Gmina Stepnica

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Stepnica
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 16[1]
Liczba miejscowości 17[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Stepnica – gmina miejsko-wiejska położona nad Zalewem Szczecińskim w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim. Siedzibą gminy jest Stepnica.

Geografia

Położenie

Powiat goleniowski

Gmina Stepnica położona jest w zachodniej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 293 km2 (29.313 ha)[3]. Od zachodu graniczy z gminami Nowe Warpno i Police, od północy z miastem Świnoujście oraz gminami Wolin i Międzyzdroje, od wschodu z gminą Przybiernów, a od południa sąsiaduje z gminą Goleniów. Zachodnia granica gminy przebiega przez Zalew Szczeciński, a wschodnia i południowa poprzez Puszczę Goleniowską.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krain: Pyrzycko-Goleniowskiej i Zalewu Szczecińskiego[5].

Krainy klimatyczne gminy Stepnica według Krzysztofa Prawdzica
Dane klimatyczne Kraina Zalewu Szczecińskiego Kraina Pyrzycko-Goleniowska
średnia temperatura roczna 8 - 8,1°C 7,7 - 7,9°C
średnia temperatura okresu V-VII 14,5 - 15,2°C 15 - 15,6°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 mm 525 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 170 - 180 mm 180 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalną poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[7]:

Wody stojące[8]:

Wody płynące[9]:

Przyroda

Leśnictwo

Lasy położone na obszarze gminy podlegają zarządowi:

Leśnictwo w gminie Stepnica[12]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w ha w tym własność gminy Lesistość %
9372,7 9354,3 - 32,0

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000[13]

 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński (PLB 320009)
Zajmuje powierzchnię ok. 47.195 ha. Położony m. in. w gminach Stepnica i Goleniów.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH 320018
Zajmuje powierzchnię ok. 52.612 ha. Położony m. in. w gminie Stepnica i Goleniów.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Goleniowska (PLB 320012)
Zajmuje powierzchnię ok. 25.039 ha. Położony na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica i Wolin.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH 320033)
Zajmuje powierzchnię ok. 2.749 ha. Położony na terenie gmin Goleniów i Stepnica, w południowo-wschodniej części Puszczy Goleniowskiej.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH 320013)
Zajmuje powierzchnię ok. 8.419 ha. Położony na terenie gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Nowogard. Ostoja obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Łąki Skoszewskie (PLB 320007)
Zajmuje powierzchnię ok. 9.083 ha na obszarze gmin Stepnica, Przybiernów i Wolin. Ostoja obejmuje rozległy obszar bagnistych łąk na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego, pomiędzy miejscowościami Gąsierzyno na południu, Żarowo na wschodzie i Skoszewo na północy. Na terenie obszaru wydzielono dwa rezerwaty przyrody: Czarnocin i Białodrzew Kopicki.

Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat przyrody Białodrzew Kopicki – obszar wody i wybrzeża Zalewu Szczecińskiego, położony na północ od wsi Kopice o łącznej powierzchni 10,50 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie wodnej strefy litoralu aluwialnej terasy z rzadką roślinnością wodną, szuwarową i zarostową oraz fragmentu lasu łęgowego[14].
 • Rezerwat przyrody Czarnocin – rezerwat torfowiskowy, położony w Leśnictwie Rybitwa (Nadleśnictwo Goleniów) o powierzchni 419,38 ha. Celem utworzenia rezerwatu przyrody jest zachowanie fragmentu torfowiska przejściowego z charakterystyczną roślinnością atlantycką oraz olsu olszowo-brzozowego z licznymi skupiskami paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis), woskownicy europejskiej (Myrica gale) i wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum)[15].
 • Rezerwat przyrody Olszanka – rezerwat torfowiskowy, obejmuje obszar lasu, bagien i wód, o powierzchni 1.354,39 ha, położony w gminach Stepnica i Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków[16].

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Krzewina – obejmuje kompleks wydm szarych ciągnących się wzdłuż Zalewu Szczecińskiego miedzy miejscowościami Kopice i Czarnocin o łącznej powierzchni 20,78 ha. Celem utworzenia zespołu jest zachowanie fragmentu krajobrazu, wzniesień wydmowych pokrytych lasem dębowo-sosnowym, a także fragmentów fitocenoz murawowych i zbiorowisk pionierskich, zasługujących na ochronę ze względu na walory widokowe i estetyczne[17].

Użytki ekologiczne

 • Torfowisko koło Krokorzyc - obszar o łącznej powierzchni 1,12 ha. Celem ochrony użytku jest zachowanie cennego obiektu torfowiskowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy[18].

Pomniki przyrody

Historia

Od 1818 do 1945 tereny należące do obecnej gminy Stepnica wchodziły w skład powiatu kamieńskiego (Landkreis Cammin in Pommern) w Rejencji Szczecińskiej (Regierungsbezirk Stettin).

Powiat kamieński przed 1945 r.

Gmina wiejska Stepnica ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku, jako jedna z dwunastu gmin wiejskich powiatu kamieńskiego (do powiatu należała wówczas jeszcze gmina miejska Kamień Pomorski). W jej skład weszły:

 1. Gromada Stepnica wraz z przynależnymi do niej miejscowościami: Czerwonek, Wiry, Bogusławie, Ostrowo, Stepniczka, Piaski, Swibień, Sikorze;
 2. Gromada Stepnica Leśna wraz z przynależnymi do niej miejscowościami: Podbrzezie, Strzelewo, Chełst;
 3. Gromada Świętowice;
 4. Gromada Kopice;
 5. Gromada Widzieńsko wraz z przynależnymi do niej miejscowościami: Borowice, Raciborek, Rogów;
 6. Gromada Wierzchosław z przynależną do niej miejscowością Gaje;
 7. Gromada Gąsierzyno;
 8. Gromada Miłowo z przynależną do niej miejscowością Chojęcin;
 9. Gromada Budzień z przynależnymi do niej miejscowościami Gaje Leśniczówka, Karkówko, Krępa, Krępa[19].

1 października 1954 roku Gromada Stepnica weszła do nowoutworzonego powiatu goleniowskiego[20].

Następnie w tym samym roku, po kolejnym podziale administracyjnym poszczególnych powiatów, wydzielono Gromadę Stepnica z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Stepnicy. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Gąsierzyno, Kopice, Miłowo, Piaski Małe, Stepnica, Stepniczka, Widzieńsko[21].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Gromada Stepnica wchodziły miejscowości: Bachorze, Biadaszkowo, Bociar, Bogusławie, Borowice, Budzień, Chełst, Chojęcin, Czarnocin, Czerwonak, Gaje, Gąsierzyno, Grzybnica, Kopice, Krakówko, Krępa, Krokorzyce, Miłowo, Mosina, Ostrowo, Piaski Małe, Podlesie, Rogów, Sikorze, Smogorki, Smogory, Stepnica, Stepniczka, Śmięć, Świbin, Świętowice, Widzieńsko, Wiry[22].

Kolejne obwieszczenie (1969 rok) dotyczące podziału administracyjnego województwa szczecińskiego w Gromadzie Stepnica wymieniało następujące sołectwa:

- Gąsierzyno (Gąsierzyno wraz z osadą Świętowice);
- Kopice (Kopice wraz z osadami Bachorze, Biadaszkowo, Mosina, Smogorki, Smogory, Śmięć i Czarnocinem);
- Miłowo (Miłowo wraz z leśniczówką Bociar i osadą Chojęcin);
- Piaski Małe (Piaski Małe);
- Stepnica (Stepnica wraz z Czerwonakiem, Bogusławiem, Sikorzem, Borowicami, Krokorzycami, Podlesiem, Widzieńskiem, Gajami, Budzieniem, Chełstem, Grzybnicą, Krakówkiem, Krępą, Ostrowem, Świbinem, Wirami, Rogowem);
- Stepniczka (Stepniczka)[23].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Stepnica z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Stepnicy. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Gąsierzyno (Gąsierzyno, Świętowice);
- Jarszewko (Jarszewko);
- Kopice (Bachorze, Biadaszkowo, Czarnocin, Kopice, Mosina, Smogorki, Smogory, Śmięć);
- Miłowo (Bociar, Miłowo, Wiry);
- Piaski Małe (Piaski Małe);
- Racimierz (Dębiany, Gołocin, Laszczka, Łąka, Racimierz, Żarnowo);
- Stepnica (Bogusławie, Budzień, Chełst, Chojęcin, Czerwonak, Gaje, Krakówko, Krępa, Krokorzyce, Ostrowo, Rogów, Sikorze, Stepnica, Świbin);
- Stepniczka (Stepniczka);
- Widzieńsko (Borowiec, Grzybnica, Podlesie, Widzieńsko);
- Zielonczyn (Bezmieście, Glinka, Podbrzezie, Skotniki, Zielonczyn);
- Żarnówko (Żarnówko)[24].
Gmina Stepnica na planie powiatu goleniowskiego

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący oprócz Stepnicy również gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[25]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[26].

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Stepnicy nadano prawa miejskie, a gmina uzyskała status miejsko-wiejskiej[27].

Gospodarka i infrastruktura

W gminie Stepnica funkcjonuje przemysł turystyczny, portowy i drzewny. We wsi Stepnica zlokalizowane są dwa porty: rybacki i towarowy.

Rynek pracy i bezrobocie

Na terenie gminy w I pół. 2014 roku zarejestrowanych było ponad 400 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w zakresach przedstawionych w poniższej tabeli.

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w I pół. 2014 roku) [28]
Gmina Stepnica Stepnica Obszar wiejski
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 53 0 34 0 19
B
Górnictwo i wydobywanie
0 0 0 0 0 0
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 42 0 20 0 22
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 0 0 0 0 0
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
0 1 0 1 0 0
F
Budownictwo
0 79 0 45 0 34
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 87 0 47 0 40
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 29 0 16 0 13
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 26 0 18 0 8
J
Informacja i komunikacja
0 6 0 5 0 1
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 2 0 2 0 0
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
1 6 1 6 0 0
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 14 0 8 0 6
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 16 0 9 0 7
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 1 2 1 0 0
P
Edukacja
5 5 4 5 1 0
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
2 25 2 16 0 9
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
2 8 2 4 0 4
S
Pozostała działalność usługowa
0 21 0 15 0 6
Ogółem 12 421 11 252 1 169


Pracujący w 2011 roku[29]
Jednostka terytorialna Ogółem W tym kobiety Sektor publiczny Sektor prywatny
Powiat 15870 7303 5212 10658
Gmina Stepnica 810 386 159 651

Liczba bezrobotnych w gminie według stanu na dzień 30 kwietnia 2013 wyniosła ogółem 238 osób (w tym 127 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 7,4%.[30]

Rolnictwo

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2010 roku w gminie istniało 89 gospodarstw indywidualnych zajmujących się uprawami. Powierzchnia gospodarstw wynosiła 931,00 ha, w tym na 709,05 uprawiano zboża, a na 28,09 ha ziemniaki[31].

W 50 gospodarstwach rolnych hodowano bydło, w 40 trzodę chlewną, 17 konie, 69 drób[32].

Użytkowanie gruntów w gminie Stepnica w ha <br\> (stan na 2010 rok)[33]
Gmina Grunty ogółem Użytki rolne ogółem Pod zasiewami Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi Uprawy trwałe Sady ogółem Ogrody przydomowe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty
Stepnica 7905,67 7518,81 931,00 775,76 198,00 197,80 4,94 3926,12 1115,13 567,86 187,27 199,59


Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w ha <br\> stan na 2010 rok[34]
Gmina ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1-5 ha 1-10 ha 1-15 ha 5-10 ha 5-15 ha 10-15 ha 5 ha i więcej 10 ha i więcej 15 ha i więcej
Stepnica 7905,67 40,06 7865,61 212,23 592,31 844,80 380,08 632,57 252,49 7653,38 7273,30 7020,81

Transport

Przez teren gminy Stepnica przebiegają[35]:

nr 0010Z Recław - Stepnica (14,00 km);
nr 0716Z Zielonczyn - Miękowo (9,30 km);
nr 0717Z Stepnica - Grzybnica (10,90 km);
nr 0718Z Stepnica - Brzozowo (9,40 km);
nr 0719Z Widzieńsko - Przybiernów (2,30 km);
nr 0720Z od drogi wojewódzkiej nr 112 – Budzień (1,10 km);
nr 0721Z Stepnica - Śmięć (14,20 km);
 • drogi gminne:
nr 41/52/04 Czarnocin - Żarnowo ;
nr 41/52/05 Jarszewko - Skoszewo;
nr 41/52/03 Zielonczyn - Żarnowo ;
nr 41/52/03 Zielonczyn - do drogi nr 41/52/46/14;
nr 41/52/02 od drogi nr 41226 w rejonie wsi Stepnica, przez Krokorzyce do drogi nr 41228.

W Stepnicy zlokalizowany jest port, w którego granicach wyodrębnić można dwa rejony funkcjonalne:

 • Basen Kolejowy (z nabrzeżem północnym, czołowym i południowym), gdzie mogą odbywać się przeładunki ładunków masowych;
 • Basen Rybacki (z nabrzeżem przeładunkowym), gdzie znajdują się miejsca postojowe dla łodzi rybackich i jachtów[37].

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2010 roku na terenie gminy znajdowało się 849 budynków mieszkalnych, a w nich w sumie 1508 mieszkań[38]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 75,5 m2[39].

W zasobach gminy znajdowały się w 2011 roku 4 mieszkania socjalne[40].

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne kształtowała się następująco[41]:

 • 1462 było podłączonych do wodociągu;
 • 1322 posiadało ustęp spłukiwany;
 • 1303 posiadało łazienkę;
 • 957 było wyposażone w centralne ogrzewanie;
 • 597 było podłączonych do gazu sieciowego.

W 2011 roku z sieci wodociągowej korzystało 95,7% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 69%, a z gazowej 40%[42]. Długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wynosiła 59 km[43], a sieci kanalizacyjnej 65,8 km[44]. Do sieci gazowej podłączonych było 605 gospodarstw domowych. Gaz używany był do ogrzewania w 359 mieszkaniach[45].

Ludność gminy zaopatrywana jest w wodę pitną z:

- wodociągu grupowego: Miłowo - Bogusławie - Stepnica - Stepniczka - Miłowo Kolonia - Gąsierzyno - Piaski Małe - Świętowice - Kopice - Czarnocin, bazujące na ujęciu w Miłowie;

- wodociągu grupowego: Łąka - Żarnowo - Żarnówko - Racimierz - Jarszewko - Zielonczyn – Rybitwa;

- wodociągu zbiorowego w miejscowości Budzień;

- wodociągu zbiorowego w miejscowości Widzieńsko.

Pozostałe miejscowości zaopatrywane są w wodę z wodociągów zagrodowych[46].

Na obszarze gminy Stepnica eksploatowana jest jedna komunalna oczyszczalnia ścieków w Stepnicy, w pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.

Od 01 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Przez południową część gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia o znaczeniu krajowym Odolanów – Police. Z magistrali tej, w rejonie leśniczówki Olszanka, odgałęzia się gazociąg relacji Olszanka – Stepnica – Jarszewko – Wolin – Świnoujście. Gazociąg ten biegnie przez wieś Stepnica. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia: we wsi Jarszewko (zaopatruje gazociągiem średniego ciśnienia Jarszewko, Łąkę, Racimierz i Żarnowo) we wsi Stepnica (zaopatruje gazociągiem niskiego ciśnienia Stepnicę, Stepniczkę i Czerwonak). Pozostałe miejscowości na terenie gminy zaopatrywane są w gaz bezprzewodowy[47].

Samorząd

Organami gminy są od 2014 r. Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica.

Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Stepnica

Przewodnicząca Rady Gminy: Ryszard Ławicki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Anna Potomska i Andrzej Nowak

Członkowie Rady Gminy kadencja 2010-2014[48]:

Dąbrowska Aneta, Foremniak Aurelia, Kania Karol, Kierzynkowska Barbara, Kleszcz Marek, Karmazyn Ewa, Małańczak Andrzej, Mutkowska Teresa, Nowak Bogusław, Makowska Agnieszka, Waluś Jarosław, Weryszko Elżbieta.

Wykaz radnych V kadencji Rady Gminy Stepnica (2006-2010)

Wykaz radnych IV kadencji Rady Gminy Stepnica (2002-2006)

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Tworzenie nowych sołectw oraz likwidacja i łączenie już istniejących odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji wśród zainteresowanych na zebraniu wiejskim[49].

W gminie wyodrębniono następujące sołectwa:

 1. Bogusławie,
 2. Budzień,
 3. Czarnocin,
 4. Gąsierzyno,
 5. Jarszewko,
 6. Kopice,
 7. Łąka,
 8. Miłowo,
 9. Piaski Małe,
 10. Racimierz,
 11. Stepnica,
 12. Stepniczka,
 13. Widzieńsko,
 14. Zielonczyn,
 15. Żarnowo,
 16. Żarnówko.

Kultura

Placówką kształtującą życie kulturalne gminy jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Stepnica w 1996 roku[50]. W skład ośrodka wchodzą[51]:

W Domu Kultury w Stepnicy odbywają się zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, nauki gry na pianinie, gitarze, perkusji oraz działa pracownia komputerowa[52].

Przy ośrodku działają:

Do organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprez cyklicznych należą: dożynki gminne, piknik rodzinny Stepnicka Majówka, Stepnickie Spotkania z Folklorem, Turniej Wsi Gminy Stepnica, Zawody Aerobikowe i Zimowa Akademia Teatralna.

W Stepnicy prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna, posiadająca także swoją filię w Racimierzu. Obie biblioteki posiadają elektroniczny katalog zbiorów. Według danych Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2011 roku księgozbiór ten wynosił 26.718 woluminów [53]. Biblioteka jest organizatorem imprez propagujących rozwój czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wystaw i konkursów plastycznych.

Oświata

W roku szkolnym 2011/2012 na terenie gminy działały dwie placówki wychowania przedszkolnego (w tym 1 przedszkole), dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum i jedna szkoła ponadgimnazjalna[54].

Gmina Stepnica jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

Z placówek wychowania przedszkolnego korzystało 147 dzieci, do szkół podstawowych uczęszczało 277 uczniów, a do gimnazjum 179[55].

Na terenie gminy działa również Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do niej 29 uczniów)[56].

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 17,7% wydatków budżetu gminy w 2011 r.[57]

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Teren gminy Stepnica należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów i Wolin. Znajdują się tu dwa kościoły parafialne[58]:

Sport

W gminie działają następujące kluby i stowarzyszenia sportowe[59]:

 • Uczniowski Klub Sportowy Bielik Stepnica, działający przy Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy;
 • Uczniowski Klub Sportowy Zalew Stepnica, działający przy Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy (piłka nożna oraz sekcja tenisa stołowego);
 • Ludowy Klub Sportowy Zalew Stepnica;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Fala Czarnocin;
 • Ligowy Klub Sportowy Pionier Żarnowo, założony w 1956 roku (piłka nożna);
 • Stepnickie Stowarzyszenie Sportowe TKKF Stepnica;
 • Kopicki Sportowy Klub Wodny Szuwarek z siedzibą w Kopicach (żeglarstwo i sporty motorowodne).

Bazę sportową na terenie gminy Stepnica tworzą[60]:

 • boisko sportowe w Stepnicy, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy
 • boisko sportowe w Stepniczce treningowe z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę
 • boisko sportowe w Miłowie treningowe z polem do gry w koszykówkę
 • boisko sportowe wielofunkcyjne w Łące, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy
 • boisko sportowe wielofunkcyjne w Czarnocinie, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy.

Do imprez sportowych organizowanych w gminie należą między innymi:

 • Indywidualne Mistrzostwa Gminy Stepnica w tenisie stołowym (Stepnica);
 • Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy pod nazwą ,,100 turniejów tenisa stołowego dla Jerzego” (Stepnica);
 • Gminne Zawody w Aerobiku Rekreacyjnym (Stepnica);
 • Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym (Stepnica);
 • Gminny Przegląd Tańca (Stepnica);
 • Otwarty Turniej Szachowy o puchar Wójta (Stepnica);
 • Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym dla szkół podstawowych i gminnych (Stepnica);
 • Triathlon Kopice (Kopice);
 • Nocny Turniej Tenisa Stołowego (Stepnica);
 • Europejski Tydzień Sportu (Stepnica);
 • Gminny Turniej Trzech Rakiet o Puchar Wójta Gminy Stepnica (Stepnica);
 • Stepnicka Liga Piłki Nożnej (Stepnica);
 • Turniej Piłki Siatkowej Sołectw Gminy Stepnica (Stepnica);
 • Nocny Otwarty Turniej Piłki Nożnej (Stepnica).

Turystyka

Walorem turystycznym gminy Stepnica jest jej położenie nad Zalewem Szczecińskim. W gminie zlokalizowane zostały:

 • przystań żeglarska w Stepnicy przy Kanale Młyńskim – wybudowana w 2011 roku, przy której może jednorazowo cumować od 250 do 300 jednostek sportowo-żeglarskich i wyposażona w pełen węzeł sanitarny;
 • przystań jachtowa w Gąsierzynie - oddana do użytku w 2010 roku, wyposażona w ujęcie wody, energię elektryczną;
 • przystań żeglarska w Kopicach, zdolna pomieścić około 40 jednostek sportowo-żeglarskich[61].

Wieś Stepnica posiada plażę (ok. 7100 m2) z dostępem do wody na długości ok. 280 m. W 2012 roku kąpielisko wyróżnione zostało Błękitną Flagą. Przy plaży działa wypożyczalnia sprzętu plażowego i pływającego oraz zlokalizowane są plac zabaw dla dzieci oraz boisko do plażowej piłki siatkowej[62].

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są na terenie gminy[63]:

 • kościół św. Jacka (wpis nr 1264 z dnia 05 grudnia 1963 r.) w Stepnicy;
 • kościół Chrystusa Króla wraz z cmentarzem przykościelnym w Żarnowie (wpis nr 1804 z dnia 14 grudnia 2018 r.);
 • leśniczówka (zespół, wpis nr 1523 z dnia 24 marca 1972 r.) oraz założenie dawnego leśnictwa (teren, wpis nr 1523 z dnia 18 listopada 1992 r.) w Widzieńsku;
 • budynek mieszkalny nr 28 (wpis nr 1262 z dnia 10 lutego 1992 r.) we wsi Miłowo.

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę Stepnica przebiegają:

 • ścieżka rowerowa Bogusławie - Widzieńsko – Babigoszcz, zbudowana po nasypie kolejki wąskotorowej, wyposażona w tablice informacyjne dotyczące jej przebiegu;
 • szlak rowerowy pod nazwą „Dookoła Zalewu Szczecińskiego”, będący częścią Międzynarodowego Szlaku Kolarskiego. Jego trasa wiedzie na terenie gminy przez Budzień – Bogusławie – Stepnicę – Gąsierzyno – Kopice – Czrnocin – Żarnowo – Racimierz – Łąkę – Jaraszewko;
 • szlak kajakowy rzeką Gowienicą (Bodzęcin – Babigoszcz – Widzieńsko, Widzieńsko - Stepnica) o łącznej długości 44 km;
 • szlak pieszy zielony „Stepnicko-Rokicki” o łącznej długości 92 km, przebiegający na terenie gminy przez: Widzieńsko - Krokoszyce - Góra Zielonczyn - Stepnicę - Stepniczkę - Gąsierzyno - Kopice - Czarnocin - Łąkę – Jarszewko;
 • Leśna Droga Turystyczna Stepnica-Goleniów, udostępniona dla ruchu kołowego, oznakowana, wiodąca przez lasy Puszczy Goleniowskiej;
 • Ścieżka Przyrodnicza Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża zlokalizowana w okolicy miejscowości Czarnocin na terenie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego, wyposażona w tablice edukacyjne;
 • Leśna Ścieżka Edukacyjna na terenie Leśnictwa Stepnica o długości około 2 km dwunastoma przystankami tematycznymi, przygotowana przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej[64].

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 30 września 2012 roku gminę zamieszkiwało 4.908 osób: 2.434 mężczyzn i 2.474 kobiet, co stanowi 6% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[65]. Gęstość zaludnienia w Gminie Stepnica wynosi 17 osób na 1 km2[66].

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2011)[67]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 513 479 992
Wiek produkcyjny 1724 1.498 3.222
Wiek poprodukcyjny 200 488 688
Razem 2437 2465 4.902


Ludność gminy w latach 2003-2011[68]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba mieszkańców 4.655 4.684 4.687 4.752 4.762 4.782 4.746 4.737 4.902

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2011 roku funkcjonowało 5 zakładów opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 980[69].

Podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Stepnica zapewniają[70]:

w Stepnicy:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. Vita-S (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, położna)
 • Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Elżbieta Weryszko w Stepnicy (lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka środowiskowa, położna)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginmed S.C. (poradnia ginekologiczno-położnicza)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ali-Dent

w Łące:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. "Vita-S" (lekarz pierwszego kontaktu).

Herb

Gmina Stepnica herb.png

Herb gminy Stepnica ustanowiony został na mocy Uchwały Nr XXIV/132/96 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 1996 roku[71].

Pole tarczy jest pokryte dwiema barwami, część prawa niebieską, część lewa zieloną. Barwa niebieska symbolizuje wody Zalewu Szczecińskiego, a zielona symbolizuje ląd. Obie barwy rozdzielono złotym pasem układającym się w kształcie litery S. Ma ona stanowić symbol linii brzegowej i plaży, a jednocześnie jest to pierwsza litera nazwy gminy. Na niebieskim polu tarczy umieszczony jest srebrny symbol: kotwica, a na polu zielonym dwa symbole złote – od góry sylwetki drzew i kłos zboża. Znaki te mają symbolizować wiodące działy gospodarki gminy Stepnica. Kotwica symbolizuje porty – handlowy, rybacki i jachtowy. Drzewa – drzewa iglaste i liściaste, symbolizują leśnictwo i przemysł drzewny. Kłos symbolizuje rolnictwo.

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 166
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 50-51
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 8. Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 102, 104; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 9. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 10. Nadleśnictwo Goleniów. [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 11. Nadleśnictwo Rokita. [online]. [Przeglądany 01 czerwca 2013]
 12. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 13. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008, s. 97-142
 14. Rozporządzenie Nr 12/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2005, nr 55, poz. 1238
 15. Rozporządzenie Nr 30/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2004, nr 90, poz. 1737
 16. Rozporządzenie Nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszanka”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2006, nr 109, poz. 2083
 17. Uchwała Nr XXVII/278/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Krzewina”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 36, poz. 751
 18. Uchwała Nr XXVII/279/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Torfowisko koło Krokorzyc”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 36, poz. 752
 19. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69
 21. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 67
 22. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 23. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia aktualnego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1969, nr 23, poz. 140
 24. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1973, nr 2, poz. 7
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. "Dziennik Ustaw" 2013, poz. 869
 28. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 24 października 2014]
 29. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 139
 30. Bezrobotni wg gmin W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 31. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 32. Pogłowie zwierząt gospodarskich W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 33. Użytkowanie gruntów W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 34. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 35. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica. [Przeglądany 16 czerwca 2013]. Dostępny w: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/1165
 36. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 37. Plan rozwoju miejscowości Stepnica na lata 2005-2013. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica. [Przeglądany 16 czerwca 2013]. Dostępny w: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/748
 38. Budynki mieszkalne w gminie W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 39. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 40. Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne) W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 41. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 42. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 43. Wodociągi W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 44. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks Kanalizacja] W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 45. Sieć gazowa W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2013]
 46. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego gminy Stepnica. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica [online. [Przeglądany 11 czerwca 2013]
 47. Tamże
 48. Rady Gminy Stepnica kadencja 2010-2014 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica [online]. [Przeglądany 10 czerwca 2013]
 49. Statut Gminy Stepnica. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2009, nr 46, poz. 1147
 50. Uchwała rady Gminy Stepnica Nr XXIV/130/96 z dnia 29.10.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 51. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Uchwała Nr V/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
 52. Zajęcia stałe W: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 53. Placówki biblioteczne wg organu prowadzącego W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 54. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 55. Tamże
 56. Zasadnicze szkoły zawodowe wg gestora i typu W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 11 maja 2013]
 57. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 58. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 59. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 60. Obiekty sportowe W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 20 maja 2013]
 61. Strategia rozwoju turystyki Gminy Stepnica do roku 2020 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 62. Plaża i kąpielisko W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 63. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]
 64. Szlaki i ścieżki W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 65. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale W: GUS Baza Demografia [online]. [Przeglądany 04 maja 2013]
 66. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 67. Województwo Zachodniopomorskie 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 112
 68. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 2004-2012 W: Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 69. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 70. Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]
 71. Statut Gminy Stepnica. Załącznik Nr 2. "Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego" 1996, nr 20, poz. 137, s. 774

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1954, nr 15, poz. 69; 1965, nr 14, poz. 75; 1969, nr 23, poz. 140; 1973, nr 2, poz. 7; 1972, nr 15, poz. 111
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego” 1996, nr 20, poz. 137
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2004, nr 90, poz. 1737; 2005, nr 55, poz. 1238; 2006, nr 109, poz. 2083; 2009, nr 46, poz. 1147; 2010, nr 36, poz. 751, 752
 • „Dziennik Ustaw” 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008. ISBN 9788392696001
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012. ISSN 15055507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, ISBN 8370412327
 • Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Uchwała Nr V/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
 • „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1948, nr 13, poz. 103
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Uchwała Rady Gminy Stepnica Nr XXIV/130/96 z dnia 29.10.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012. ISSN 1733-103X
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka