Jarosławki, Maciejewo);
- Pogrzymie (Pogrzymie);
- Przemocze (Przemocze);
- Radzanek (Dolacino, Radzanek, Wisławie);
- Rożnowo Nowogardzkie (Rożnowo Nowogardzkie);
- Zagórce (Tarnowo, Zagórce)[18].

Z dniem 1 stycznia 1992 roku dokonano połączenia miasta Maszewo i gminy Maszewo w jedną gminę miejsko-wiejską[19].

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[20]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[21].

Gospodarka i infrastruktura

Rynek pracy i bezrobocie

Gmina Maszewo ma przede wszystkim charakter rolniczy. W 2013 roku zarejestrowano tu 600 podmiotów gospodarczych, świadczących usługi m. in. w zakresie handlu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2013 roku) [22]
Gmina Maszewo Maszewo Obszar wiejski
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 38 0 3 0 35
B
Górnictwo i wydobywanie
0 3 0 2 0 1
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 57 0 31 0 26
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 1 0 1 0 0
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
1 1 1 0 0 1
F
Budownictwo
0 165 0 72 0 93
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 144 0 89 0 55
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 34 0 20 0 14
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 122 0 12 0 10
J
Informacja i komunikacja
0 2 0 2 0 0
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 12 0 9 0 3
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
1 8 1 3 0 5
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 20 0 10 0 10
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
1 6 0 4 1 2
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 1 2 0 0 1
P
Edukacja
9 10 7 8 2 2
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
1 32 1 12 0 20
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
2 7 2 4 0 3
S
Pozostała działalność usługowa
0 20 0 13 0 7
Ogółem 17 583 14 295 3 288

Liczba bezrobotnych w gminie według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 wyniosła ogółem 580 osób (w tym 321 kobiet). Na obszarze wiejskim zamieszkiwało 317 osób pozostających bez pracy (w tym 176 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 10,5%.[23]

Rolnictwo

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2010 roku w gminie istniały 433 gospodarstwa rolne (w tym 430 indywidualne) zajmujące się uprawami. Powierzchnia gospodarstw wyniosła 9427,39 ha (w tym indywidualnych 8193,31 ha). Ogółem na 6821,44 ha uprawiano zboża, na 903,30 ha ziemniaki, na 1426,74 ha uprawy przemysłowe, na 371,85 buraki cukrowe, na 1047,27 ha rzepak i rzepik, a na 20,44 ha warzywa gruntowe[24].

W 98 gospodarstwach rolnych hodowano bydło, w 127 trzodę chlewną, 21 konie, 110 drób[25].

Użytkowanie gruntów w gminie Maszewo w ha <br\> stan na 2010 rok[26]
Gmina Grunty ogółem Użytki rolne ogółem Pod zasiewami Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi Uprawy trwałe Sady ogółem Ogrody przydomowe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty
Maszewo 13052,51 12366,82 9427,39 291,15 434,87 106,04 5,29 1543,28 442,75 222,09 329,39 356,30
Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w ha <br\> stan na 2010 rok[27]
Gmina ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 - 5 ha 1 - 10 ha 1 - 15 ha 5 - 10 ha 5 - 15 ha 10 -15 ha 5 ha i więcej 10 ha i więcej 15 ha i więcej
Maszewo 13052,51 87,35 12965,16 444,74 1020,75 1858,63 576,01 1413,89 837,88 12520,42 11944,41 11106,53

Transport

Przez teren gminy przebiegają[28]:

 • drogi wojewódzkie:
nr 106 - Nowogard – Maszewo – Stargard
nr 113 - Maszewo – Goleniów
nr 141 - Maszewo – Darż – Przemocze
nr 145 - Jenikowo – Dobra – Chociwel
 • drogi powiatowe[29]:
nr 0707Z - Goleniów - Przemocze
nr 0708Z - Kliniska Wielkie - Tarnowo
nr 0731Z - Mosty - Kręplino
nr 0711Z - Danowo - Dobrosławiec
nr 0732Z - Budzieszowce - Radzanek
nr 0733Z - Pogrzymie - Maciejewo
nr 0734Z - Burowo - Jarosławki
nr 0735Z - Godowo - Nastazin
nr 0736Z - Maszewko - Maszewo
nr 0737Z - Maszewo - Chociwel
nr 0738Z - Dębice - Nastazin
nr 0739Z - Stodólsko - Sokolniki
nr 0740Z - Dębice - Leszczynka
nr 0739Z - Sokolniki - Kicko
nr 0745Z - Mosty - Osina
nr 0747Z - Kikorze - Jenikowo
nr 0748Z - Nowogard - Maszewo
nr 0766Z - Sąpolnica - Dobra

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2010 roku na terenie gminy znajdowały się 1443 budynki mieszkalne (w tym 447 w Maszewie), a w nich w sumie 2344 mieszkań (929 w Maszewie)[30]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w mieście 71,3 m2, na obszarze wiejskim 80,2 m2[31].

W zasobach gminy znajdowało się w 2011 roku 6 mieszkań socjalnych (w tym 5 w Maszewie)[32].

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne <br\> stan na 2010 rok[33]
Jednostka terytorialna Wodociąg Ustęp spłukiwany Łazienka Centralne ogrzewanie Gaz sieciowy
Gmina 2272 1982 2010 1473 666
Miasto 923 857 832 622 524
Obszar wiejski 1349 1125 1178 851 142

W 2011 roku z sieci wodociągowej korzystało 89% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 40,7%, a z gazowej 28,4%[34]. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 92 km (w tym 73,8 km na obszarze wiejskim)[35], a sieci kanalizacyjnej 16,1 km (w tym 1,4 km na obszarze wiejskim)[36]. Do sieci gazowej podłączonych było 668 gospodarstw domowych (w tym 158 na obszarze wiejskim). Gaz używany był do ogrzewania w 531 mieszkaniach (w tym 87 na obszarze wiejskim) [37].

Mieszkańców gminy zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki Zakład Komunalny w Maszewie. Sieć wodociągowa jest zasilana z 11 ujęć wody pitnej. Obszar gminy w większości nie jest skanalizowany. Funkcjonują tu cztery oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia biologiczno-chemiczna w Maszewie (obsługuje teren miasta) oraz trzy małe oczyszczanie we wsiach Dębice, Maciejewo i Radzanek[38].

W 1997 roku obok miejscowości Wisławie oddano do użytku wysypisko śmieci, którego zarządcą jest Zakład Komunalny w Maszewie. Gmina jest także członkiem Związku Celowego Gmin R-XXI. Od 01 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy Maszewo przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie (gmina Nowogard)[39].

Gazyfikację gminy Maszewo rozpoczęto w 1993 roku poprzez budowę stacji redukcyjnej w Przemoczu. Zasilana jest ona gazociągiem wysokiego ciśnienia z miejscowości Mosty (gmina Goleniów). Sieć gazowa zasila miejscowości: Przemocze, Dąbrowica, Rożnowo, Darż i Maszewo[40].

Samorząd

Organami gminy, w tym także miasta Maszewo jest Rada Miejska i Burmistrz[41].

Burmistrz Maszewa - Jadwiga Ferensztajn

Skład Rady Miejskiej na lata 2010-2014

Przewodniczący Rady Miejskiej - Adam Rojek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Woźniak, Anna Wojciechowska

Radni Rady Miejskiej kadencja lata 2010-2014:

 1. Dudziak Antoni
 2. Głowacki Eugeniusz Jerzy
 3. Górski Mirosław Ireneusz
 4. Kacperska Monika Benigna
 5. Kaczor Piotr Eugeniusz
 6. Mioduski Józef
 7. Piesio Paweł Franciszek
 8. Prochera Wioletta
 9. Rojek Adam Mirosław
 10. Smolarek Jan
 11. Socha Elżbieta
 12. Wojciechowska Anna
 13. Wojtysiak Dorota
 14. Woźniak Zbigniew

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. O ich utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu rozstrzyga Rada Miejska na wniosek zebrania wiejskiego lub z własnej inicjatywy po zebraniu 30% podpisów osób uprawnionych do głosowania na terenie danej jednostki[42].

W skład gminy wchodzą 24 sołectwa[43]. Rada Miejska w Maszewie w dniu 14 lutego 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw, które określają organizację i zakresy działania jednostek pomocniczych[44].

Sołectwo Bagna - obszar obejmuje miejscowość Bagna;
Sołectwo Bielice - obszar obejmuje miejscowość Bielice;
Sołectwo Budzieszowce - obszar obejmuje miejscowość Budzieszowce;
Sołectwo Darż - obszar obejmuje miejscowość Darż;
Sołectwo Dąbrowica - obszar obejmuje miejscowości Dąbrowica i Swojcino;
Sołectwo Dębice - obszar obejmuje miejscowości Dębice, Bęczno, Leszczynka, Stodólska;
Sołectwo Dobrosławiec - obszar obejmuje miejscowość Dobrosławiec;
Sołectwo Godowo - obszar obejmuje miejscowość Godowo;
Sołectwo Jarosławki - obszar obejmuje miejscowość Jarosławki;
Sołectwo Korytowo - obszar obejmuje miejscowość Korytowo;
Sołectwo Maciejewo - obszar obejmuje miejscowość Maciejewo;
Sołectwo Maszewko - obszar obejmuje miejscowość Maszewko;
Sołectwo Mieszkowo - obszar obejmuje miejscowość Mieszkowo;
Sołectwo Mokre - obszar obejmuje miejscowość Mokre;
Sołectwo Nastazin - obszar obejmuje miejscowość Nastazin;
Sołectwo Pogrzymie - obszar obejmuje miejscowość Pogrzymie;
Sołectwo Przemocze - obszar obejmuje miejscowość Przemocze;
Sołectwo Radzanek - obszar obejmuje miejscowość Radzanek;
Sołectwo Rożnowo - obszar obejmuje miejscowość Rożnowo Nowogardzkie;
Sołectwo Sokolniki - obszar obejmuje miejscowość Sokolniki;
Sołectwo Tarnowo - obszar obejmuje miejscowość Tarnowo;
Sołectwo Wisławie - obszar obejmuje miejscowość Wisławie;
Sołectwo Zagórce - obszar obejmuje miejscowość Zagórce.

Kultura

Placówkami kształtującymi życie kulturalne miasta i gminy są Ośrodek Kultury i Sportu oraz Biblioteka Publiczna w Maszewie.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Spośród organizowanych stałych zajęć należy wymienić: zajęcia taneczne m.in. nauka tańca Break Dance, zajęcia wokalno-muzyczne, naukę gry na instrumentach, koło plastyczne i ceramiczne.

Przy placówce działają m. in.:

Ośrodek jest organizatorem lub współorganizatorem imprez cyklicznych, takich jak: Dni Papieskie, Wystawa Twórców Nieprofesjonalnych, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Noc Świętojańska, Średniowieczuj w Maszewie.

Biblioteka Miasta i Gminy Maszewo organizuje imprezy propagujące czytelnictwo, konkursy, zajęcia plastyczne, wystawy oraz spotkania autorskie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego księgozbiór biblioteki liczył w 2011 roku 15.810 woluminów[45].

W wielu miejscowościach gminy Korytowo, Jenikowo, Bagna, Mokre, Mieszkowo, Godowo i in. znajdują się świetlice wiejskie, będące miejscem spotkań mieszkańców i lokalnych wydarzeń o charakterze artystycznym, edukacyjnym i kulturalnym.

Od 2011 roku w Maszewie ukazuje się kwartalnik - Biuletyn Maszewski, samorządowe czasopismo informacyjne wydawane przez Urząd Miejski.

Oświata

Na terenie gminy Maszewo działają publiczne placówki oświatowe, prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego oraz placówki niepubliczne, prowadzone przez inne organa, np. osoby prywatne.

Gmina Maszewo jest organem prowadzącym dla: jednego przedszkola, trzech szkół podstawowych oraz jednego gimnazjum[46]. Są to:

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 31,2% wydatków budżetu gminy w 2011 r.[47]

Starostwo powiatowe jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Maszewie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1, Technikum Rolnicze dla Dorosłych [48].

