Spółki komunalne Szczecina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spółki komunalne Szczecinaprzedsiębiorstwa, których właścicielem są mieszkańcy Szczecina. W praktyce właścicielem i założycielem tych spółek jest osoba prawna - zarząd miasta, np. Prezydent Miasta Szczecin (jako urząd). Są to wyodrębnione prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostki prowadzące działalność gospodarczą, mające świadczyć określone usługi na rzecz całej społeczności miejskiej, zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Realizują zadania własne samorządu[1], określone w art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym[2], z których najważniejsze to:

  • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości i wywóz oraz utylizacja śmieci; ochrona środowiska naturalnego,
  • zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i cieplną,
  • lokalny transport publiczny i drogi gminne,
  • ochron zdrowia, pomoc społeczna, kultura i edukacja, sport,
  • gminne budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej i administracyjne.

Ważniejsze spółki z udziałem Miasta Szczecina

Przypisy

Linki zewnętrzne
IES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak