Połczyn-Zdrój

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Połczyn-Zdrój
Połczyn-Zdrój
Nazwa niemiecka Bad Polzin
Powiat połczyński
[ Strona internetowa miejscowości.]

Połczyn-Zdrój (niem. Bad Polzin) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim.

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Przyroda

W latach 1836-39 osuszono tereny nadwogrzańskie na południe od miasta, na których założono park. W 1903 r. obszar parku znacznie został powiększony. Obecnie Park Zdrojowy ma powierzchnię około 80 ha. W całym parku rośnie około 7 tyś. starych drzew, liczących od 100 do 160 lat. Najliczniej, bo są w 60% reprezentowane są tutaj świerki pospolite, klony pospolite, dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate i różne odmiany wierzb. W zbiorze dendrologicznym parku 35% stanowią lipy drobnolistne, wiązy górskie, jawory, jesiony wyniosłe, olchy czarne, topole i modrzewie europejskie. Pozostałe 5% drzew jest prawdziwą ozdobą parku. Są to bowiem okazy egzotyczne, pochodzące z terenów o odmiennych od Polski cechach środowiska geograficznego. A oto niektóre tylko okazy drzew i krzewów iglastych: świerki (serbski, biały, sitkajski, kaukaski, Engelmana), sosny (górska, Banksa), jodły (Weischa, wonna, biała), cyprysiki nutkajskie, cisy pospolite i inne. W grupie drzew liściastych na uwagę zasługują: lipy (amerykańska, srebrzysta, pośrednia), orzech (czarny, szary), dąb czerwony, klon srebrzysty i inne[1].


W Połczynie Zdroju można wskazać kilka tzw. pomników i zabytków przyrody, które wzbogacają walory naturalne regionu. Zalicza się do nich[2]:

 • park zdrojowy,
 • liczne ponad 100- letnie dęby
 • las bukowy
 • pojedyncze drzewa, takie jak: jodła Jeffrey’a, orzesznik gorzki, cisy, orzech czarny i szary, topola czarna, jodła kalifornijska, cypryśniki błotne, buk strzępolistny.

Historia

Fragment mapy z 1936 roku

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Połczyn-Zdrój jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Połczynie-Zdroju funkcję burmistrza sprawuje Barbara Nowak. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy. Zastępcą Burmistrza Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju jest Mirosław Pierz[3]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[4].
Aktualny skład Rady Miasta Połczyn-Zdrój[5]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[6].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[7]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców SOLIDNA GMINA uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców "WYBORY 2010" uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców MOJA GMINA uzyskał 3 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy PLATFORMA OBYWATELSKA RP uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców WIESŁAW PARTACZ NIEZALEŻNY uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców ROBERTA HALEC uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców EDMUNDA GRADZIKA NIEZRZESZONY uzyskał 1 mandat w radzie
 • Komitet Wyborczy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców POŁCZYN REANIMACJA nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców GMINA PRZYSZŁOŚCI nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA POWIATOWA nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W ŚWIDWINIE nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców "AKTYWNA WIEŚ" nie uzyskał mandatu
 • Komitet Wyborczy Wyborców ALINY WIŚNIEWSKIEJ - NIEZRZESZONA nie uzyskał mandatu


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zenon Maksalon - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1594, co stanowiło 44.07%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Arkadiusz Zborowski - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 1394, co stanowiło 38.54%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Tomasz Sadura - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 629, co stanowiło 17.39%
 • Marek Dariusz Kowalski - nie należy do partii politycznej , popierany przez Prawo i Sprawiedliwość - liczba oddanych głosów 321, co stanowiło 5.10%
 • Roman Edward Kozubek - członek Platformy Obywatelskiej RP - liczba oddanych głosów 697, co stanowiło 11.07%
 • Józef Szczepan Nizioł - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 776, co stanowiło 12.32%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Barbara Nowak - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 2770, co stanowiło 43.99%, kandydat przeszedł do drugiej tury wyborów
 • Wiesław Partacz - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 610, co stanowiło 9.69%
 • Edward Sak - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 579, co stanowiło 9.19%
 • Kazimierz Adam Tutur - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 544, co stanowiło 8.64%

W drugiej turze wyborów:

 • Józef Szczepan Nizioł - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 1 319, co stanowiło 36,00%
 • Barbara Nowak - nie należy do partii politycznej - liczba oddanych głosów 2 345, co stanowiło 64,00%, kandydat wybrany burmistrzem


Przy Radzie Miasta działają komisje[8]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Uzdrowiskowa
 • Komisja Budżetowa
 • Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego
 • Komisja Wiejska i Ochrony Środowiska
 • Komisja Kultury i Sportu
 • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Komisja Oświaty i Bezpieczeństwa

Gospodarka i infrastruktura

Połczyn-Zdrój należy do nielicznej grupy miast dla których głównym czynnikiem miastotwórczym było lecznictwo uzdrowiskowe[9]. Szczególne znaczenie w Mieście uzdrowiskowym odgrywa także turystyka, która jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców Miasta i Gminy Połczyn–Zdrój. Do największych pracodawców w Połczynie–Zdroju należy Uzdrowisko Połczyn SA – ok. 200 osób zatrudnionych; Nadleśnictwo Połczyn – ok. 60 osób. W mieście znajdują się 4 Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego i 3 sanatoria prywatne. Miasto pełni funkcję centrum opieki zdrowotnej i uzdrowiskowej. Znajduje się tu także hotel, szpital powiatowy, zespoły opieki zdrowotnej. W Połczynie - Zdroju mieszczą się tylko 4 zakłady produkcyjne. Działają tu dwie wytwórnie wód: Wytwórnia Wód Mineralnych "Perła Połczyńska" oraz Wytwórnia Wody Źródlanej "Połczyn-Zdrój" SA. W mieście znajduje się Browar Połczyn-Zdrój. Produkuje się tu także maszyny i urządzenia rozlewnicze, etykietujące i pakujące[10].


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2013[11]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 22
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 4
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 78
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 8
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 5
Sekcja F - Budownictwo 130
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 287
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 42
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 27
Sekcja J - Informacja i komunikacja 6
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 27
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 236
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 59
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 23
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4
Sekcja P - Edukacja 36
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 99
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 18
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 78
Ogółem 1 189

Kultura

Kultura w Połczynie Zdroju według danych GUS, stan na 2012 rok[12]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 594

Oświata

Oświata w Połczynie Zdroju według danych GUS, stan na 2012 rok[13]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
3
Liczba dzieci w przedszkolach 353
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 535
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 347
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 79
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 354
Szkoły policealne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 46

Kościoły i związki wyznaniowe

W Połczynie-Zdróju działają parafie rzymskokatolickie[14]:

 • św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, liczba wiernych 3 999
 • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, liczba wiernych 5 230


W Połczynie-Zdroju znajduje się rzymskokatolicki zakon żeński[15]:

 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis - FMA lub CMW) - Salezjanki

Sport

Sport w Połczynie Zdroju według danych GUS, stan na 2012 rok[16]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 5
Liczba sekcji sportowych 13
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 498
Liczba kobiet 155
Suma 653
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 421
Liczba dziewcząt 152
Suma 573

Turystyka

Połczyn-Zdrój jest kurortem znanym w Polsce i za granicą. W oparciu o bogate złoża znakomitej jakości borowiny i permskich solanek miasto z powodzeniem podtrzymuje i rozwija ponad 300-letnie tradycje uzdrowiskowe. [do ukończenia]

Demografia

Liczba ludności w Połczynie Zdroju na przestrzeni lat 2008 - 2013[17].
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem 8 493 8 463 8 649 8 523 8 529 8 444
Kobiety 4 534 4 531 4 557 4 482 4 477 4 439
Mężczyźni 3 959 3 932 4 092 4 041 4 052 4 005


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[18]:

 • przedprodukcyjnym - 1 272 osób - 15,1%
 • produkcyjnym - 5 325 osób - 63,1%
 • poprodukcyjnym - 1 847 osób - 21,9%


W Połczynie Zdroju na 100 mężczyzn przypada 111 kobiet[19].

System ochrony zdrowia

Połczyn-Zdrój jest uznanym leczniczo zdrojowiskiem nizinnym borowinowym. Dzięki odpowiedniemu klimatowi, naturalnym źródłom solankowym i mineralnym oraz bogatym złożom borowiny, w Połczynie Zdroju można leczyć[20]:

 • schorzenia choroby układu ruchu (ortopedyczne),
 • choroby reumatyczne,
 • stany po urazach i operacjach,
 • schorzenia neurologiczne, w tym choroby obwodowego układu nerwowego
 • choroby kardiologiczne
 • choroby ginekologiczne w tym bezpłodność,
 • osteoporozę,
 • mózgowe porażenia dziecięce,
 • nerwice,
 • schorzenia układu oddechowego

W Połczynie-Zdroju świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej realizują[21]:

 • Gabinet Lekarza Rodzinnego Krzysztof Darski
 • Eskulap S.C.
 • Medyk S.C.
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Promyk"
 • SP ZOZ MSW
Ochrona zdrowia w Połczynie Zdroju według danych GUS, stan na 2012 rok[22]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 8
Suma 8
Liczba praktyk lekarskich 6
Apteki ogólnodostępne[23]
Liczba aptek ogólnodostępnych 4
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 111

Herb

Herb Połczyna-Zdroju
Flaga Połczyna-Zdroju

Herb oraz flaga miasta i gminy Połczyn-Zdrój zostały opisane w Statucie Gminy. Herbem gminy jest tarcza herbowa dwudzielna na słup. Po prawej (heraldycznej) stronie w polu srebrnym (białym) pas czerwony. Po stronie lewej, w polu srebrnym na trzech zielonych wzgórzach trzy krzewy winorośli zielone z winnymi gromami niebieskimi, wsparte na tyczkach złotych (żółtych)[24]. Widniejący poziomy czerwony pas to godło byłych właścicieli Manteufflów[25].


Flaga wywodzi się z herbu gminy. Barwy flagi nawiązują do barwy na tarczy herbowej czerwona i srebrna (biała) oraz niebieska i srebrna (biała). Flaga podzielona jest i w słup i w pas na cztery równej wielkości prostokątne pola. W polu 1 i 4 barwa srebrna (biała), romb w pas czerwony. W polu 2 i 3 barwa niebieska. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:8.[26]


Zabytki

Na terenie Połczyna-Zdroju znajdują się obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków[27]:

 • park zdrojowy - numer wpisu - 672 z dnia 29.06.1978
 • browar ul. Piwna 10 - numer wpisu - 222 z dnia 29.07.2005
 • młyn wodny, ul. Szosa Rąbińska 5 - numer wpisu - 912 z dnia 27.10.1976
 • kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - numer wpisu - 539 z dnia 30.12.1965
 • zamek - numer wpisu - 91 z dnia 25.05.1955
 • teren Starego Miasta - numer wpisu - 491 z dnia 15.05.1965
 • kamieniczka z oficynami, ul. 5 Marca 21 - numer wpisu - 1226/1-2 z dnia 03.10.1991

Pomniki

Osoby urodzone w miejscowości

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 2. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 3. Organizacja działania samorządu > Organy Gminy (Rada Miejska i Burmistrz) > Burmistrz w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=11113
 4. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 5. Organy Gminy (Rada Miejska i Burmistrz) > Rada Miejska, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: hhttp://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=11115
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 7. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat świdwiński - gm. Połczyn-Zdrój. w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w:
 8. Organy Gminy (Rada Miejska i Burmistrz) > Rada Miejska w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online] [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=26810
 9. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 10. Uchwała Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju nr LIII/451/2010 z dnia 29.09.2010r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Połczyn-Zdrój na lata 2010-2020 Gmina Połczyn-Zdrój. W: Buletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=145580
 11. Portret miasto Połczyn Zdrój W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Portret miasta Połczyn Zdrój, w: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Portret miasta Połczyn Zdrój. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 14. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 15. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 16. Portret miasta Połczyn Zdrój W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret miasto Połczyn Zdrój, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret miasta Połczyn Zdrój, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.06.2014] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Portret miasta Połczyn Zdrój, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Uchwała Nr XXII/196/2004 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Gminny Plan Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju [online]. [Przeglądany 26.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=139556
 21. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.06.2014] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/lekarze_rodzinni.htm
 22. Portret miasto Połczyn Zdrój. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.06.2014]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Dane z 2013 roku.
 24. Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 r. Statut Gminy Połczyn-Zdrój. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Połczyn-Zdój [online] [Przeglądany w 30.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=26795
 25. Białecki Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 26. Uchwała Nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 r. Statut Gminy Połczyn-Zdrój. W: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Połczyn-Zdój [online] [Przeglądany w 30.06.2014] Dostępny w: http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=26795
 27. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.06.2014] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też