Do placówek niepublicznych, działających na terenie gminy zaliczyć należy:

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Teren gminy Maszewo należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów, Ińsko, Maszewo i Nowogard. Znajduje się tu 19 kościołów (w tym 5 parafialnych)[49]:

oraz:


Świadkowie Jehowy

Jedyny na terenie gminy zbór znajduje się w Maszewie, gdzie funkcjonuje Sala Królestwa Świadków Jehowy.

Sport

Na terenie gminy Maszewo działają następujące kluby sportowe[50]:

 • Uczniowski Klub Sportowy Dąb z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębicach, działający od 1996 roku (piłka nożna, tenis stołowy oraz sekcja lekkoatletyczna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Smyk, działający przy Szkole Podstawowej w Maszewie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Ratusz, z siedzibą w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie, działający od 1997 roku (kolarstwo);
 • Klub Jeździecki Bonin z siedzibą w Przemoczu;
 • Ludowy Klub Sportowy Masovia Maszewo, powstały pomiędzy 1946 a 1948 rokiem (piłka nożna).

Bazę sportową tworzą takie m. in. takie obiekty, jak:

 • Hala Sportowa w Maszewie, działająca od 2011 roku, zawierająca boisko, siłownię, pomieszczenia przystosowane do gry w tenisa stołowego i tenisa ziemnego;
 • kompleks boisk sportowych w Dębicach, działający od 2012 roku, składający się z dwóch boisk: przystosowanego do gry w piłkę siatkową i koszykową, oraz boiska ze sztucznej trawy piłkarskiej do gry w piłkę nożną;
 • boiska wiejskie w miejscowościach: Bagna, Bielice, Darż, Dobrosławiec, Godowo, Mieszkowo, Tarnowo, Wałkno.

W Maszewie organizowane jest od 2007 roku Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Maszewa - impreza mająca na celu propagowanie kolarstwa.

Turystyka

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są na terenie miasta i gminy Maszewo[51]:

w Maszewie:

 • teren Starego Miasta (wpis nr 42 z dnia 30 lipca 1955);
 • obwarowania miejskie (wpis nr 408 z dnia 05 grudnia 1963) - w kształcie koła o średnicy 400 m z 25 półbasztami i tzw. Basztą Francuską;
 • ratusz (wpis nr 660 z dnia 12 lipca 2010), zbudowany w latach 1821-1827;
 • poczta przy ulicy Wojska Polskiego 9 (wpis nr 1244 z dnia 30 listopada 1993);
 • budynek mieszkalny z wieżą przy ulicy Głowackiego 5 (wpis nr 44 z dnia 27 czerwca 2000);
 • budynek mieszkalny przy ulicy Wojska Polskiego 13 (wpis nr 1060 z dnia 28 września 1984);

w pozostałych miejscowościach gminy:

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę Maszewo przebiegają:

 • Międzygminny Szlak Rowerowy „Równina Nowogardzka” o łącznej długości 122 km, jego trasa wiedzie na terenie gminy przez Dębice – Godowo – Wisławie – Maszewo – Jarosławki – Maciejewo;
 • trasa rowerowa „Stargard – Maszewo – Goleniów” o łącznej długości 47 m, przebiegająca przez gminy Stargard, Maszewo i Goleniów trasą: Stargard – Kolonia Grabowo – Grabowo – Kicko – Łęczyca – Parlino – Darż – Maszewo – Jarosławki – Maciejewo – Burowo – Mosty - Goleniów[52].

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 30 września 2012 roku gminę zamieszkiwało 8.676 osób: 4.355 mężczyzn i 4.321 kobiet, co stanowi 10,1% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[53]. Gęstość zaludnienia w Gminie Maszewo wynosi 40 osób na 1 km2[54].

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2011)[55]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 1.010 953 1.963
Wiek produkcyjny 2.998 2.542 5.540
Wiek poprodukcyjny 338 820 1.158
Razem 4.346 4.315 8.661


Ludność gminy w latach 2003-2011[56]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Miasto 3.066 3.062 3.063 3.076 3.117 3.177 3.231 3.261 3.310
Obszar wiejski 5.181 5.224 5.219 5.261 5.241 5.235 5.240 5.284 5.351
Ogółem 8.247 8.286 8.282 8.337 8.358 8.412 8.471 8.545 8.661


W 2002 roku w powszechnym spisie ludności na 8.200 mieszkańców gminy narodowość niepolską zadeklarowało 16 osób, w tym 10 ukraińską[57].

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011 roku funkcjonowały 3 zakłady opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 2.887[58].

Opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają m. in.[59]:

 • Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. w Maszewie
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginmed S.C.w Maszewie
 • Przychodnia Zdrowia (Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie) w Maszewie

W gminie świadczą usługi także gabinety stomatologiczne i apteki.

Herb

Maszewo - herb.png
Maszewo - flaga.png

Herb Gminy i Miasta Maszewo zatwierdzony został Uchwałą Nr XX/133/96 Rady Gminy i Miasta w Maszewie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo.

Herb gminy Maszewo przedstawia w polu błękitnym białe mury miejskie z otwartą bramą, nad którą pomiędzy dwiema wieżami jest złoty koronowany lew[60]

Flaga gminy jest prostokątna, koloru biało-czerwonego z umieszczonym po lewej stronie herbem Maszewa[61].

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 166
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 52-53, 69, 71-72
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 8. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 154-155, 239; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Waloryzacja przyrodnicza gminy Maszewo. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2001, s. 15-16
 9. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Waloryzacja przyrodnicza gminy Maszewo. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2001, s. 15-16
 10. Nadleśnictwo Dobrzany. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 11. Nadleśnictwo Kliniska. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 12. Nadleśnictwo Nowogard. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 13. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 14. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Goleniowskiego. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 10 maja 2013]
 15. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69
 17. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 18. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1973, nr 2, poz. 7
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. "Dziennik Ustaw" 1991, nr 87 poz. 397
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 22. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 23. Bezrobotni wg gmin. W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 24. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 25. Pogłowie zwierząt gospodarskich. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 26. Użytkowanie gruntów. W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 27. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych. W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013].
 28. Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2007-2013. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 29. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 30. Budynki mieszkalne w gminie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 31. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 32. Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne). W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 33. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 34. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 35. Wodociągi. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 36. Kanalizacja. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 37. Sieć gazowa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 38. Plan Odnowy Miejscowości Maszewo na lata 2010 – 2017. Załącznik do Uchwały Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 1 marca 2011 r., s. 32-33
 39. Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2007-2013. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 7 czerwca 2013]
 40. Tamże
 41. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 42. Statut Gminy Maszewo.W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 43. Sołtysi i Rady Sołeckie. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 44. Uchwała nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Maszewo. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, nr 19, poz. 253
 45. Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 46. Jednostki organizacyjne. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maszewo [online]. [Przeglądany 12 maja 2013]
 47. Maszewo – gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 48. Jednostki oświatowe. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 49. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 50. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 51. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]; Z Lipian do Maszewa. Szczecin: Oficyna In Plus, 2004, s. 122-123
 52. Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki, s. 64-66
 53. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale. W: GUS Baza Demografia [online]. [Przeglądany 04 maja 2013]
 54. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013]
 55. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 112
 56. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012
 57. Deklaracje narodowościowe w gminach. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 58. Maszewo - gmina miejsko-wiejska. Statystyczne Vademecum Samorządowca [online]. [Przeglądany 23 kwietnia 2013]
 59. Gdzie się leczyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przegladany 17 maja 2013]
 60. Uchwała Nr XX/133/96 Rady Gminy i Miasta w Maszewie z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo, Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego 1996, nr 11, poz. 87, s. 335
 61. Uchwała nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14 lutego 2003 roku ws. uchwalenia Statutu Gminy Maszewo. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, Nr 22, poz. 283, s. 2413


Bibliografia

 • Atlas szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Regionalna Agencja Promocji Turystyki. ISBN 8391589676
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1954, nr 15, poz. 69; 1965, nr 14, poz. 75; 1972, nr 15, poz. 111; 1973, nr 2, poz. 7
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego” 1996, nr 11, poz. 87, s. 335; 2003, nr 19, poz. 253; 2003, Nr 22, poz. 283, s. 2413
 • Dziennik Ustaw 1991, nr 87 poz. 397; 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Linki zewnętrzne

Zobacz też

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka