Tuczno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
'
Dzielnica brak.jpg
Nazwa niemiecka Tütz
Powiat wałecki
Gmina Tuczno
Prawa miejskie 1331
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Tuczno (niem. Tütz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tuczno.

Geografia

Położenie

Plan miasta Tuczno

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się na ternie miasta Tuczno[1]:

Przyroda

Historia

Samorząd

Organami samorządowymi w Tucznie jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W Tucznie funkcję burmistrza sprawuje Krzysztof Hara wraz z zastępcą burmistrza, którym jest Elżbieta Pawlak[2]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[3].


Aktualny skład Rady Miasta Tuczno[4]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[5].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[6]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Tuczno uzyskał 6 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Tuczyńskie uzyskał 4 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Czas Na Zmiany uzyskał 3 mandaty w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Bliżej Ludzkich Spraw" uzyskał 2 mandaty w radzie


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Krzysztof Zygmunt Hara - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1 057, co stanowiło 48.89% - przeszedł do drugiej tury
 • Izabela Katarzyna Krajnik - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 367, co stanowiło 16.98%
 • Marcin Majchrzak - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 473, co stanowiło 21.88% - przeszedł do drugiej tury
 • Wojciech Piotr Stefanowicz - członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej - liczba oddanych głosów 265, co stanowiło 12.26%


Druga tura wyborów odbyła się w dniu 05 grudnia 2010, jej wyniki przedstawiają się następująco:

 • Krzysztof Zygmunt Hara - członek Polskiego Stronnictwa Ludowego - liczba oddanych głosów 1075, co stanowiło 63,80% - wybrany na burmistrza
 • Marcin Majchrzak - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 610, co stanowiło 36,20%


Przy Radzie Miasta działają komisje[7]:

 • Komisja Spraw Społecznych i Budżetu
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Rewizyjna

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[8]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 12
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 14
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 40
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 76
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 6
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 13
Sekcja J - Informacja i komunikacja 3
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 7
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 11
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 14
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 26
Ogółem 247

Kultura

Kultura w Tucznie według danych GUS, stan na 2012 rok[9]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 687

Oświata

Oświata w Tucznie według danych GUS, stan na 2012 rok[10]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
1
Liczba dzieci w przedszkolach 147
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 192
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 164

Kościoły i związki wyznaniowe

W Tucznie działa parafia rzymskokatolicka[11]:

 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie (liczba wiernych: 2 208

Zakon rzymskokatolicki żeński[12]:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth)

Sport

Sport w Tucznie według danych GUS, stan na 2010 rok[13]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 2
Liczba sekcji sportowych 3
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 39
Liczba kobiet 33
Suma 72
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 34
Liczba dziewcząt 29
Suma 63

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w Tucznie utrzymuje się na stałym poziomie, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -2 na 1000 mieszkańców, saldo migracji gminnych wewnętrznych wynoszące -1 osobę. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 1 osobę[14]. Gęstość zaludnienia w Tucznie wynosi 216 osoby na 1 km²[15].

Liczba ludności w Tucznie na przestrzeni lat 2008 - 2012[16].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 1 921 1 910 1 972 1 969 1 985
Kobiety 991 984 1 017 1 019 1 037
Mężczyźni 930 926 955 950 948


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[17]:

 • przedprodukcyjnym - 351 osób - 17,7%
 • produkcyjnym - 1 270 osób - 64%
 • poprodukcyjnym - 364 osób - 18,3%


W Tucznie na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet[18].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w Tucznie według danych GUS, stan na 2011 rok[19]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 2
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[20]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 993

Herb

Herb Tuczna

Zabytki

Zabytki w Tucznie wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków[21]:

 • zamek, nr wpisu 32, z dnia 04.12.1954
 • kapliczka na Wzgórzu św. Jerzego, nr wpisu 694, z dnia 04.04.1990
 • cmentarz choleryczny,kapliczka, nr wpisu 696, z dnia 08.05.1990
 • cmentarz żydowski, ul. Młyńska, nr wpisu 695, z dnia 08.05.1990
 • cmentarz komunalny, ul.Gdańska, nr wpisu 693, z dnia 04.04.1990
 • cmentarz przykościelny, nr wpisu 692, z dnia 04.04.1990
 • teren Starego Miasta, nr wpisu 599, z dnia 17.05.1989
 • kościół Wniebowzięcia NMP, nr wpisu 33, z dnia 26.09.1954
 • park dworski, nr wpisu 556, z dnia 26.10.1987

Pomniki

Osoby urodzone w miejscowości

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 30.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 2. Dane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tuczno [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.tuczno.pl/strony/menu/14.dhtml
 3. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 4. Organa, Rada Miejska w Tucznie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tuczno. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.tuczno.pl/strony/menu/19.dhtml
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 6. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Mirosławiec, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321703.html
 7. Organa, KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tuczno. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.tuczno.pl/strony/menu/20.dhtml
 8. Portret miasta Tuczno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Portret miasta Tuczno, w: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Portret miasta Tuczno W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 12. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 13. Portret miasta Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 14. Portret miasta Tuczno, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret miasta Tuczno, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret miasta Tuczno, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret miasta Tuczno, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret miasta Tuczno, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Portret miasta Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Dane z 2012 roku.
 21. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.08.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też