Gmina Połczyn-Zdrój

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Połczyn-Zdrój
Gmina Połczyn-Zdrój
Nazwa niemiecka Bad Polzin
Powiat świdwiński
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw xxx
Liczba miejscowości xxx
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Połczyn-Zdrój – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim.

Geografia

Mapa Gminy Połczyn Zdrój

Położenie

Gmina Połczyn-Zdrój leży w środkowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w południowo-wschodniej części powiatu świdwińskiego, graniczy z ośmioma gminami: Tychowo, Barwice, Czaplinek, Złocieniec (przez jez. Siecino), Ostrowice, Świdwin, Rąbino, Białogard. Leży na styku powiatów: Świdwin, Białogard, Szczecinek i Drawsko Pomorskie.

Klimat

Klimat gminy wykazuje charakter przejściowy pomiędzy klimatem morskim, a klimatem kontynentalnym. Część północna powiatu pokryta przeważnie równinnymi terenami sandrowymi wykazuje cechy klimatu morskiego. Pozostała część południowa i centralna, zróżnicowana konfiguracyjnie, wykazuje cechy klimatu kontynentalnego. Okres wegetacyjny rozpoczyna się około 5 kwietnia i kończy się w listopadzie. W okresie wiosennym przeważają wiatry suche i często mroźne z północy i wschodu, a w okresie letnim przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, przynoszące deszcz, w okresie zimy przeważają ciepłe wiatry południowo-zachodnie i zachodnie przynoszące zmianę pogody. Obszar gminy położony jest w obrębie trzech krain klimatycznych. Do krainy II obejmującą Krainę Gryficko-Białogardzką należy część północna powiatu, część środkowa powiatu leży w krainie III – w Pasie Północnego Pojezierza Pomorskiego, a część południowa w krainie V – Pasie Środkowego Pojezierza Pomorskiego. Klimat powiatu charakteryzuje się następującymi cechami[1]:

Charakterystyka poszczególnych krain klimatycznych, które obejmują swoim zasięgiem powiat świdwiński[2].
Kraina II Kraina III Kraina V
średnia temperatura roczna 7,5-7,9 °C 7,0-7,7 °C 7,0-7,3 °C
średnia temperatura okresu V-VII 14,0-14,5 °C 14,0-14,5 °C 13,7-14,7 °C
liczba dni gorących w roku 13-19 dni 13-18 dni 18-22 dni
data początku zimy 03-06.12 31.12-06.01 13.12-02.01
długość okresu wegetacyjnego 215-218 208-215 208-215
długość okresu zimowego 45-65 55-70 65-90
suma opadów atmosferycznych w roku 600-650 650-800 550-650
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180-200 180-215 175-210
liczba dni z pokrywą śniegu 40-45 40-55 45-65

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy znajdują się jeziora[3]:

Rzeki przepływające przez teren gminy[4]:

 • Rega
 • Wogra
 • Mogilica
 • Bliska Struga,
 • Bukowa
 • Dębnica
 • Drawa i jej dopływy:
  • Rakon
  • Kokna

Przyroda

Lasy w gminie Połczyn-Zdrój zajmują obszar 13.067 ha, a lesistość gminy wynosi 36,51 %. Na terenach poza ekosystemami leśnymi szczególnie ważna i bezcenną rolę odgrywają zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, przydrożne, w obniżeniach terenowych, wzdłuż cieków oraz starodrzewy cmentarne i parkowe. Na terenie gminy stwierdzono występowanie na terenie gminy 44 gatunków roślin chronionych, z tego 23 gatunki podlegające ochronie ścisłej i 21 gatunków podlegających ochronie częściowej.

Zgodnie z regionalizacją zoograficzną (Kondracki 1988), gmina Połczyn-Zdrój została zakwalifikowana do krainy południowobałtyckiej, dzielnicy bałtyckiej. Na terenie gminy stwierdzono 155 gatunków kręgowców. Z ryb objęto częściową ochroną gatunkową łososia oraz ochroną gatunkową strzeblę potokową i śliza. Z płazów objęto ochroną gatunkową 12 gatunków, gadów – 5 gatunków, a mianowicie: jaszczurkę żyworodną, jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą. Z ogólnej liczby występujących ptaków (160 gatunków), na terenie powiatu występują następujące gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: bąk, bielik, bocian czarny, czeczotka, gągoł, kania czarna, kania ruda, kormoran czarny, kulik wielki, łęczak, orlik krzykliwy, puchacz, rybołów, świstun. Występują tu także 3 gatunki z europejskiej czerwonej listy zagrożonych wyginięciem: bielik, derkacz i kania ruda. Pod ochrona gatunkową ssaków znajduje się 14 gatunków, z których jeden wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – wydra. Występują też 3 gatunki z Europejskiej Czerwonej Listy Zwierząt zagrożonych wyginięciem – gacek wielkouch, nocek duży i wydra[5].


Drawski Park Krajobrazowy obejmuje południowo-środkową część gminy Połczyn-Zdrój. Powierzchnia parku wynosi 41430 ha, a otuliny 22212 ha, z tego na terenie gminy i miasta Połczyn-Zdrój obejmuje obszar 11920 ha, a otuliny 987,9 ha[6].


Obszary Naruta2000 znajdujące się na terenie gminy[7]:

 • PLH320007 - Dorzecze Parsęty, o pow. 27710,4 ha
 • PLH320039 - Jeziora Czaplineckie, o pow. 31949,3 ha
 • PLB320019 - Ostoja Drawska, o pow. 153906,1 ha

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Rozwój przemysłu koncentruje się przede wszystkim na takich sektorach gospodarki jak: przemysł przetwórczy, rolno–spożywczy i drzewny. Największe zakłady prowadzące działalność produkcyjną, to:

 • ŚWITAŁA – INTERNATIONAL sp. z o.o. – w Redle
 • Zakłady Przemysłu Drzewnego w Kołaczu,
 • Wytwórnia Wody Źródlanej S.A.
 • Pomerania Frucht Sp. z o.o. w Dziwogórze
 • KiM Czarnkowie – przerób ryb morskich i słodkowodnych,

Ponadto Połczyn-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, który korzysta ze znakomitej jakości borowiny, solanek i niepowtarzalnego, łagodnego mikroklimatu. Na jego terenie znajduje się Uzdrowisko Połczyn S.A. w skład którego wchodzą 4 Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego: Gryf, Irena, Podhale, Borkowo[8].


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[9]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 71
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 4
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 145
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 10
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 8
Sekcja F - Budownictwo 204
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 408
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 70
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 39
Sekcja J - Informacja i komunikacja 10
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 34
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 273
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 80
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 37
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8
Sekcja P - Edukacja 52
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 128
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 102
Ogółem 1 705

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Połczyn-Zdrój jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Połczynie-Zdroju funkcję burmistrza sprawuje Barbara Nowak. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy. Zastępcą Burmistrza Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju jest Mirosław Pierz[10]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[11].
Aktualny skład Rady Miasta Połczyn-Zdrój[12]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[13].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[14]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców SOLIDNA GMINA uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców "WYBORY 2010" uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców MOJA GMINA uzyskał 3 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców WIESŁAW PARTACZ NIEZALEŻNY uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców ROBERTA HALEC uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców EDMUNDA GRADZIKA NIEZRZESZONY uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców POŁCZYN REANIMACJA nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców GMINA PRZYSZŁOŚCI nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA POWIATOWA nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W ŚWIDWINIE nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców "AKTYWNA WIEŚ" nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców ALINY WIŚNIEWSKIEJ - NIEZRZESZONA nie uzyskał mandatu


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zenon Maksalon - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1594, co stanowiło 44.07%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Arkadiusz Zborowski - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 1394, co stanowiło 38.54%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Tomasz Sadura - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 629, co stanowiło 17.39%
 • Marek Dariusz Kowalski - nie należy do partii politycznej , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość - liczba oddanych głosów 321, co stanowiło 5.10%
 • Roman Edward Kozubek - członek Platformy Obywatelskiej RP - liczba oddanych głosów 697, co stanowiło 11.07%
 • Józef Szczepan Nizioł - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 776, co stanowiło 12.32%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Barbara Nowak - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 2770, co stanowiło 43.99%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Wiesław Partacz - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 610, co stanowiło 9.69%
 • Edward Sak - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 579, co stanowiło 9.19%
 • Kazimierz Adam Tutur - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 544, co stanowiło 8.64%

W drugiej turze wyborów:

 • Józef Szczepan Nizioł - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 1 319, co stanowiło 36,00%
 • Barbara Nowak - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 2 345, co stanowiło 64,00%, kandydat wybrany burmistrzem


Przy Radzie Miasta działają komisje[15]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Uzdrowiskowa
 • Komisja Budżetowa
 • Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Wiejska i Ochrony Środowiska
 • Komisja Kultury i Sportu
 • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Komisja Oświaty i Bezpieczeństwa

Kultura

Kultura w gminie Połczyn Zdrój według danych GUS, stan na 2012 rok[16]:
Biblioteki[17]
Liczba bibliotek 5
Liczba czytelników w ciągu roku 1 002

Oświata

Oświata w gminie Połczyn Zdrój według danych GUS, stan na 2012 rok[18]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
6
Liczba dzieci w przedszkolach 483
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 794
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 446
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 79
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 354
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 46

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Połczyn-Zdrój działają parafie rzymskokatolickie[19]:

 • św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Połczynie Zdroju, liczba wiernych 3 999
 • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, liczba wiernych 5 230
  • punkt odprawiania mszy w Zajączkówku
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toporzyku, liczba wiernych 1 062, posiadająca kościoły filialne:
  • św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gawrońcu
  • św. Alojzego Gonzagi w Starym Resku
  • oraz punkty odprawiania mszy w Cieminku (gmina Ostrowice) oraz Smołdzięcinie (gmina Ostrowice)
 • św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Ostrym Bardo, liczba wiernych 1 390, posiadająca kościoły filialne:
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biernowie (gmina Rąbino)
  • Wniebowzięcia NMP w Buślarach
  • św. Jadwigi Śląskiej w Starym Ludzicku
  • oraz punkt odprawiania mszy w Łośnicy


W Połczynie-Zdroju znajduje się rzymskokatolicki zakon żeński[20]:

 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis - FMA lub CMW) - Salezjanki

Sport

Sport w gminie Połczyn Zdrój według danych GUS, stan na 2012 rok[21]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 7
Liczba sekcji sportowych 20
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 561
Liczba kobiet 190
Suma 571
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 465
Liczba dziewcząt 175
Suma 640

Turystyka

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[22].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 15 859 15 867 16 210 16 062 15 970 15 813
Kobiety 8 212 8 220 8 294 8 201 8 157 8 075
Mężczyźni 7 647 7 647 7 916 7 861 7 813 7 738

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[23]:

 • przedprodukcyjnym - 2 640 osób - 16,7%
 • produkcyjnym - 10 173 osób - 64,3%
 • poprodukcyjnym - 3 000 osób - 19%


W gminie Połczyn Zdrój na 100 mężczyzn przypada 104 kobiet[24].

System ochrony zdrowia

Wśród instytucji opieki zdrowotnej znajdują się[25]:

 • szpital powiatowy
 • 2 szpitale uzdrowiskowe
 • 3 sanatoria
 • przychodnie, apteki i gabinety lekarskie.


Połczyn-Zdrój jest uznanym leczniczo zdrojowiskiem nizinnym borowinowym. Dzięki odpowiedniemu klimatowi, naturalnym źródłom solankowym i mineralnym oraz bogatym złożom borowiny, w Połczynie Zdroju można leczyć[26]:

 • schorzenia choroby układu ruchu (ortopedyczne),
 • choroby reumatyczne,
 • stany po urazach i operacjach,
 • schorzenia neurologiczne, w tym choroby obwodowego układu nerwowego
 • choroby kardiologiczne
 • choroby ginekologiczne w tym bezpłodność,
 • osteoporozę,
 • mózgowe porażenia dziecięce,
 • nerwice,
 • schorzenia układu oddechowego


W gminie Połczyn-Zdrój świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej realizują[27]:

 • Gabinet Lekarza Rodzinnego Krzysztof Darski
 • Eskulap S.C.
 • Medyk S.C.
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Promyk"
 • SP ZOZ MSW
Ochrona zdrowia w gminie Połczyn Zdrój według danych GUS, stan na 2011 rok[28]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 8
Suma 8
Liczba praktyk lekarskich 7
Apteki ogólnodostępne[29]
Liczba aptek ogólnodostępnych 4
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 953

Herb

Herb Połczyna-Zdroju
Flaga Połczyna-Zdroju

Herb oraz flaga miasta i gminy Połczyn-Zdrój zostały opisane w Statucie Gminy. Herbem gminy jest tarcza herbowa dwudzielna na słup. Po prawej (heraldycznej) stronie w polu srebrnym (białym) pas czerwony. Po stronie lewej, w polu srebrnym na trzech zielonych wzgórzach trzy krzewy winorośli zielone z winnymi gromami niebieskimi, wsparte na tyczkach złotych (żółtych)[30]. Widniejący poziomy czerwony pas to godło byłych właścicieli Manteufflów[31].


Flaga wywodzi się z herbu gminy. Barwy flagi nawiązują do barwy na tarczy herbowej czerwona i srebrna (biała) oraz niebieska i srebrna (biała). Flaga podzielona jest i w słup i w pas na cztery równej wielkości prostokątne pola. W polu 1 i 4 barwa srebrna (biała), romb w pas czerwony. W polu 2 i 3 barwa niebieska. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8.[32]


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Połczyn Zdrój[33].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Bolkowo Bolkowo, Tychówko
Bronowo Bronowo, Bronówko, Brzozowica, Grabno, Imienko, Jaźwiny, Karwie, Bronowo, Skarbimierz
Brusno Brusno, Karsin, Kocury
Buślary Buślary, Przyrówko, Buślarki, Łężek, Buślary, Nowe Ludzicko
Czarnkowie Czarnkowie, Milice
Gaworkowo Gaworkowo, Jelonki
Kołacz Kołacz, Kołaczek, Zaborze, Sękorady
Lipno Lipno, Kłokowo
Łęgi Łęgi
Łośnica Łośnica, Łąkówko
Nowe Resko Nowe Resko, Stare Resko, Kapice
Ogartowo Ogartowo
Ogrodno Ogrodno, Ogartówko, Połczyńska
Ostre Bardo Ostre Bardo
Popielewo Popielewo, Brzękowice, Pasieka, Zdroje, Popielewko, Popielawy
Przyrowo Przyrowo, Dziwogóra
Redło Redło
Sucha Sucha, Borkowo
Szeligowo Szeligowo, Gromnik, Zdropiska
Toporzyk Toporzyk, Dobino, Kłokówko, Nowe Borne, Nowy Toporzyk, Gawroniec, Grzybnica, Słowianki
Wardyń Górny Wardyń Górny, Wardyń Dolny, Żołędno
Zajączkowo Zajączkowo, Międzyborze, Ostrowąs, Plebanówka, Zajączkowo, Widów
Zajączkówko Zajączkówko, Borucino, Rzęsna

Przypisy

 1. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 2. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 3. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 01.07.2014]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 4. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 5. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 6. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 7. Lista obszarów, w: Natura 2000 a turystyka, Katalog obszarów Natura 2000. [online] [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&nazwa_obsz=&w=2931&p=2912&g=1486&ssaki=&ptaki=&gady=&plazy=&ryby=&bezkregowce=&rosliny=&siedliska=&typyKrajobrazu=&istn_ochr_prz=
 8. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Świdwinie [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://bip.powiatswidwinski.pl/index.php?id=41309
 9. Portret gminy Połczyn Zdrój W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Organizacja działania samorządu > Organy Gminy (Rada Miejska i Burmistrz) > Burmistrz w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=11113
 11. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 12. Organy Gminy (Rada Miejska i Burmistrz) > Rada Miejska, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: hhttp://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=11115
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 14. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński - gm. Połczyn-Zdrój. w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w:
 15. Organy Gminy (Rada Miejska i Burmistrz) > Rada Miejska w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=26810
 16. Portret gmina Połczyn Zdrój W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Dane z 2012 roku.
 18. Portret gmina Połczyn Zdrój W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 20. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 21. Portret gminy Połczyn Zdrój W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Portret gmina Połczyn Zdrój., w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Portret gminy Połczyn Zdrój, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 26. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 27. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/lekarze_rodzinni.htm
 28. Portret gminy Połczyn Zdrój, W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 29. Dane z 2013 roku.
 30. Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 r. Statut Gminy Połczyn-Zdrój. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Połczyn-Zdój [online] [Przeglądany w 30.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=26795
 31. Białecki Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 32. Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 r. Statut Gminy Połczyn-Zdrój. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Połczyn-Zdój [online] [Przeglądany w 30.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=26795
 33. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też