Mikołaj Dudarenko

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mikołaj Dudarenko
artysta muzyk, pedagog
brak zdjecia
Data urodzenia 3 maja 1902
Miejsce urodzenia Wilno
Data śmierci 9 października 1990
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 69C-7-5)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Mikołaj Dudarenko – artysta muzyk, skrzypek, altowiolista, dyrygent, pedagog

Życiorys

Mikołaj Dudarenko (także Mikołaj Doderonek-Dudarenko) urodził się 3 maja 1902 roku w Wilnie. Był synem Aleksandra i Marcjanny z Kordisów. Studiował w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie. W 1932 roku ukończył studia ze specjalnością muzyka skrzypka i altowiolisty. Początkowo pracował w wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia. Później związał się z Operą Warszawską. Po powrocie do Wilna został zaangażowany na stanowisku kierownika muzycznego Teatru Miejskiego. Równocześnie uczył muzyki w Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie. Do wybuchu wojny koncertował m.in. w Wilnie i w Królewcu.

W czasie okupacji zaanga­żował się do Filharmonii Litewskiej. Wywieziony na roboty w głąb Niemiec, pracował jako robotnik w fabryce chemicznej.

Na początku lutego 1946 roku wraz z rodziną przyjechał do Gorzowa, gdzie został zatrudniony w Wydziale Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego. Wstąpił do reaktywowanego po wojnie Związku Zawodowego Muzyków. Jako skrzypek wziął udział w jednym z pierwszych koncertów organizowanych w Gorzowie. Na Walnym Zebraniu Muzyków w lipcu 1946 roku od prof. Ludwika Kacperskiego, zasłużonego działacza muzycznego, otrzymał propozycję objęcia kierownictwa Miejskiej Orkiestry Symfonicznej. Stan orkiestry, która liczyła 9 muzyków, uzupełnił muzykami z orkiestry wojskowej oraz solistami, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie. Pierwszy koncert orkiestry z jego udziałem i pod jego batutą odbyły się już 16 lipca 1946 roku. Na początku 1948 roku, z okazji 3 rocznicy objęcia przez władze polskie tzw. Ziem Zachodnich, wraz z nauczycielami szkoły muzycznej i Orkiestrą Miejską wziął udział w okolicznościowym koncercie, grając na skrzypcach utwory Różyckiego, Czajkowskiego i Rimskiego-Korsakowa. Jako solista współpracował też z Orkiestrą 4 Pułku Saperów w Gorzowie.

Będąc członkiem Miejskiej Rady Narodowej wielokrotnie zabiegał w Zarządzie Miejskim o finansowanie orkiestry symfonicznej (dotacja na zakup instrumentów i wynagrodzenia dla członków orkiestry), jednak bezskutecznie. Zniechęcony odmową, w czerwcu 1948 roku wyjechał do Szczecina.

Tu podjął pracę nauczyciela gry na skrzypcach w Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego, a później w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej (obecnie Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego), gdzie prowadził m.in. sekcję instrumentów smyczkowych.

W swojej długoletniej karierze pedagogicznej uczył niemal we wszystkich rodzajach szkół i placówek muzycznych, m.in. w podstawowej szkole muzycznej, gimnazjum, szkołach muzycznych I i II stopnia oraz w wyższej szkole muzycznej. Wykształcił wielu absolwentów, którzy pracują w Filharmonii Szczecińskiej, placówkach kultury i w szkolnictwie muzycznym.

W Szczecinie grywał w orkiestrach radiowych, symfonicznych i w zespołach kameralnych. Był koncertmistrzem Filharmonii Szczecińskiej. Od połowy lat 60. brał udział w popularnych koncertach przy świecach i kawie w Zamku Książąt Pomorskich.

W 1967 roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej, dając liczne koncerty ze stowarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Państwowej Filharmonii Szczecińskiej, m.in. w Choszcznie i w Szczecinie.

Z żoną Niną z d. Rymas (1907-1983) miał troje dzieci. Syn Iwo (1930-2017) był artystą muzykiem, związanym m.in. z Teatrem Muzycznym w Szczecinie.

Zmarł 9 października 1990 roku w Szczecinie. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym (kw. 69C-7-5).Z rodzinnego archiwumBibliografia

  • Zofia Nowakowska, Początki życia muzycznego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945–1950, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2012 nr 19, s. 177-198


Inne źródła

  • Dokumenty ze zbiorów Aleksandra Dudarenki
  • Informacje uzyskane od Teresy i Aleksandra Dudarenków
  • Programy Filharmonii Szczecińskiej
IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz