Gmina Borne Sulinowo

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Borne Sulinowo
Gmina Borne Sulinowo
Powiat szczecinecki
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 19[1]
Liczba miejscowości 39[2]
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Borne Sulinowo – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim. Siedzibą gminy jest miasto Borne Sulinowo.

Geografia

Mapa gminy Borne Sulinowo

Położenie

Gmina Borne Sulinowo jest położona w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Od południowego zachodu graniczy z gminą Czaplinek (powiat drawski), od północnego zachodu z Barwicami (powiecie szczecineckim), od północnego wschodu ze Szczecinkiem, a od strony południowo-wschodniej z gminami województwa wielkopolskiego: Jastrowiem i Złotowem (znajdującymi się w powiecie złotowskim)[3]. Obejmuje obszar 490 km²[4].

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne wg Kondrackiego obszar gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego. Obejmuje makroregion Pojezierze Południowopomorskie. W obrębie tego makroregionu wyróżniono 12 mezoregionów. Gmina Borne Sulinowo znajduje się na obszarze mezoregionów Równina Wałecka i Pojezierze Szczecineckie[5].

Klimat

Na terenie gminy Borne Sulinowo wśród typów pogody do najliczniejszych należą dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem. Klimat gminy charakteryzuje:

 • roczna suma opadów 600-700mm – około 2/3 opadów przypada na półrocze letnie, a 1/3 na zimowe,
 • średnie temperatury wynoszą odpowiednio: dla całego roku 7-7,5°C, w półroczu zimowym 1°C, a półroczu letnim 13,5-14°C.

Dominują wiatry z kierunków: południowego, południowo-zachodniego, zachodniego, północno-zachodniego. W ciągu lata przeważa kierunek północno-zachodni i zachodni, zimą: południowy, południowo-zachodni i zachodni[6].

Obiekty fizjograficzne

Najwyższym wzgórzem gminy jest Góra Łączna (k. Górzycy) – 213,8 m n.p.m.[7].


W gminie Borne Sulinowo znajduje się 57 jezior o powierzchni większej od 1 hektara. Przeważają jeziora o powierzchni od 1,0 do 5,0 ha. Większość z nich jest pochodzenia lodowcowego. Wyróżnia się jeziora rynnowe, morenowe oraz wytopiskowe[8].

Na terenie gminy znajdują się jeziora:
Bagnisko, Bastion, Berlińskie, Brody, Brzeźno, Ciemino, Czochryńskie, Dołgie, Głębsko, Jeleń, Juchowo, Kamieńskie Długie, Karskie, Kiełpino, Kniewo, Kocie, Komorze, Krzemień, Lubicko Małe, Lubicko Wielkie, Łączno, Łąkie, Motarskie, Pile, Płyćwia, Przełęg, Radacz, Radacz Mały, Rakowo, Rozlewiska Nadarzyckie, Sarcze, Silne, Starowice, Strzeszyno, Śmiadowo, Świdno, Tuczno, Uniemino, Zalewy Nadarzyckie, Zarosłe[9].

Wody płynące[10]:

 • rzeka Gęsia
 • rzeka Piława
 • rzeka Płytnica
 • kanał Radacki

Przyroda

Na terenie gminy Borne Sulinowo, w skład ekologicznego systemu obszarów chronionych wchodzą następujące elementy[11]:

Obszary prawnie chronione cenne ekologicznie:[12]:

Historia

Gminę jako podstawową jednostkę podziału administracyjno-gospodarczego utworzono w 1973 roku[13]. Pierwotnie gmina nazywała się "gmina Silnowo" z siedzibą władz gminnych we wsi Silnowo[14]. W 1993 roku po opuszczeniu przez wojska rosyjskie Borne Sulinowo uzyskuje prawa miejskie[15], gmina z wiejskiej staje się miejsko-wiejską, w której przez pewien okres czasu jest nietypowa sytuacja, że pomimo istnienia miasta w gminie, siedziba władz gminy znajduje się we wsi. W 1994 roku zmieniono nazwę gminy z "gmina Silnowo" na "gmina Borne Sulinowo" oraz przeniesiono władze gminy do Bornego Sulinowa[16].

Gospodarka i infrastruktura

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminie Borne Sulinowo (stan na 30.06.2013) wynosi 13,1%. Liczba osób bezrobotnych 793 w tym 462 kobiety[17].

