Prezydium Rady Miasta Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
(Przekierowano z Prezydium Rady Miasta)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prezydium Rady Miasta Szczecin – prezydium (z łac. praesidium – przewodnictwo albo praesidere – przewodniczyć)[1] to wewnętrzny, kierowniczy organ instytucji lub zespołu ludzkiego, a także grupa ludzi wybranych w celu przewodniczenia, kierowania i organizowania prac zebrania, posiedzenia lub obrad zjazdu. Jego szczegółowe kompetencje i obowiązki określane są przepisami uchwalanymi przez obradujący organ kolegialny (np. zebranie, radę). Najczęściej w jego skład wchodzą przewodniczący i jego zastępcy, czasem także sekretarze i skarbnik oraz członkowie bez ściśle określonych funkcji.

Statut Miasta Szczecin i wchodzący w jego skład Regulamin Rady Miasta nie ustanowił jednoznacznie istnienia i składu prezydium, jednakże w praktyce przyjęto, że Prezydium Rady Miasta Szczecin składa się z wybieranego z jej składu Przewodniczącego i 3 Wiceprzewodniczących (par. 21 Statutu Miasta Szczecin)[2]. Przewodniczący ani jego zastępcy (wiceprzewodniczący) nie mogą być przewodniczącymi oraz wiceprzewodniczącymi komisji stałych Rady Miasta.

Prezydium Rady Miasta Szczecin wybierane jest przez radnych w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej ustanowionego składu Rady, bezwzględną większością głosów (Regulamin Rady Miasta Szczecin, Rozdział 3, par. 6, pkt. 1). Ich odwołanie może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ radnych. Generalnie wszystkie funkcje kierownicze należą do Przewodniczącego, a wiceprzewodniczący mogą przejąć jego funkcje w następujących przypadkach:

  1. w przypadku niemożności pełnienia funkcji wyznaczony przez przewodniczącego zastępca, a jeśli nie zostanie wyznaczony – zastępuje go najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący (Statut Miasta, Oddział 4, par. 21, pkt. 3);
  2. w razie odwołania lub rezygnacji, do czasu wybrania nowego przewodniczącego – wyznaczony przez rezygnującego wiceprzewodniczący, a jeśli nie zostanie wyznaczony – najstarszy wiekiem spośród nich (Regulamin Rady, Rozdział 3, par. 6, pkt. 3).

Historia

Organem zbliżonym nazwą do Prezydium Rady Miasta Szczecin były prezydia rad narodowych – także zarządzające organy kolegialne, ale o znacznie większych kompetencjach i o charakterze władzy administracyjnej. W rzeczywistości okresu 19451990 prezydia rad narodowych były w ogromnym stopniu zależne od decyzji organów centralnych i stopnia wyższego – zarówno rządu i wojewodów, jak też „równolegle” od decyzji komitetów PZPR. W roku 1973 nawet tę fasadową funkcję kierowniczą prezydiów miejskich rad narodowych zniesiono, zarządzanie miastami przekazując Prezydentowi Miasta.

Obowiązujące obecnie uchwałodawcze i kontrolne funkcje Rady Miasta zostały ustanowione w 1990 roku[3]

Przypisy

  1. Zygmunt Rysiewicz (red.): Słownik wyrazów obcych. PIW 1965, s. 538
  2. Kadencje Rady Miasta Szczecin
  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dostęp: 9.11.2012)]

Zobacz też

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak