Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl:Zasady zachowania poufności

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Niniejsza wersja Polityki prywatności opiera się w znacznej mierze na Polityce Prywatności Wikimedia Foundation, Inc.


Podsumowanie

Jeśli chodzi o czytelnika stron internetowych Internetowej Encyklopedii Szczecina, informacje które są o nim rutynowo zbierane nie różnią się od tych, które są zwykle zapisywane w logach serwerów internetowych.

Natomiast autorzy projektów Internetowej Encyklopedii Szczecina, publikują wszystko co napiszą na dostępnych stronach. Wpisując treść należy przyjąć, że zostanie ona zachowana na zawsze. To dotyczy artykułów, stron użytkowników i stron dyskusyjnych. Poniżej opisane jest tylko kilka odstępstw od tej zasady.

Publikowanie na Internetowej Encyklopedii Szczecina i dane publiczne

Zwykłe odwiedziny strony internetowej nie upubliczniają Twojej tożsamości (zobacz jednak sekcję Rejestracja danych poniżej).


Identyfikacja autora

Publikować na Internetowej Encyklopedii Szczecina może tylko autor. Jeśli się zalogujesz, to do identyfikacji zostanie użyta nazwa Twojego konta. Może to być Twoje prawdziwe nazwisko, jeśli tak zdecydujesz, ale możesz również wybrać pseudonim.

Jeśli się nie zalogujesz, identyfikacja opierać się będzie na adresie IP. Jest to ciąg czterech liczb, określających adres internetowy, z którego kontaktujesz się z Internetową Encyklopedią Szczecina. W zależności od Twojego połączenia, numer ten może odnosić się do dużego dostawcy Internetu, szkoły, miejsca pracy, domu. Istnieje możliwość, że ktoś (urząd lub nawet osoba prywatna) użyje tego adresu do powiązania Twojej osoby z zainteresowaniami, które wyrazisz (jawnie lub pośrednio) poprzez edycję artykułów.

Może okazać się całkiem łatwe, bądź trudne dla chcącej tego dokonać osoby, połączenie Twojego adresu IP z prawdziwą tożsamością. Dlatego jeśli bardzo zależy Ci na zachowaniu prywatności, może będzie lepiej edytować pod pseudonimem, z zarejestrowanego w Internetowej Encyklopedii Szczecina konta. Kiedy używasz pseudonimu, Twój adres IP nie jest publicznie dostępny, z wyłączeniem przypadków nadużyć, w tym aktów wandalizmu dokonywanych przez Ciebie lub przez innego użytkownika o tym samym adresie IP. W każdym wypadku Twój adres IP jest zapisywany na serwerach Internetowej Encyklopedii Szczecina i może być ustalony przez administratorów serwera. Twój adres IP i jego powiązania z nazwami użytkowników może zostać ujawniony w pewnych szczególnych okolicznościach (patrz niżej).

Jeśli używasz firmowego serwera poczty z domu lub pracujesz zdalnie i używasz połączenie DSL lub kablowego, to z dużym prawdopodobieństwem Twój pracodawca będzie mógł łatwo rozpoznać Twój adres IP i odnaleźć cały wkład do projektów Internetowej Encyklopedii Szczecina. Użycie konta może być lepszym sposobem zachowania prywatności w takiej sytuacji. Jednak pamiętaj, żeby się rozłączyć/wylogować po zakończeniu edycji, żeby uniknąć możliwości podszycia się kogoś innego pod twoje konto.

Pliki cookies

Podczas każdorazowych odwiedzin na stronie, Internetowa Encyklopedia Szczecina ustawi na Twoim komputerze tymczasowy plik cookie (PHPSESSID). Jeżeli nie zamierzasz się nigdy zalogować, możesz odrzucić ten plik, ale bez niego nie jest możliwe zalogowanie. Zostanie ono usunięte, gdy tylko zakończysz swoją sesję użytkownika.

Po zalogowaniu może zostać ustawionych więcej plików cookies, aby uniknąć konieczności wpisywania Twojego loginu (i ewentualnie hasła) w czasie następnej wizyty. Są one ważne przez 30 dni. Możesz je usunąć po sesji przeglądania, jeżeli używasz publicznego komputera i nie chcesz, aby jego inni użytkownicy znali Twoją nazwę użytkownika. (W takim razie, usuń także pamięć podręczną [cache] Twojej przeglądarki.)

Hasła

W kontaktach pomiędzy członkami Internetowej Encyklopedii Szczecina wiele zależy od opinii i reputacji zbudowanej poprzez własny wkład. Hasło użytkownika jest jedyną gwarancją zabezpieczającą jednorodność historii edycji. Wszyscy użytkownicy powinni wybierać trudne do złamania hasła i nigdy nie przekazywać ich nikomu innemu. Ponadto, nikt nie powinien świadomie rozpowszechniać hasła innego użytkownika ani pośrednio, ani bezpośrednio.

Rejestracja danych

Każde odwiedziny witryny internetowej powodują, że wysyłasz znaczną ilość informacji do serwera WWW. Większość serwerów domyślnie przechowuje rejestry dostępu zawierające część tych informacji, co pozwala na uzyskanie ogólnego obrazu popularności poszczególnych stron, jakie inne witryny zawierają odnośniki do tej i jakich przeglądarek używają internauci. Użycie tych informacji do śledzenia użytkowników nie leży w zamiarach Internetowej Encyklopedii Szczecina.

Te rejestry są używane do generowania statystyk projektu. Nie upublicznia się nieobrobionych danych, które są zwykle usuwane po około 2 tygodniach.

Oto przykład, co może zostać zarejestrowane przy pojedynczych odwiedzinach:

64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]
„GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1” 200 18084
„http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Piotr_Zaremba"
„Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5"

Rejestry mogą być przeglądane przez programistów podczas rozwiązywania problemów technicznych oraz śledzenia niewłaściwie zachowujących się automatów sieciowych, które przeciążają system. Adresy IP użytkowników, pozyskane ze wspomnianych rejestrów lub z zapisów w bazach danych, są regularnie wykorzystywane do powiązania nazw kont z adresami sieciowymi podczas badania nadużyć na Internetowej Encyklopedii Szczecina, w tym podejrzewanego, złośliwego wykorzystywania duplikowanych kont, stworzonych i kontrolowanych faktycznie przez jedną osobę, wandalizmów, molestowania innych użytkowników lub niszczenia Internetowej Encyklopedii Szczecina.

Zasady publikowania danych uzyskanych z rejestrów

Internetowej Encyklopedii Szczecina przyjęła zasadę, że dane umożliwiające identyfikację osób, gromadzone w rejestrach serwerów mogą być udostępniane przez administratorów systemu w następujących wypadkach:

  1. Na żądanie sądu, prokuratora lub innego organu władzy publicznej, w granicach prawem określonych.
  2. Za zgodą osoby, której dotyczą.
  3. Administratorowi Internetowej Encyklopedii Szczecina, jego doradcy prawnemu lub innej wyznaczonej przezeń osobie, kiedy konieczne jest zbadanie skargi na nadużycie.
  4. Kiedy informacja dotyczy dostępu do stron przez automat sieciowy (bot lub spider) i kiedy jej rozpowszechnienie jest niezbędne, żeby wskazać lub rozwiązać problem techniczny.
  5. Kiedy użytkownik niszczy artykuły lub w sposób ciągły zachowuje się w niszczący sposób, dane mogą zostać przekazane, żeby ułatwić określenie, jakie zakresy IP należy zablokować, lub umożliwić sformułowanie skargi do odpowiednich dostawców Internetu.
  6. Kiedy jest to konieczne, żeby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Internetowej Encyklopedii Szczecina, użytkowników lub społeczeństwa.

Zasady Internetowej Encyklopedii Szczecina nie pozwalają w żadnym wypadku na publiczne rozpowszechnianie tych informacji, poza sytuacjami opisanymi powyżej.

Udzielanie informacji stronom trzecim

Z wyjątkiem wypadków gdy wprost inaczej zaznaczono, wszelkie teksty umieszczone w projektach Internetowej Encyklopedii Szczecina są udostępniane na licencji CC-BY-SA 3.0.

Internetowa Encyklopediia Szczecina nie będzie sprzedawać lub udzielać informacji prywatnych, takich jak adresy e-mail, stronom trzecim, chyba, że się na to zgodzisz, lub jest to wymagane przez prawo.

Bezpieczeństwo informacji

Internetowa Encyklopedia Szczecina nie daje żadnych gwarancji w przypadku nieautoryzowanego dostępu do informacji, które udostępniasz. Te informacje mogą być dostępne dostępne dla każdego posiadającego dostęp do serwera.

E-mail

Możesz podać swój adres e-mail w preferencjach, umożliwiając w ten sposób innym zalogowanym użytkownikom wysyłanie do Ciebie poczty elektronicznej przez Internetową Encyklopedię Szczecina. Twój adres nie zostanie ujawniony chyba, że odpowiesz bezpośrednio piszącym do Ciebie użytkownikom lub gdy poczta zostanie zwrócona do nadawcy. Adres e-mail może być użyty przez Internetową Encyklopedię Szczecina, do komunikacji z użytkownikami na szerszą skalę.

Jeśli nie podasz adresu, nie będziesz w stanie odzyskać dostępu, jeśli zapomnisz hasło. Jednak możesz skontaktować się z jednym z administratorów serwera, żeby wprowadzić nowy adres do preferencji.

Możesz usunąć swój adres z preferencji w dowolnym momencie, żeby zapobiec jego użyciu.

Dane użytkownika

Dane o użytkownikach, takie jak czas w którym edytowali czy liczba edycji, których dokonali są publicznie dostępne przez specjalną stronę wkład użytkownika i bywają udostępniane przez innych użytkowników w formie skompilowanej.

Usuwanie kont użytkownika

Raz utworzone, konta użytkowników nie będą usuwane. Internetowa Encyklopedia Szczecina nie gwarantuje że po złożeniu prośby nazwa zostanie zmieniona na każde żądanie.

Usuwanie treści

Kasowanie treści z Internetowej Encyklopedii Szczecina tak naprawdę ich nie usuwa. W artykułach, każdy może obejrzeć poprzednią wersję i obejrzeć co tam się znajdowało. Jeżeli artykuł został „skasowany", każdy z użytkowników mających dostęp administratora, może zobaczyć co zostało skasowane. Informacja może zostać trwale usunięta przez osoby posiadające dostęp do serwera, jednakże nie ma gwarancji, że zostanie to uczynione, z wyjątkiem sytuacji podjęcia stosownych działań prawnych