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[18]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 54
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 57
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0
Sekcja F - Budownictwo 101
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 158
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 22
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 35
Sekcja J - Informacja i komunikacja 10
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</sma 20
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 82
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 37
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 20
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4
Sekcja P - Edukacja 17
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 35
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 53
Ogółem 728


Współczynnik specjalizacji Florence’a na tle Polski i województwa zachodniopomorskiego dla gminy Borne Sulinowo[19][20]
Sekcje PKD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
wskaźnik Polska 3,2 0,0 0,9 0,8 0,0 1,2 0,8 0,4 1,5 0,5 0,8 2,1 0,6 1,2 1,0 0,7 0,9 1,8 1,3
wskaźnik zachpom 2,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,1 0,9 0,4 0,8 0,7 0,9 1,6 0,7 1,0 1,4 0,8 0,7 1,8 1,4


legenda W ≤ 1 – gmina nie specjalizuje się danym dziale, ta dziedzina działalności ma charakter endogeniczny; 1 < W ≤ 1,5 – gmina wykazuje niski poziom specjalizacji danym dziale; 1,5 < W ≤ 2 – gmina wykazuje średni poziom specjalizacji w danym dziale; W > 2 – gmina wykazuje wysoki poziom specjalizacji w danym dziale

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że gmina ma charakter rolniczy.

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Borne Sulinowo jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[21]. W Bornem Sulinowie funkcję burmistrza sprawuje Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska[22]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[23].

Aktualny skład Rady Miasta i Gminy Borne Sulinowo[24]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[25].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[26]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Pietkiewicz-Chmyłkowskiej zdobył 12 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Forum Bornego Sulinowa 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Jedność" 1 mandat

W głosowaniu na Burmistrza:

Przy Radzie Miasta działają komisje[27]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Budżetowo - Gospodarcza
 • Komisja Rozwoju

Kultura

W gminie Borne Sulinowo działa Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo, które jest animatorem działań w zakresie kultury oraz sportu dzieci. CKiR prowadzi kluby i sekcje[28]:

 • Stowarzyszenie AIKIDO MATSUNAI
 • Uczniowski Ludowy Klub sportowy TAEKWONDO
 • aerobik
 • GONGI i zajęcia relaksacyjne
 • KREATYWKA - zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych
 • LADY LATIN DANCE – zajęcia taneczne tylko dla pań
 • zajęcia tanecne dla dzieci
 • Zumba

Ponadto Centrum prowadzi świetlice wiejskie na terenie gminy w miejscowościach: Dąbie, Jeleń, Juchowo, Krągi, Liszkowo, Łubowo, Nobliny, Piława, Radacz, Rakowo, Silnowo, Śmiadowo[29].

W gminie działa zespół „Jarzębiny” - w skład zespołu wchodzą mieszkańcy sołectwa Jeleń tj. Przyjezierza, Jelonka oraz Jelenia, wykonuje repertuar ludowy z terenu całej Polski, pisze również własne piosenki. Obecnie w zespole śpiewa 14 osób. W zespole jest pani Jadwiga Żonko, która jest znaną poetką i występy są przeplatane wierszami autorstwa p. Jadwigi[30].

Kultura w gminie Borne Sulinowo według danych GUS, stan na 2011 rok[31]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 4
Liczba czytelników w ciągu roku 1 006

Oświata

Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym dla szkół[32]:

Oświata w gminie Borne Sulinowo według danych GUS, stan na 2011 rok[33]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
6
Liczba dzieci w przedszkolach 216
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 576
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 363
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 70

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Borne Sulinowo działają parafie rzymskokatolickie[34]:

 • św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie (liczba wiernych: 3974 osób)
 • św. Piotra i Pawła Apostołów w Piławie (liczba wiernych: 1592 osób), która posiada kościoły filialne:
  • św. Marcina w Dąbiu
  • św. Antoniego w Juchowie
  • św. Michała Archanioła w Łącznie
  • św. Wojciecha w Okolu
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie (liczba wiernych: 1860 osób), która posiada kościoły filialne:
  • Matki Boskiej Różańcowej w Liszkowie
  • św. Antoniego w Ostrorogu
  • św. Stanisława Kostki w Starowicach
  • Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Rakowie

zakon rzymskokatolicki[35]:

 • Karmelitanki Bose - Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Ordo BMV de Monte Carmelo Carmelitarum Discalceatarum - OCD) w Bornem Sulinowie

Sport

Na terenie gminy Borne Sulinowo działają organizacje sportowe[36]:

 • Klub Sportowy "Pionier 95" w Bornym Sulinowie
 • Klub Żeglarski "Bosman" w Piławie
 • Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Łubowo
 • Ludowy Zespół Sportowy "Bricomarche" w Radaczu
 • Ludowy Zespół Sportowy „HURAGAN” w Juchowie
 • Stowarzyszenie AIKIDO "MATSUNAI"
 • Stowarzyszenie Klub Wodny "Pile"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Astron" w Bornem Sulinowie
 • Uczniowski Klub Sportowy "Juchowo"
 • Uczniowski KLub Sportowy "Orlik"
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jeleń” w Jeleniu
 • Uczniowski Klub Sportowy w Bornem Sulinowie
 • Uczniowski Klub Sportowy w Zespole Szkół w Bornem Sulinowie
 • Uczniowski Klub Sportowy w Łubowie
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - Sekcja Tenisa Stołowego w Bornem Sulinowie
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Bornem Sulinowie
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bornem Sulinowie

Obiekty sportowe na terenie gminy zarządzane przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie[37]:

 • boisko sportowe w Bornem Sulinowie,
 • boisko treningowe w Bornem Sulinowie,
 • boisko sportowe w Łubowie,
 • zaplecze socjalno-techniczne na stadionie w Bornem Sulinowie,
 • hala Sportowa, Al. Niepodległości 21, Borne Sulinowo,
 • boisko Sportowe Orlik


Sport w gminie Borne Sulinowo według danych GUS, stan na 2010 rok[38]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 8
Liczba sekcji sportowych 13
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 495
Liczba kobiet 93
Suma 588
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 423
Liczba dziewcząt 91
Suma 514

Turystyka

Szlaki turystyczne na terenie gminy Borne Sulinowo[39]:

 • Szlaki Piesze:
  • Szlak oznakowany kolorem zielonym (fragment szlaku pieszego Biały Bór - Złocieniec). Długość szlaku obejmująca teren gminy Borne Sulinowo wynosi około 30 km.
  • Szlak nieoznakowany wokół jeziora Pile o długości ponad 30 km
  • Szlak nieoznakowany o długości ponad 20 km: Borne Sulinowo – Krągi – Góra Śmiadowska – Borne Sulinowo.
 • Szlaki rowerowo-piesze:
  • "Wodny" - pomarańczowy, długości 16,5 km. Zaczyna się i kończy przy siedzibie Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie. Przebiega wzdłuŜ brzegu jeziora Pile i Długie.
  • "Bunkry"- różowy, długości 12 km. Zaczyna się i kończy przy siedzibie Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie. Biegnie przez tereny poradzieckiego poligonu.
  • "Wrzosy"- żółty, długości 35 km. Zaczyna się i kończy przy siedzibie Nadleśnictwa w Bornem Sulinowie. Przebiega przez teren poligonu poradzieckiego między Bornem Sulinowem, a miejscowością Kłomino (Gródek). Na szlaku rozległe Wrzosowiska Kłomińskie, Zalewy Nadarzyckie oraz dolina Piławy.
 • Szlaki rowerowe:
  • "Kraina odwróconego krzyża"- oznakowanie w kolorze niebieskim.
  • "Kraina małych jezior" - oznakowanie w kolorze czarnym.
  • "Nad jezioro Ciemino"- oznakowanie w kolorze czerwonym.
 • Ścieżka konna - o długości około 27 km, oznakowana pomarańczowym znakiem (koło o średnicy 60 mm), na terenie byłego poligonu w okolicach Bornego Sulinowa - 33 ścięte na ukos drewniane słupki z namalowaną białą farbą końską głową. Przebiega przez miejscowości Przybkówko – Trzemienko – Strzeszyn – Liszkowo – bród na rzece Piława – Borne Sulinowo.
 • Szlak wodny Piławy - rozpoczyna się z jeziora Komorze, biegnie przez szereg jezior gminy Borne Sulinowo. Łączna długość szlaku wynosi 85,4 km.


W gminie Borne Sulinowo na dzień 20.10.2008 r. zarejestrowano ogółem 59 obiektów bazy noclegowej z 993 miejscami noclegowymi, wśród których możemy wymienić[40]:

 • 22 gospodarstwa agroturystyczne (36% ogólnej liczby miejsc noclegowych)
 • 11 ośrodków wypoczynkowych (48% ogólnej liczby miejsc noclegowych)
 • 14 obiektów w kategorii „inne” (17% ogólnej liczby miejsc noclegowych)
 • 12 pól namiotowych/miejsc biwakowania (9% ogólnej liczby miejsc noclegowych)

Bazę gastronomiczna gminy stanowi (stanu na dzień 31.12.2008 roku) 15 obiektów, w których świadczone są usługi gastronomiczne. Wśród nich możemy wymienić[41]:

 • 5 restauracji
 • 3 kawiarnie
 • 2 bary
 • bar szybkiej obsługi
 • pizzeria
 • 2 stołówki

Obiekty turystyczne w gminie Borne Sulinowo zarządzane przez Centrum Kultury i Rekreacji Borne Sulinowo[42]:

 • plaża „Słoneczna” z terenem rekreacyjnym w Bornem Sulinowie,
 • plaża „Zielona” z placem zabaw w Bornem Sulinowie,
 • plaża z terenem rekreacyjnym w Dolnym Silnowie,
 • plaża z terenem rekreacyjnym w Piławie,
 • pole namiotowe w Noblinach,
 • pole namiotowe z terenem rekreacyjnym w Jeleniu,
 • strefa rekreacyjna w Radaczu,
 • strefa rekreacyjna w Jeleniu,
 • strefa rekreacyjna w Piławie
 • aluminiowe pomosty pływające na plaży „Słonecznej” w Bornem Sulinowie,

Demografia

W gminie Borne Sulinowo w ostatnich latach rośnie liczba mieszkańców. Przyrost naturalny jest bliski zeru i w 2012 roku wynosił 0,3 na 1000 mieszkańców. Jednak na wzrost ma wpływ utrzymujące się dodatnie saldo migracji gminnych wewnętrznych w 2012 wyniosło 17 osób a zagranicznych 1 osoba, rok wcześniej odpowiednio 70 i 9 osób. Gęstość zaludnienia w gminie Borne Sulinowo wynosi 20 osób na 1 km2[43].

Liczba ludności w gminie Borne Sulinowo na przestrzeni lat 2008 - 2012[44].
gmina Borne Sulinowo obszar wiejski gminy Borne Sulinowo
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 9 498 9 554 9 757 9 827 9 862 4 909 4 922 4 978 4 983 5 012
Kobiety 4 884 4 914 4 945 4 981 5 022 2 412 2 416 2 431 2 443 2 464
Mężczyźni 4 614 4 640 4 812 4 846 4 840 2 497 2 506 2 547 2 540 2 548

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[45]:

 • przedprodukcyjnym - 1914 osób - 19,4%
 • produkcyjnym - 6080 osób - 61,7%
 • poprodukcyjnym - 1868 osób - 18,9%


W gminie Borne Sulinowo na 100 mężczyzn przypada 104 kobiety[46].

System ochrony zdrowia

Na terenie gminy działa jeden publiczny ośrodek ochrony zdrowia z dwoma oddziałami wiejskimi[47]:

 • Borne Sulinowo, ZOZ w Bornem Sulinowie
  • Łubowo, ZOZ w Bornem Sulinowie
  • Silnowo, ZOZ w Bornem Sulinowie


Ochrona zdrowia w gminie Borne Sulinowo według danych GUS, stan na 2011 rok[48]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 3
Liczba jednostek niepublicznych 0
Suma 3
Liczba praktyk lekarskich 1
Apteki ogólnodostępne[49]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 4931

Herb

Herb Bornego Sulinowa

Herb Bornego Sulinowa zielona lipa na złotym tle, jest nawiązaniem była do nazwy małej wioski Linde (Lipa), która kiedyś znajdowała się w miejscu wybudowanego garnizonu Gross Born[50].
Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości Gminy Borne Sulinowo[51].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Ciemino Ciemino, Ciemino Małe
Dąbie Dąbie
Jeleń Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Grabno
Juchowo Juchowo, Kłosówko, Kądzielnia
Kiełpino Kiełpino, Kolanowo
Komorze Komorze
Krągi Krągi
Kucharowo Kucharowo, Grzywnik
Liszkowo Liszkowo
Łączno Łączno
Łubowo Łubowo, Strzeszyn
Nobliny Nobliny
Piława Piława, Międzylesie
Radacz Radacz, Obrąb
Rakowo Rakowo
Silnowo Silnowo, Dąbrowica, Osiczyn
Starowice Starowice, Czochryń, Jeziorna
Śmiadowo Śmiadowo
Uniemino Uniemino, Okole

Przypisy

 1. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Załącznik do Uchwały Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2004 r., Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 – 2019. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 4. Gmina Borne Sulinowo, w: Strona Starostwa Powiatowego w Szczecinku [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/bsulin.php
 5. Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Borne Sulinowo. w: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=70105
 6. Załącznik do Uchwały Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2004 r., Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 – 2019. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 7. Załącznik do Uchwały Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2004 r., Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 – 2019. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 8. Załącznik do Uchwały Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2004 r., Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 – 2019. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 9. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.06.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 10. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 – 2015, w: Strona Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 11. Załącznik do Uchwały Nr XV/171/2004 Rady Miejskiej w Bomem Sulinowie z dnia 30 kwietnia 2004 r., Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 – 2019. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 12. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka | Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&w=2931&p=2911&g=2516&typ=miejsce
 13. Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312 [online] Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19720490312
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92 [online] Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750170092
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1993 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dz.U. 1993 nr 86 poz. 400 [online] Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930860400
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta. Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 [online] Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941320671
 17. Statystyka za rok 2013, w: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek. [online] [Przeglądany 08.07.2013] Dostępny w: http://pup.szczecinek.bip.net.pl/?c=339
 18. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Obliczenia własne, na podstawie danych GUS Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg stanu na 31.05.2013 r.
 20. Metoda współczynnika lokalizacji (metoda współczynnika specjalizacji Florence’a) Współczynnik ten pozwala na identyfikację funkcji wyspecjalizowanych, egzogenicznych decydujących o znaczeniu miasta w kraju. Współczynnik pozwala nam ustalić, czy miasto wytwarza dobra i usługi tylko na rynek lokalny, czy też „wysyła” je również na zewnątrz, czyli pełni w danej dziedzinie funkcje egzogeniczne. Za: Przybyła, Katarzyna, Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010. ISBN 978-83-7717-029-8
 21. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. w: Statut Gminy - Uchwała Nr IV/38/2003 [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69123
 22. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, w: Organy Gminy, Burmistrz Bornego Sulinowa. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69132
 23. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Szczecineckiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostepny w: http://www.um.szczecinek.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=3123&bar_id=522
 24. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, w: Organy Gminy, Rada Miejska, Skład Rady Miejskiej. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69129
 25. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 26. Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, w: Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat szczecinecki - gm. Borne Sulinowo. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321504.html
 27. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, w: Organy pomocnicze, Komisje Rady Miejskiej. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69135
 28. Kluby i sekcje w: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.ckir.bornesulinowo.pl/cms/?page_id=43
 29. Wykaz Świetlic podległych Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.ckir.bornesulinowo.pl/cms/?page_id=33
 30. Zespół „Jarzębiny” w: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.ckir.bornesulinowo.pl/cms/?page_id=614
 31. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 32. Miejskie jednostki organizacyjne, Jednostki Budżetowe. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69143
 33. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 34. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 35. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 36. Organizacje pozarządowe w powiecie szczecineckim, w: Strona internetowa starostwa powiatowego w Szczecinku. [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.powiat.szczecinek.pl/stow/index.php
 37. Wykaz Terenów Rekreacyjnych i sportowych, zagospodarowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji, w: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.ckir.bornesulinowo.pl/cms/?page_id=29
 38. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 39. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 – 2015, w: Strona Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 40. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 – 2015, w: Strona Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 41. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 – 2015, w: Strona Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=640
 42. Wykaz Terenów Rekreacyjnych i sportowych, zagospodarowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji, w: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie [online] [Przeglądany 20.06.2013] Dostępny w: http://www.ckir.bornesulinowo.pl/cms/?page_id=29
 43. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Borne Sulinowo. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 44. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Borne Sulinowo. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 45. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Borne Sulinowo. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 46. Bank Danych Lokalnych GUS, w: Portret gminy Borne Sulinowo. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 47. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 48. Portret gmina Borne Sulinowo. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 49. Dane z 2012 roku.
 50. Historia, w: Archiwalna Strona internetowa Miasta i gminy Borne Sulinowo [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.archiwum.bornesulinowo.pl/Historia/historia.htm
 51. Granice i zarząd organów pomorniczych Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. [Przeglądany 05.06.2013] Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. Dostępny w http://www.bip.bornesulinowo.pl/index.php?id=69140

Bibliografia

 • Dziennik Ustaw 1972 nr 49 poz. 312
 • Dziennik Ustaw 1975 nr 17 poz. 92
 • Dziennik Ustaw 1993 nr 86 poz. 400
 • Dziennik Ustaw 1994 nr 132 poz. 671
 • Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151.
 • Kociuba, Jarosław, Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Szczecin: Walkowska Wydawnictwo, 2012.
 • Statut Gminy Borne Sulinowo
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2004 - 2019.
 • Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Borne Sulinowo na lata 2009 – 2015

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski