Jolanta Adamczyk

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jolanta Adamczyk
ekonomistka, poetka, społeczniczka
brak zdjecia
Data urodzenia 18 stycznia 1940
Miejsce urodzenia Gułtowy
Data śmierci 2 listopada 2020
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie
kw. 87D, rz. 9, nr 3
Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Narodowość polska


Jolanta Adamczyk (1940-2020) – ekonomistka, poetka, społeczniczka, harcerka

Życiorys

Jolanta Maria Adamczyk urodziła się 18 stycznia 1940 r. we wsi Gułtowy w Wielkopolsce. Jej rodzicami byli: Jan (1904-1966) Manikowski i Natalia (1908-1979) z d. Suleja. Ojciec prowadził przed wojną sklep wielobranżowy w Gułtowych, w Goleniowie prowadził sklep „Winiarnia”, potem zatrudniony był w GS w Nowogardzie jako magazynier.

Miała kilkoro rodzeństwa (niektórzy mają zmienioną wersję nazwiska): Alicja Kaczanowska (1928-2012), Dominika Manikowska (1931-1998), Eugeniusz Mańkowski (1932-), Bogumił Mańkowski (1938-), Mirosława Stasiewicz (1943-1994), Maria Zackiewicz (1946-).

W dzieciństwie wraz z rodziną przeniosła się do Goleniowa na Pomorzu Zachodnim, gdzie ukończyła (jako prymuska) w 1954 r. Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki. W 1958 r. uzyskała świadectwo dojrzałości ze specjalnością „finanse państwa” w Technikum Finansowym w Szczecinie, podległym Ministerstwu Finansów w Warszawie.

W 1970 r. wyszła za mąż. W małżeństwie (mąż: Jan Adamczyk (1931-1984), dyplomowany biegły księgowy, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) nie było potomstwa. Dużo podróżowała, poznając Polskę i świat. Wciąż chciała zmieniać świat na lepsze. W tym celu aktywnie angażowała się w życie lokalnej społeczności. Cechowała ją łatwość nawiązywania kontaktów, bezpośredniość, umiejętność załatwiania trudnych spraw. Miała w sobie dużo ciepła. Przez przyjaciół nazywana "kolorowym ptakiem". Kochała zwierzęta, szczególnie psy.

Zmarła 2 listopada 2020 r. w Szczecinie. Pochowana w dniu 7 listopada 2020 r. w grobie męża na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Z Andrzejem Wajdą na warszawskim Żoliborzu
Z Pawłem Adamowiczem w Gdańsku

Praca zawodowa

Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła w sierpniu 1958 r. pracę jako księgowa w Tartaku Państwowym (Rejon Przemysłu Leśnego) w Goleniowie, a następnie przeniosła się do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Goleniowie, gdzie pracowała (lipiec 1959-sierpień 1960) w Wydziale Finansowym jako inspektor, a następnie została służbowo przeniesiona na funkcję starszego inspektora do pracy w Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie (wrzesień 1960-marzec 1965 r.).

Kolejny awans - praca (jako starszy inspektor) w Wojewódzkim Inspektoracie Państwowej Inspekcji Handlowej (marzec 1965-luty 1970). Od marca 1973 r. do września 1975 r. - jako starszy inspektor w Wojewódzkiej Komisji Planowania w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, a następnie jako starszy inspektor kontroli finansowej w Okręgowym Zarządzie Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Szczecinie (październik 1975-listopad 1977). Od 1 grudnia 1977 r. do 31 marca 1983 r. - w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) w Szczecinie.

Kolejne miejsce pracy to II Urząd Skarbowy (1.04.1983-30.09.1984) w Szczecinie, gdzie m.in. zajmowała się organizacją szkoleń, prowadziła Bibliotekę Skarbową oraz nadzorowała wydawanie „Biuletynu Informacyjnego”. Następnie, aż do emerytury, pracowała w Izbie Skarbowej w Szczecinie (1.10.1984-31.01.1996), kierując od 1 września 1990 r. Oddziałem Egzekucji, Inspekcji, Sprawozdawczości i Analiz.

W opiniach przełożonych z różnych instytucji (zmiany instytucji związane były najczęściej z przeniesieniem służbowym) podkreślano jej kompetencje, chwalono za samodzielność, wnikliwość, dokładność, sumienność i odpowiedzialność, chęć stałego podnoszenia kwalifikacji. W 1966 r. ukończyła kurs inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Handlowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Uczestniczyła w dwóch kursach III. stopnia organizowanych przez Ministerstwo Finansów. W 1969 r. ukończyła w trybie zaocznym studia na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym (specjalność: ekonomika przemysłu). W 1984 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Administracyjno-Prawnym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1985 r. ukończyła kurs „Podstawy metodyki dla wykładowców prowadzących zajęcia dla pracowników zatrudnionych w izbach i urzędach skarbowych”, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Znała kilka języków obcych: bardzo dobrze język niemiecki i angielski, a także język rosyjski i Esperanto. Na emeryturę odeszła 19 stycznia 1996 r.

Aktywność sportowa i działalność społeczna

Jeszcze jako uczennica Technikum Finansowego w Szczecinie uprawiała gimnastykę artystyczną w Zrzeszeniu Sportowego Szkolnictwa Zawodowego „Zryw” w Szczecinie. Odnosiła też sukcesy w tenisie stołowym.

W okresie pracy zawodowej udzielała się w Radzie Kultury Fizycznej WKZZ (Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych), ukończyła kurs konsultantów zakładowych ćwiczeń fizycznych (1962). Brała udział w dyskusji nad projektem ustawy emerytalnej (za co otrzymała podziękowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dn. 20.08.1991). Pracowała społecznie jako ławnik w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (w latach 2000-2003).

Aktywnie udzielała się w radzie Osiedla „Piastowskie” (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie), m.in. pozyskiwała fundusze na poprawę infrastruktury dla mieszkańców (siłownie na powietrzu, skwer im. płk. Ryszarda Kuklińskiego). Włączyła się w działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, gdzie przez lata udzielała się w Zespole Miłośników Przyrody, w Zespole Turystyki Pieszej „TRAMP”, w latach 2007-2010 kierowała Zespołem Krajoznawczym „Wędrownicy”. Udzielała się także w redakcji pisma „PRANA”. Za tę aktywność otrzymała podziękowanie z okazji 35-lecia istnienia SUTW (w 2013 r.) od prezes Stowarzyszenia, Grażyny Iwanowskiej-Mądry.

Z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w 2012 r. otrzymała Medal Spółdzielni Spożywców Społem w Szczecinie oraz gratulacje (w 2015 r.) za wkład pracy w rozwój spółdzielczości i społeczną pracę przez 50 lat w organach samorządowych Spółdzielni „Społem” PSS.

Jako słuchaczka Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego brała udział w programie wolontariackim, zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie podczas 12. Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie i Gryficach w 2017 r.

Zdobywała wiedzę, uczestnicząc w zajęciach Medycznego Uniwersytetu Seniora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Angażowała się w promowanie idei partycypacji społecznej w Szczecinie (przygotowywała się do nich podczas warsztatów pt. „Korzyści i trudności w konsultacjach społecznych” w dn. 28.07.2014 r.), biorąc aktywny udział w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim, za co otrzymała w 2017 r. list gratulacyjny od Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Szczecina. Przygotowywała dla środowisk senioralnych pogadanki i prelekcje, organizowała wycieczki, rajdy, rejsy. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Stowarzyszenia Miłośników Opery i Operetki w Szczecinie, Ligi Ochrony Przyrody. Działała aktywnie w Kręgu Instruktorów Seniorów ZHP „Dęby” w Szczecinie.

Twórczość

Opublikowała tomiki wierszy:

  1. Stargane trzciny (Szczecin 1994)
  2. Barwy życia. Szczecin 1996
  3. Roślinny alfabet. Szczecin 1998
  4. Pasja życia. Szczecin 2003.


Jej wiersze ukazały się także w tomie Co nam w duszy gra…. Wybór wierszy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie z okazji 35-lecia SUTW (1978-2013). Wybór i opr. red. Genowefa Kondraciuk-Gabryś. Szczecin 2013.

Spotykała się z czytelnikami swych wierszy w różnych środowiskach, m.in.: w dniu 18 czerwca 1999 r. w Bibliotece Publicznej w Strzelcach Krajeńskich, w dniu 5 listopada 1999 r. odbyło się jej spotkanie autorskie w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, w dniu 5 listopada 2004 r. - w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, w dniu 4 marca 2008 r. - w Klubie Turystów Pieszych „Wiercipięty” w Szczecinie, w dniu 28 lutego 2011 r. - w Klubie Krajoznawców PTTK w Szczecinie, dnia 29 kwietnia 2013 r. - w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Busku-Zdroju, w dniu 10 lutego 2015 r. - w Klubie Turystycznym PTTK „Wkrzanie” w Szczecinie.

Publikowała wspomnienia m.in. artykuł Zespoły zainteresowań – droga od kiedyś do dziś („Prana” 2013 nr 22). Uczestniczyła w wieczorach literackich, organizowanych przez szczeciński oddział Związku Literatów Polskich oraz Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach.

Odznaczenia i wyróżnienia

1978 – Odznaka „Gryf Pomorski”;
1979 – Honorowa Odznaka TKKF (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej);
1991 – Srebrna Odznaka „Zasłużonego Działkowca”;
2008 – Odznaka Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie;
2012 – Medal Spółdzielni Spożywców Społem w Szczecinie za wkład pracy w rozwój spółdzielczości;
2015 – Odznaka „Zasłużony dla „Społem”;
2017 – Wyróżnienie za zaangażowanie w projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (wręczone podczas VII. Gali Obywatelskiej 5 grudnia 2017 r.).

Bibliografia

  • Archiwum rodzinne Jana i Jolanty Adamczyków;
  • Dziękują poetce (art.podp. (ada). „Kurier Szczeciński” 2004 (2.03.), s. 14;
  • Krzyszewska D., Poetycko w Strzelcach „Ziemia Strzelecka” 1999 nr 13, s. 11;
  • Wyróżnieni za wolontariat (art. podp. ToT). „Kurier Szczeciński” 2017 nr 236 s. 2;
  • Rozmowy z Alicją Pieczkowską, przyjaciółką Jolanty Adamczyk;
  • Rozmowa z Eugeniuszem Mańkowskim, bratem Jolanty Adamczyk.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Cecylia Judek