Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – zlokalizowany w Szczecinie, wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji zadań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a przede wszystkim Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który jest jego kierownikiem. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa[1] oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego[2], natomiast szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Regulamin Organizacyjny[3].

Jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej – jest jednostką budżetową samorządu województwa, organem pomocniczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i zarządu województwa. Zapewnia pełną obsługę (kadrową, prawną, techniczną, organizacyjną i ekspercką) komisji organów wykonawczych (zarządu województwa i marszałka województwa) oraz uchwałodawczych (sejmiku wojewódzkiego).

Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski zlokalizowany jest na Zamku Książąt Pomorskich:

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 74[4]

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne